Изчисти
Специалност Курс Изпит Сесия Дата Зала Преподавател
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове МОГМИ I и МОГМИ II
Извънредна 04.10.2023
11:00ч.-12:00ч.
204А доц. д-р Кремена Щерева
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология
Покажи бележка
Датата е за всички специалности и задочно и редовно обучение.
Извънредна 09.10.2023
09:00ч.-12:00ч.
375 Проф. д-р Стефчо Стойнев