Изчисти
Специалност Курс Изпит Сесия Дата Зала Преподавател
Геология и геоинформатика
(Задочно)
5 ГИС и пространствени анализи
Редовна 31.01.2023
13:30ч.-14:30ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
4 Свойства на природните газове и газовите горива
Редовна 01.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
257 Проф. д-р Ефросима Занева-Добранова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
3 Основи на дистанционните изследвания
Редовна 01.02.2023
11:00ч.-12:30ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
1 Химия на околната среда
Редовна 02.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
М8А Проф. дн Александър Луканов
Подземно строителство
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Строителна механика на подземни съоръжения
Редовна 02.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
235 Доц. д-р Иван Митев
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини
Редовна 02.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
303А Проф. д-р Ивайло Копрев
Биотехнология
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 03.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 03.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 03.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 03.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Механизация на минното производство
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 03.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 03.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Подземно строителство
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 03.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 03.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 03.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 03.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
3 Руднични подемни уредби
Редовна 03.02.2023
09:30ч.-11:30ч.
5 Доц. д-р Антоанета Янева
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология и РИГ
Покажи бележка
Датата е за всички специалности и курсове на проф. Върбанов.
Редовна 03.02.2023
09:30ч.-11:30ч.
375 проф. д-р Радослав Велков Върбанов
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
4 Техническа безопасност
Редовна 03.02.2023
11:00ч.-12:30ч.
236 доц. д-р Благовеста Владкова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно) (Задочно)
3 Техническа безопасност
Редовна 03.02.2023
11:00ч.-12:30ч.
236 доц. д-р Благовеста Владкова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
4 Техническа безопасност
Редовна 03.02.2023
11:00ч.-12:30ч.
236 доц. д-р Благовеста Владкова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно) (Задочно)
3 Техническа безопасност
Редовна 03.02.2023
11:00ч.-12:30ч.
236 доц. д-р Благовеста Владкова
Подземно строителство
(Задочно)
2 Добив на полезни изкопаеми
Покажи бележка
Изпитът ще се проведе от ас. д-р Димитър Кайков
Редовна 04.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
220 Гл. ас. д-р Даниел Георгиев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
4 Устройствено планиране
Редовна 04.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
208 Хон. пр. доц. д-р Александър Цонков
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
3 Промивни течности и циментови разтвори (Практикум)
Покажи бележка
От 9:00 до 9:30ч. Измерване ПТЦР; от 9:30 до 10:30ч. Решаване на задача ПТЦР; от 10:30 до 11:30 Въпроси ПТЦР. На указаната дата могат да явят и семестриално завършили студенти само с платен и заверен индивидуален изпитен протокол от деканат ГПФ.
Редовна 04.02.2023
09:00ч.-11:30ч.
258 Хон. пр. Милко Харизанов
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
2 Физика 2
Редовна 04.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
2 Теория на автоматичното управление 1 част
Редовна 04.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 доц. Диана Дечева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
2 Седиментология
Редовна 04.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
244 Доц. д-р Александър Здравков
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
2 Въведение в сондажното, петролното и газово инженерство
Редовна 04.02.2023
11:00ч.-13:00ч.
262 д-р инж. Исай Лазаров
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
4 Кадастър
Редовна 04.02.2023
11:00ч.-13:00ч.
202 Гл. ас. д-р Милена Бегновска
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Инженерна геодезия
Редовна 04.02.2023
11:00ч.-13:00ч.
208 Хон. пр. доц. д-р Александър Цонков
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
5 Механика на мулдата
Редовна 04.02.2023
12:00ч.-14:00ч.
204А Проф. д-р Михаил Вълков
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Обща геология
Редовна 04.02.2023
12:00ч.-13:30ч.
346 Доц. д-р Валери Сачански
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Обща геология
Редовна 04.02.2023
12:00ч.-13:30ч.
346 Доц. д-р Валери Сачански
Подземно строителство
(Задочно)
1 Обща геология
Редовна 04.02.2023
12:00ч.-13:30ч.
346 Доц. д-р Валери Сачански
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Обща геология
Редовна 04.02.2023
12:00ч.-13:30ч.
346 Доц. д-р Валери Сачански
Подземно строителство
(Редовно) (Задочно)
2 Минни и строителни машини
Редовна 04.02.2023
12:00ч.-14:00ч.
20 Доц. д-р Симеон Савов
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 Физика 2
Редовна 04.02.2023
13:00ч.-15:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Информационни системи
Редовна 04.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 МАДУ
Редовна 05.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Подземно строителство
(Задочно)
2 МАДУ
Редовна 05.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
2 МАДУ
Редовна 05.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
2 Стратиграфия
Редовна 05.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
270 Доц. д-р Валери Сачански
Биотехнология
(Задочно)
2 Органична химия
Покажи бележка
Могат да се явят и студенти с индивидуални протоколи.
Редовна 05.02.2023
10:30ч.-12:30ч.
303А Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
2 Органична химия
Покажи бележка
Могат да се явят и студенти с индивидуални протоколи.
Редовна 05.02.2023
10:30ч.-12:30ч.
303А Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
2 Органична химия
Покажи бележка
Могат да се явят и студенти с индивидуални протоколи.
Редовна 05.02.2023
10:30ч.-12:30ч.
303А Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Биотехнология
(Задочно)
1 ЛААГ
Редовна 05.02.2023
11:30ч.-13:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 ЛААГ
Редовна 05.02.2023
11:30ч.-13:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 ЛААГ
Редовна 05.02.2023
11:30ч.-13:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 ЛААГ
Редовна 05.02.2023
11:30ч.-13:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 ЛААГ
Редовна 05.02.2023
11:30ч.-13:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Подземно строителство
(Задочно)
1 ЛААГ
Редовна 05.02.2023
11:30ч.-13:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Приложна геофизика
(Задочно)
1 ЛААГ
Редовна 05.02.2023
11:30ч.-13:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 ЛААГ
Редовна 05.02.2023
11:30ч.-13:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 ЛААГ
Редовна 05.02.2023
11:30ч.-13:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Всички специалности
(Задочно)
1 Обща геология
Редовна 05.02.2023
12:00ч.-13:30ч.
346 Доц. д-р Валери Сачански
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
1 ЛААГ
Редовна 05.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 ЛААГ
Редовна 05.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
1 ЛААГ
Редовна 05.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Механизация на минното производство
(Задочно)
1 ЛААГ
Редовна 05.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 ЛААГ
Редовна 05.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
5 Компютърни системи за управление
Редовна 06.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Даниела Парашкевова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
Всички курсове Термодинамика и ДВГ
Редовна 06.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
143 Доц. д-р Евгени Крайчев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
Всички курсове Термодинамика и ДВГ
Редовна 06.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
143 Доц. д-р Евгени Крайчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Исторична геология
Редовна 06.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
273 Доц. д-р Борис Вълчев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
3 Пневматияно и хидравлично задвижване в минната промишленост
Редовна 06.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
1 Гл. ас. д-р Любен Тасев
Механизация на минното производство
3 Пневматияно и хидравлично задвижване в минната промишленост
Редовна 06.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
1 Гл. ас. д-р Любен Тасев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 Управление на технологични системи
Редовна 06.02.2023
12:00ч.-14:00ч.
121 Доц. д-р Даниела Парашкевова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Редовна 06.02.2023
13:00ч.-14:30ч.
277 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Обща топография
Редовна 06.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
202 доц. д-р Кремена Щерева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
4 Физика на нефтения и газов пласт
Редовна 07.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
257 Проф. д-р Ефросима Занева-Добранова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
5 Автоматизация на добивни и транспортни машини
Редовна 07.02.2023
10:00ч.-11:00ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове По всичко
Редовна 07.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
105 Доц. д-р Илиян Илиев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
4 Микропроцесорна техника
Редовна 07.02.2023
11:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
4 Микропроцесорна техника
Редовна 07.02.2023
11:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
3 Електромеханични устройства
Редовна 07.02.2023
11:00ч.-12:00ч.
122 Доц. д-р Теодора Христова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
3 Електрически машини 2 част
Покажи бележка
и от минали години
Редовна 07.02.2023
11:00ч.-12:30ч.
122 Доц. д-р Теодора Христова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
5 Автоматизация на минното производство
Редовна 07.02.2023
13:30ч.-14:30ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Механизация на минното производство
(Задочно)
5 Автоматизация на минното производство
Редовна 07.02.2023
13:30ч.-14:30ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Геология и геоинформатика
(Задочно)
5 Картографско моделиране
Редовна 07.02.2023
13:30ч.-15:30ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Биотехнология
(Задочно)
2 Физикохимия
Покажи бележка
Може да се явяват и студенти по други дисциплини - с индивидуални протоколи - сред предварително уведомяване на преподавателя по имейл
Редовна 07.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303А Проф. д-р Маринела Панайотова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
2 Физикохимия
Покажи бележка
Може да се явяват и студенти по други дисциплини - с индивидуални протоколи - сред предварително уведомяване на преподавателя по имейл
Редовна 07.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303А Проф. д-р Маринела Панайотова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
2 Физикохимия
Покажи бележка
Може да се явяват и студенти по други дисциплини - с индивидуални протоколи - сред предварително уведомяване на преподавателя по имейл
Редовна 07.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303А Проф. д-р Маринела Панайотова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 Физикохимия
Покажи бележка
Може да се явяват и студенти по други дисциплини - с индивидуални протоколи - сред предварително уведомяване на преподавателя по имейл
Редовна 07.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303А Проф. д-р Маринела Панайотова
Механизация на минното производство
(Задочно)
2 Физикохимия
Покажи бележка
Може да се явяват и студенти по други дисциплини - с индивидуални протоколи - сред предварително уведомяване на преподавателя по имейл
Редовна 07.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303А Проф. д-р Маринела Панайотова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
2 Физикохимия
Покажи бележка
Може да се явяват и студенти по други дисциплини - с индивидуални протоколи - сред предварително уведомяване на преподавателя по имейл
Редовна 07.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303А Проф. д-р Маринела Панайотова
Биотехнология
(Задочно)
3 Физикохимия
Редовна 07.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303А Проф. д-р Маринела Панайотова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
3 Физикохимия
Редовна 07.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303А Проф. д-р Маринела Панайотова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
5 Възобновяеми източници на енергия
Редовна 08.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
105 Доц. д-р Илиян Илиев
Подземно строителство
(Редовно) (Задочно)
4 Подземна градска инфраструктура
Редовна 08.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
235 Доц. д-р Иван Митев
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
4 Машини и съоръжения за ДТНГ
Покажи бележка
Изпита се провежда от доц. Кулев и доц. Бояджиев
Редовна 08.02.2023
11:00ч.-13:00ч.
262 Доц. д-р Румен Кулев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
4 Машини и съоръжения за ДТНГ
Покажи бележка
Изпита се провежда от доц. Кулев и доц. Бояджиев
Редовна 08.02.2023
11:00ч.-13:00ч.
262 Доц. д-р Румен Кулев
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Механика и Съпротивление на материалите
Редовна 08.02.2023
11:30ч.-13:30ч.
301А Доц. д-р Стефан Пулев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
1 Преобразуватели за ВИЕ
Редовна 08.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
121 Доц. д-р Ромео Александров
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 ГИС-2, група А
Покажи бележка
Изпитът ще се проведе онлайн в Google Meet: https://meet.google.com/ikf-ftrq-ghr
Редовна 08.02.2023
17:00ч.-19:00ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Аспарух Камбуров
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
3 ТММ с машинни елементи
Редовна 09.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
143 Доц. д-р Райна Вучева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
3 ТММ с машинни елементи
Редовна 09.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
143 Доц. д-р Райна Вучева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
4 Автоматизация на технологични процеси
Редовна 09.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Даниела Парашкевова
Подземно строителство
(Редовно) (Задочно)
4 ВПО
Редовна 09.02.2023
11:00ч.-12:00ч.
235 доц. д-р Захари Динчев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
1 Вибрационни машини в минно-обогатителната промишленост
Редовна 09.02.2023
12:00ч.-14:00ч.
20 Доц. д-р Симеон Савов
Механизация на минното производство
(Задочно)
1 Вибрационни машини в минно-обогатителната промишленост
Редовна 09.02.2023
12:00ч.-14:00ч.
20 Доц. д-р Симеон Савов
Биотехнология
(Задочно)
3 Геология и проучване на минерални находища
Редовна 09.02.2023
13:00ч.-13:30ч.
242 Доц. д-р Станислав Стойков
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове всички дисциплини
Редовна 09.02.2023
13:30ч.-15:30ч.
321 Гл. ас. д-р Малина Иванова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 ГИС-2, група Б
Покажи бележка
Изпитът ще се проведе онлайн в Google Meet на линк https://meet.google.com/ikf-ftrq-ghr
Редовна 09.02.2023
17:00ч.-19:00ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Аспарух Камбуров
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
3 Висша Геодезия част I
Редовна 10.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
204А доц. д-р Кремена Щерева
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология и РИГ
Покажи бележка
Датата е за всички специалности и курсове на проф. Върбанов.
Поправителна 10.02.2023
09:30ч.-11:30ч.
375 проф. д-р Радослав Велков Върбанов
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове ГИС-2, ГНСС
Редовна 10.02.2023
11:00ч.-13:00ч.
204А Доц. д-р Аспарух Камбуров
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
3 Открит добив I
Редовна 10.02.2023
11:00ч.-12:00ч.
220 Доц. д-р Евгения Александрова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Минералогия и кристалография
Покажи бележка
С протокол могат да се яват и студенти от други специалности за изпит част "Минералогия"
Редовна 10.02.2023
12:00ч.-14:00ч.
342 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
1 Основи на програмирането
Покажи бележка
гл. ас. д-р Д. Симеонова
Редовна 11.02.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
5 Специализирани кадастри в геодезията и маркшайдерството
Редовна 11.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
202 Гл. ас. д-р Милена Бегновска
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
3 Импулсна и цифрова схемотехника
Редовна 11.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Ясен Горбунов
Електроенергетика и електрообзавеждане
Всички курсове Топлотехника и топлоенергетика
Редовна 11.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
204А Доц. д-р Евгени Крайчев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
Всички курсове Топлотехника и топлоенергетика
Редовна 11.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
204А Доц. д-р Евгени Крайчев
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини
Редовна 11.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
236 Гл. ас. д-р Кирил Куцаров
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Микроконтролери
Редовна 11.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Ясен Горбунов
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
4 Проучвателно ядково сондиране
Редовна 11.02.2023
11:00ч.-13:00ч.
262 Гл. ас. д-р Лъчезар Георгиев
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Минно строителство
Редовна 11.02.2023
12:00ч.-14:00ч.
235 Проф. д-р Павел Павлов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
1 Физика
Редовна 12.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
162 Гл. ас. д-р Димитър Димитров
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
2 Основи на конструирането
Покажи бележка
Изпитът ще проведе гл.ас д-р К. Стойчева
Редовна 12.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
143 Доц. д-р Евгени Крайчев
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
2 Физика - втора част
Редовна 12.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
2 Физика - втора част
Редовна 12.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Подземно строителство
(Задочно)
2 Физика - втора част
Редовна 12.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
2 Физика - втора част
Редовна 12.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
2 Теоретична електротехника II част
Покажи бележка
Изпитът ще проведе доц. К. Костов
Редовна 12.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
122 Доц. д-р Ангел Зъбчев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
2 Теоретична електротехника II част
Покажи бележка
Изпитът ще проведе доц. К. Костов
Редовна 12.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
122 Доц. д-р Ангел Зъбчев
Биотехнология
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 12.02.2023
10:30ч.-12:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 12.02.2023
10:30ч.-12:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 12.02.2023
10:30ч.-12:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 12.02.2023
10:30ч.-12:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Механизация на минното производство
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 12.02.2023
10:30ч.-12:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 12.02.2023
10:30ч.-12:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Подземно строителство
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 12.02.2023
10:30ч.-12:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 12.02.2023
10:30ч.-12:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 12.02.2023
10:30ч.-12:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Въведение в компютърните технологии
Редовна 12.02.2023
10:30ч.-12:00ч.
303 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 Машинознание
Покажи бележка
Изпитът се провежда от гл.ас д-р К. Стойчева
Редовна 12.02.2023
13:00ч.-15:00ч.
1 Доц. д-р Евгени Крайчев
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Теоретична механика
Редовна 12.02.2023
13:00ч.-15:00ч.
303 Проф. д-р Михаил Вълков
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
1 Физика
Редовна 12.02.2023
13:30ч.-15:30ч.
162 Гл. ас. д-р Димитър Димитров
Механизация на минното производство
(Задочно)
1 Физика
Редовна 12.02.2023
13:30ч.-15:30ч.
162 Гл. ас. д-р Димитър Димитров
Биотехнология
(Задочно)
2 Физика - втора част
Редовна 12.02.2023
14:30ч.-16:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
2 Физика - втора част
Редовна 12.02.2023
14:30ч.-16:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Приложна геофизика
(Задочно)
2 Физика - втора част
Редовна 12.02.2023
14:30ч.-16:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
2 Физика - втора част
Редовна 12.02.2023
14:30ч.-16:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове По всичко
Редовна 13.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
108 Гл. ас. д-р Николай Лаков
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
5 Компютърни системи за управление
Поправителна 13.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Даниела Парашкевова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
2 Основи на конструирането
Покажи бележка
Изпитът ще проведе гл.ас д-р Кристина Стойчева
Поправителна 13.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
143 Доц. д-р Евгени Крайчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Исторична геология
Поправителна 13.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
273 Доц. д-р Борис Вълчев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 Механика на флуидите
Редовна 13.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
1 Доц. д-р Николай Переновски
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
1 Техника и технология за използване на енергията на водата
Редовна 13.02.2023
12:00ч.-14:00ч.
20 Доц. д-р Симеон Савов
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 Машинознание
Покажи бележка
Изпитът ще проведе гл.ас д-р Кристина Стойчева
Поправителна 13.02.2023
13:00ч.-15:00ч.
143 Доц. д-р Евгени Крайчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Поправителна 13.02.2023
13:00ч.-14:30ч.
277 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Обща топография
Поправителна 13.02.2023
13:30ч.-14:30ч.
202 доц. д-р Кремена Щерева
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
4 Устройствено планиране
Поправителна 14.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
208 Хон. пр. доц. д-р Александър Цонков
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
5 Разработване и експлоатация на нефтени и газови находища, I ч- Изследване на сондажите
Поправителна 14.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
262 Гл. ас. д-р Лъчезар Георгиев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
5 Автоматизация на добивни и транспортни машини
Поправителна 14.02.2023
10:00ч.-11:00ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
Всички курсове Специализирани кадастри в геодезията и маркшайдерството, Кадастър
Поправителна 14.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
202 Гл. ас. д-р Милена Бегновска
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Открит добив I
Поправителна 14.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
220 Доц. д-р Евгения Александрова
Подземно строителство
(Редовно) (Задочно)
2 Добив на полезни изкопаеми
Покажи бележка
Изпитът ще се проведе с ас. д-р Димитър Кайков
Поправителна 14.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
220 Гл. ас. д-р Даниел Георгиев
Механизация на минното производство
(Задочно)
2 Механика на флуидите
Поправителна 14.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
1 Доц. д-р Николай Переновски
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
4 Микропроцесорна техника
Поправителна 14.02.2023
11:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
4 Микропроцесорна техника
Поправителна 14.02.2023
11:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Инженерна геодезия
Поправителна 14.02.2023
11:00ч.-13:00ч.
208 Хон. пр. доц. д-р Александър Цонков
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
5 Автоматизация на минното производство
Поправителна 14.02.2023
13:30ч.-14:30ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Механизация на минното производство
(Задочно)
5 Автоматизация на минното производство
Поправителна 14.02.2023
13:30ч.-14:30ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Геология и геоинформатика
(Задочно)
5 ГИС и пространствени анализи
Поправителна 14.02.2023
13:30ч.-14:30ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Биотехнология
(Задочно)
2 Физикохимия
Покажи бележка
Може да се явявят и студенти с индивидуални протоколи - след предварително уведомяване на преподавателя по имейл
Поправителна 14.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303А Проф. д-р Маринела Панайотова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
2 Физикохимия
Покажи бележка
Може да се явявят и студенти с индивидуални протоколи - след предварително уведомяване на преподавателя по имейл
Поправителна 14.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303А Проф. д-р Маринела Панайотова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
2 Физикохимия
Покажи бележка
Може да се явявят и студенти с индивидуални протоколи - след предварително уведомяване на преподавателя по имейл
Поправителна 14.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303А Проф. д-р Маринела Панайотова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 Физикохимия
Покажи бележка
Може да се явявят и студенти с индивидуални протоколи - след предварително уведомяване на преподавателя по имейл
Поправителна 14.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303А Проф. д-р Маринела Панайотова
Механизация на минното производство
(Задочно)
2 Физикохимия
Покажи бележка
Може да се явявят и студенти с индивидуални протоколи - след предварително уведомяване на преподавателя по имейл
Поправителна 14.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303А Проф. д-р Маринела Панайотова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
2 Физикохимия
Покажи бележка
Може да се явявят и студенти с индивидуални протоколи - след предварително уведомяване на преподавателя по имейл
Поправителна 14.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303А Проф. д-р Маринела Панайотова
Биотехнология
(Задочно)
3 Физикохимия
Поправителна 14.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303А Проф. д-р Маринела Панайотова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
3 Физикохимия
Поправителна 14.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303А Проф. д-р Маринела Панайотова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Биотехнология
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Геология и геоинформатика
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Екология и опазване на околната среда
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Механизация на минното производство
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Подземно строителство
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Приложна геофизика
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно) (Задочно)
1 ДГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Биотехнология
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Геология и геоинформатика
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Екология и опазване на околната среда
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Механизация на минното производство
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Подземно строителство
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Приложна геофизика
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно) (Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 14.02.2023
14:30ч.-16:30ч.
303А Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
5 Приложно програмно осигуряване
Покажи бележка
Зала 4
Поправителна 15.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ас. Володя Джаров
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове По всичко
Редовна 15.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
105 Доц. д-р Илиян Илиев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Цифрова обработка на изображения
Поправителна 15.02.2023
11:00ч.-12:30ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
4 Машини и съоръжения за ДТНГ
Покажи бележка
Изпита се провежда от доц. Кулев и доц. Бояджиев
Поправителна 15.02.2023
11:00ч.-13:00ч.
262 Доц. д-р Румен Кулев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
4 Машини и съоръжения за ДТНГ
Покажи бележка
Изпита се провежда от доц. Кулев и доц. Бояджиев
Поправителна 15.02.2023
11:00ч.-13:00ч.
262 Доц. д-р Румен Кулев
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Механика и Съпротивление на материалите
Редовна 15.02.2023
11:30ч.-13:30ч.
301А Доц. д-р Стефан Пулев
Геология и геоинформатика
(Задочно)
5 Картографско моделиране
Поправителна 15.02.2023
13:30ч.-14:30ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
5 Основи на автоматизацията
Покажи бележка
Зала 4
Поправителна 16.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ас. Володя Джаров
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
4 Автоматизация на технологични процеси
Поправителна 16.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Даниела Парашкевова
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини
Поправителна 16.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
303А Проф. д-р Ивайло Копрев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Структурна геология и геотектоника
Поправителна 16.02.2023
11:00ч.-12:30ч.
274 Доц. д-р Иван Иванов
Подземно строителство
(Редовно) (Задочно)
4 ВПО
Поправителна 16.02.2023
11:00ч.-13:00ч.
235 доц. д-р Захари Динчев
Всички специалности
Всички курсове всички дисциплини
Редовна 16.02.2023
13:30ч.-15:30ч.
321 Гл. ас. д-р Малина Иванова
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология и Грунтознание
Покажи бележка
Датата е за всички специалности и курсове.
Извънредна 17.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
375 Проф. д-р Стефчо Стойнев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
4 Механизация на мините 2 част
Поправителна 17.02.2023
09:30ч.-11:30ч.
1 Доц. д-р Антоанета Янева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
3 Руднични подемни уредби
Поправителна 17.02.2023
09:30ч.-11:30ч.
5 Доц. д-р Антоанета Янева
Биотехнология
(Задочно)
2 Физика 1 и Физика 2 -поправителен
Покажи бележка
Всички студенти от предишни години или редовно обучение, идващи със задочното, трябва да представят протоколи в началото на изпита.
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
2 Физика 1 и Физика 2 -поправителен
Покажи бележка
Всички студенти от предишни години или редовно обучение, идващи със задочното, трябва да представят протоколи в началото на изпита.
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
2 Физика 1 и Физика 2 -поправителен
Покажи бележка
Всички студенти от предишни години или редовно обучение, идващи със задочното, трябва да представят протоколи в началото на изпита.
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Подземно строителство
(Задочно)
2 Физика 1 и Физика 2 -поправителен
Покажи бележка
Всички студенти от предишни години или редовно обучение, идващи със задочното, трябва да представят протоколи в началото на изпита.
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Приложна геофизика
(Задочно)
2 Физика 1 и Физика 2 -поправителен
Покажи бележка
Всички студенти от предишни години или редовно обучение, идващи със задочното, трябва да представят протоколи в началото на изпита.
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
2 Физика 1 и Физика 2 -поправителен
Покажи бележка
Всички студенти от предишни години или редовно обучение, идващи със задочното, трябва да представят протоколи в началото на изпита.
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
2 Физика 1 и Физика 2 -поправителен
Покажи бележка
Всички студенти от предишни години или редовно обучение, идващи със задочното, трябва да представят протоколи в началото на изпита.
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
2 Физика 1 и Физика 2
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
346 Проф. д-р Пламен Савов
Биотехнология
(Задочно)
1 Обща химия
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Доц. д-р Иван Каназирски
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 Обща химия
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Доц. д-р Иван Каназирски
Геология и геоинформатика
(Задочно)
1 Обща химия
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Доц. д-р Иван Каназирски
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Обща химия
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Доц. д-р Иван Каназирски
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Обща химия
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Доц. д-р Иван Каназирски
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Обща химия
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Доц. д-р Иван Каназирски
Подземно строителство
(Задочно)
1 Обща химия
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Доц. д-р Иван Каназирски
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Обща химия
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Доц. д-р Иван Каназирски
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Обща химия
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Доц. д-р Иван Каназирски
Хидрогеология и инженерна геология
(Задочно)
1 Обща химия
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Доц. д-р Иван Каназирски
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
3 Идентификация
Поправителна 17.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 доц. Диана Дечева
Разработване на полезни изкопаеми
3 Открит добив I
Поправителна 17.02.2023
11:00ч.-12:00ч.
220 Доц. д-р Евгения Александрова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Минералогия и кристалография
Покажи бележка
С протокол могат да се яват и студенти от други специалности за изпит част "Минералогия".
Поправителна 17.02.2023
12:00ч.-14:00ч.
342 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 МАДУ
Поправителна 17.02.2023
13:30ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Подземно строителство
(Задочно)
2 МАДУ
Поправителна 17.02.2023
13:30ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
2 МАДУ
Поправителна 17.02.2023
13:30ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 17.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Биотехнология
(Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 17.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Всички специалности
(Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 17.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 17.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 17.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 17.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 17.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 17.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 17.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Механизация на минното производство
(Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 17.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 17.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Подземно строителство
(Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 17.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Приложна геофизика
(Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 17.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 17.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 ЛААГ
Поправителна 17.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Основи на дистанционните изследвания
Поправителна 18.02.2023
09:30ч.-11:30ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
2 Електроника
Поправителна 18.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
204Б Доц. д-р Мила Илиева-Обретенова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
2 Електроника
Поправителна 18.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
204Б Доц. д-р Мила Илиева-Обретенова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
2 Стратиграфия
Поправителна 18.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
270 Доц. д-р Валери Сачански
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 Физика 1 и Физика 2 поправителен
Поправителна 18.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 Физика 1 и Физика 2 поправителен
Поправителна 18.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Физика 1 и Физика 2 поправителен
Поправителна 18.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
2 Въведение в сондажното, петролното и газово инженерство
Поправителна 18.02.2023
11:00ч.-13:00ч.
262 д-р инж. Исай Лазаров
Всички специалности
(Задочно)
1 Обща геология
Поправителна 18.02.2023
12:00ч.-13:30ч.
346 Доц. д-р Валери Сачански
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Теоретична механика
Редовна 18.02.2023
13:00ч.-15:00ч.
303 Проф. д-р Михаил Вълков
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
1 Физика
Поправителна 19.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
162 Гл. ас. д-р Димитър Димитров
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
1 Физика
Поправителна 19.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
162 Гл. ас. д-р Димитър Димитров
Механизация на минното производство
(Задочно)
1 Физика
Поправителна 19.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
162 Гл. ас. д-р Димитър Димитров
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
2 Седиментология
Поправителна 19.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
244 Доц. д-р Александър Здравков
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
4 Въглищна геология
Поправителна 19.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
244 Доц. д-р Александър Здравков
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
2 Теоретична електротехника II част
Покажи бележка
Изпитът ще проведе доц. К. Костов
Редовна 19.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
122 Доц. д-р Ангел Зъбчев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
2 Теоретична електротехника II част
Покажи бележка
Изпитът ще проведе доц. К. Костов
Редовна 19.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
122 Доц. д-р Ангел Зъбчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
2 Магмена петрология
Поправителна 20.02.2023
12:00ч.-14:00ч.
362 Доц. д-р Бануш Банушев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
5 Възобновяеми източници на енергия
Редовна 21.02.2023
09:00ч.-11:00ч.
105 Доц. д-р Илиян Илиев
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Механика и Съпротивление на материалите
Редовна 22.02.2023
11:30ч.-13:30ч.
301А Доц. д-р Стефан Пулев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
1 Преобразуватели за ВИЕ
Редовна 22.02.2023
14:00ч.-16:00ч.
121 Доц. д-р Ромео Александров
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Техники и технологии за производство и приложение на биогаз
Редовна 24.02.2023
10:00ч.-12:00ч.
М8Е Доц. д-р Анатолий Ангелов
Подземно строителство
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове ВТТ; Въведение в специалността; Взривни явления и ВВ; Технология и механизация на ВР
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
235 Проф. дтн Валери Митков
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове ВТТ; Въведение в специалността; Взривни явления и ВВ; Технология и механизация на ВР
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
235 Проф. дтн Валери Митков