Изчисти
Специалност Курс Изпит Дата Зала Преподавател
Всички специалности
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
първи и втори курс
17.01.2022
09:00ч.-11:00ч.
361 Ст. пр. Велислава Паничкова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 Топлотехника и топлоенергетика
17.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
316 Доц. д-р Евгени Крайчев
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
3 Геофизични методи в геоекологията
17.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
176 Проф. дгн Стефан Димовски
Геология и геоинформатика
(Редовно)
2 Палеонтология и стратиграфия
17.01.2022
13:30ч.-14:30ч.
276 Доц. д-р Борис Вълчев
Всички специалности
(Редовно)
1 руски език
18.01.2022
08:00ч.-10:00ч.
260 Ст. пр. д-р Елена Давчева
Всички специалности
1 английски език
18.01.2022
08:00ч.-10:00ч.
303 Ст. пр. Златка Михова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Основи на програмирането
Покажи бележка
1 група
18.01.2022
09:00ч.-12:00ч.
511 Доц. д-р Веселин Христов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 ПТ-1 ТППИ
18.01.2022
10:00ч.-11:55ч.
242 Доц. д-р Станислав Стойков
Всички специалности
(Редовно)
1 испански език
18.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
360 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
2 Физика
18.01.2022
10:00ч.-13:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
2 Физика
Покажи бележка
Изпитът ще се проведе в зала 162 - катедра "Физика"
18.01.2022
10:00ч.-13:00ч.
Друго - Виж забележка Хон. пр. Вили Лилков
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
4 Управление на човешките ресурси
18.01.2022
11:00ч.-12:59ч.
142 Доц. д-р Боряна Трифонова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
4 Газаснабдяване и газова техника
18.01.2022
11:00ч.-13:00ч.
301 Доц. д-р Райна Вучева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
2 Инженерна геодезия
18.01.2022
11:30ч.-13:00ч.
202 Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
4 Компютърни системи за управление
18.01.2022
12:00ч.-14:00ч.
615 Доц. д-р Даниела Парашкевова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 английски език
Покажи бележка
кабинет 2, блок 3 - за минали курсове
18.01.2022
12:00ч.-14:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Милена Първанова
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
3 Управление на качеството
18.01.2022
13:00ч.-15:00ч.
142 Гл. ас. д-р Весела Петрова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
3 Физика на нефтения и газов пласт
18.01.2022
13:30ч.-16:00ч.
245 Проф. д-р Ефросима Занева-Добранова
Геология и геоинформатика
(Редовно) (Задочно)
2 Основи на геостатистиката
18.01.2022
14:00ч.-15:00ч.
246 Доц. д-р Калин Русков
Всички специалности
(Редовно)
2 английски език
19.01.2022
08:00ч.-10:00ч.
303 Ст. пр. Златка Михова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Web анимация
19.01.2022
08:30ч.-11:00ч.
511 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Всички специалности
(Редовно)
1 Техническо документиране
Покажи бележка
АИУТ 1, ЕЕЕО 1
19.01.2022
09:00ч.-12:00ч.
146 Гл. ас. д-р Юрий Иванов
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
3 Сондиране и добив на нефт и газ
Покажи бележка
Преподавател Модул Сондиране - доц. д-р Щ. Льомов; Преподавател Модул Добив на нефт и газ - доц. д-р Р. Кулев
19.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
262 Доц. д-р Щерьо Льомов
Геология и геоинформатика
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 2, блок 3
19.01.2022
10:00ч.-12:04ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Милена Първанова
Всички специалности
(Редовно)
1 английски език
19.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
320 Ст. пр. Моника Христова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 Минералогия и кристалография
19.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
342 Доц. д-р Радостин Паздеров
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно) (Задочно)
4 Минна аерология
Покажи бележка
Извънредна сесия за студенти с индивидуални протоколи от деканата.
19.01.2022
11:00ч.-12:15ч.
629 Доц. д-р Захари Динчев
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
4 Минна аерология
Покажи бележка
Извънредна сесия за студенти с индивидуални протоколи от деканата.
19.01.2022
11:00ч.-12:15ч.
630 Доц. д-р Захари Динчев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
2 ГПМН
19.01.2022
11:00ч.-13:00ч.
242 Доц. д-р Станислав Стойков
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
2 Теория на автоматичното управление I и Теория на автоматичното управление II
19.01.2022
13:30ч.-15:00ч.
608 Ас. Величка Руйкова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
3 Web design
19.01.2022
14:30ч.-16:30ч.
515 Гл. ас. д-р Димитрина Делийска
Всички специалности
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
първи и втори курс
20.01.2022
08:00ч.-10:00ч.
303 Ст. пр. Златка Михова
Всички специалности
(Редовно)
1 Основи на програмирането
Покажи бележка
КТИД, 2 група, АИУТ, 1 курс, ГГИ, 2 курс
20.01.2022
09:00ч.-11:00ч.
511 Доц. д-р Веселин Христов
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
4 Устройствено планиране
20.01.2022
09:00ч.-12:00ч.
206 Доц. д-р Веселина Господинова
Всички специалности
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
първи и втори курс
20.01.2022
09:00ч.-11:00ч.
360 Ст. пр. Цветелина Вукадинова
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
4 Основи на маркетинга
20.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
142 Доц. д-р Боряна Трифонова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
3 Геохимия
20.01.2022
10:00ч.-11:55ч.
244 Доц. д-р Станислав Стойков
Биотехнология
(Редовно)
4 Геохимия
20.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
242 Доц. д-р Станислав Стойков
Всички специалности
(Редовно)
1 Въведение в компютърните технологии
Покажи бележка
от 11:00 ч. - специалности: КМКПМ, БТ; от 12:00 ч. - специалности: СДТНГ, ПГ, ХИГ, ЕООС; от 13:00 ч. - специалности: МиГ, УРПС;
20.01.2022
11:00ч.-14:00ч.
515 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
3 Метрология, стандартизация и контрол на качеството
20.01.2022
11:00ч.-13:00ч.
146 Гл. ас. д-р Юрий Иванов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
4 НИМС
20.01.2022
12:00ч.-13:30ч.
242 Доц. д-р Станислав Стойков
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
3 Основи на счетоводството
20.01.2022
12:01ч.-14:00ч.
142 Доц. д-р Боряна Трифонова
Всички специалности
(Редовно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Покажи бележка
Специалности: ХИГ, ГГИ
21.01.2022
10:00ч.-11:00ч.
276 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
2 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
21.01.2022
11:00ч.-13:00ч.
360 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Биотехнология
(Редовно)
2 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Покажи бележка
360
21.01.2022
11:00ч.-13:00ч.
Друго - Виж забележка Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Всички специалности
(Редовно)
2 английски език
21.01.2022
11:00ч.-12:30ч.
320 Ст. пр. Моника Христова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
4 Геотехника
21.01.2022
13:30ч.-15:00ч.
374 проф. дтн Божидар Божинов
Биотехнология
(Редовно)
3 Генетика
22.01.2022
13:30ч.-14:30ч.
М8А Проф. дн Александър Луканов
Всички специалности
(Редовно)
1 СУАСД
Покажи бележка
АИУТ 1, ЕЕЕО 1, ММП 2,
22.01.2022
13:30ч.-16:00ч.
511 Гл. ас. д-р Димитрина Делийска
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 Химия на околната среда
Покажи бележка
Магистри_ЕООС, УКВ, БТ
22.01.2022
13:30ч.-14:30ч.
М8Е Проф. дн Александър Луканов
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
2 Стратиграфия, исторична и регионална геология
Покажи бележка
За контакт: g.ajdanlijsky@mgu.bg
23.01.2022
09:00ч.-11:00ч.
277 Доц. д-р Георги Айданлийски
Приложна геофизика
(Редовно)
2 Стратиграфия, исторична и регионална геология
Покажи бележка
Зала 277; За контакт: g.ajdanlijsky@mgu.bg
23.01.2022
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Георги Айданлийски
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
3 Електрически машини 2 част
24.01.2022
01:00ч.-02:00ч.
122 Доц. д-р Теодора Христова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 Визуално програмиране
24.01.2022
09:00ч.-13:00ч.
515 Доц. д-р Веселин Христов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
3 Системи за управление на дази данни
24.01.2022
09:00ч.-12:00ч.
514 Доц. д-р Николай Янев
Всички специалности
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
първи и втори курс
24.01.2022
09:00ч.-11:00ч.
361 Ст. пр. Велислава Паничкова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
2 Магмена петрология
24.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
349 Доц. д-р Бануш Банушев
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
4 Подземен добив II (РПИ-4), Минни технологии (подземен добив) за спец. ЕООС-2, ХИГ-3, ПГ-2
24.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
236 Гл. ас. д-р Кирил Куцаров
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
4 Електроснабдяване на промишлени предприятия
24.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
108 Доц. д-р Илиян Илиев
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
4 Проучване на подземните води
24.01.2022
10:00ч.-13:00ч.
372 Проф. д-р Николай Стоянов
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
3 Обща хидрогеология
24.01.2022
10:00ч.-13:00ч.
374 проф. д-р Павел Пенчев
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
3 Основи на дистанционните изследвания
24.01.2022
11:00ч.-12:30ч.
202 Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 Обща топография
24.01.2022
11:00ч.-12:30ч.
203 Гл. ас. д-р Кремена Щерева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
3 Микропроцесорна техника
24.01.2022
12:00ч.-12:45ч.
508 Доц. д-р Здравко Илиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
2 Микропроцесорна техника
24.01.2022
13:00ч.-13:45ч.
508 Доц. д-р Здравко Илиев
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
3 Управление на индустриалното предприятие
24.01.2022
13:00ч.-15:00ч.
142 Доц. д-р Веселин Митев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно) (Задочно)
4 ТМН
24.01.2022
13:30ч.-15:30ч.
246 Доц. д-р Камен Попов
Всички специалности
(Редовно)
1 Обща геология
Покажи бележка
Специалности: ГГИ, ГПМЕР, ХИГ, ПГ, СДТНГ
24.01.2022
13:30ч.-14:30ч.
274 Доц. д-р Валери Сачански
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
3 Промивни течности и циментови разтвори
Покажи бележка
От 14 до 14:30ч - лабораторни измервания ПТЦР От 14:30 до 15:15ч - задача ПТЦР От 15:15 до 16ч - въпроси от уч. материал
24.01.2022
14:00ч.-16:00ч.
258 Хон. пр. Милко Харизанов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
2 Седиментология
24.01.2022
14:00ч.-16:00ч.
244 Доц. д-р Александър Здравков
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Автоматизация на производството
24.01.2022
14:00ч.-16:00ч.
508 Доц. д-р Здравко Илиев
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 Основи на минералогията
24.01.2022
14:00ч.-16:00ч.
342 Доц. д-р Радостин Паздеров
Геология и геоинформатика
(Редовно)
1 Основи на минералогията
Покажи бележка
342, заедно с ХИГ
24.01.2022
14:00ч.-16:00ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Радостин Паздеров
Всички специалности
(Редовно)
2 Органична химия
25.01.2022
08:00ч.-10:30ч.
335 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Всички специалности
(Редовно)
1 руски език
25.01.2022
08:00ч.-10:00ч.
260 Ст. пр. д-р Елена Давчева
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
4 За всички дисциплини
25.01.2022
08:00ч.-10:00ч.
221 Проф. д-р Ивайло Копрев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
4 Търсене и проучване на нефтени и газови находища
25.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
257 Доц. д-р Христо Димитров
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
3 Електрически мрежи и системи
25.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
108 Доц. д-р Илиян Илиев
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
4 Геометрия (картографиране) на минералните находища
25.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
202 Проф. д-р Станислав Топалов
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
3 Осветителна и инсталационна техника
25.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
105 Ас. Десислава Делчева
Всички специалности
(Редовно)
1 испански език
25.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
360 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Физика
25.01.2022
10:00ч.-13:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Подземно строителство
(Редовно)
3 ВПО
25.01.2022
11:00ч.-12:30ч.
629 Доц. д-р Захари Динчев
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
3 ГПМН
25.01.2022
11:00ч.-13:00ч.
242 Доц. д-р Станислав Стойков
Биотехнология
(Редовно)
4 ГПМН
25.01.2022
11:00ч.-13:00ч.
244 Доц. д-р Станислав Стойков
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
4 Топлоснабдяване и горивна техника
25.01.2022
11:00ч.-13:00ч.
301 Доц. д-р Райна Вучева
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
4 Икономическа оценка на природните ресурси
25.01.2022
11:00ч.-13:00ч.
142 Доц. д-р Веселин Митев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
4 Автоматизация на обогатителни процеси
25.01.2022
12:00ч.-14:00ч.
615 Доц. д-р Даниела Парашкевова
Всички специалности
(Редовно)
1 Обща геология
Покажи бележка
Специалности: ЕООС, БТ
25.01.2022
13:30ч.-14:30ч.
274 Доц. д-р Валери Сачански
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
5 Специализирани кадастри в геодезията и маркшайдерството
25.01.2022
13:30ч.-14:30ч.
203 Гл. ас. д-р Милена Бегновска
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
4 НМС
25.01.2022
13:31ч.-14:30ч.
242 Доц. д-р Станислав Стойков
Всички специалности
(Редовно)
1 СУАСД
Покажи бележка
АИУТ1, ЕЕЕО 1, ММП2
25.01.2022
14:30ч.-16:30ч.
511 Гл. ас. д-р Димитрина Делийска
Всички специалности
(Редовно)
1 Информационни системи
Покажи бележка
МиГ 1, УРПС 3 и БТ 2
25.01.2022
14:30ч.-16:30ч.
514 Гл. ас. д-р Димитрина Делийска
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
3 Цифрова обработка на изображения
26.01.2022
08:30ч.-10:00ч.
202 Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Всички специалности
(Редовно)
1 Приложна геометрия и инженерна графика
26.01.2022
09:00ч.-12:00ч.
321 Гл. ас. д-р Малина Иванова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
3 Механизация на мините 2
26.01.2022
09:30ч.-12:00ч.
421 Доц. д-р Антоанета Янева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
4 Техника на високите напрежения
26.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
108 Доц. д-р Илиян Илиев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 Минералогия и кристалография
26.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
342 Доц. д-р Радостин Паздеров
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
4 Инженерногеоложки проучвания
26.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
374 Доц. д-р Антонио Лаков
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
3 Икономика и управление
26.01.2022
10:00ч.-10:59ч.
303 Гл. ас. д-р Митко Димов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Полева геология
26.01.2022
11:00ч.-12:00ч.
276 Доц. д-р Иван Иванов
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
3 Машини и съоръжения за сондиране
26.01.2022
11:00ч.-13:00ч.
262 Доц. д-р Румен Кулев
Биотехнология
(Редовно)
3 Биохимия
Покажи бележка
в кат. ИГЕ
26.01.2022
11:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Гл. ас. д-р Полина Величкова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
3 Измерване на неелектрични величини
26.01.2022
11:00ч.-12:30ч.
508 Доц. д-р Ясен Горбунов
Всички специалности
(Редовно)
2 Физика
26.01.2022
11:00ч.-13:00ч.
162 Проф. д-р Пламен Савов
Всички специалности
(Редовно)
5 Икономика и управление
Покажи бележка
За специалности РПИ, ОРС, ХИГ, ЕЕЕО, АИУТ, ГГПТТ - редовно обучение
26.01.2022
11:00ч.-12:00ч.
303 Гл. ас. д-р Митко Димов
Геология и геоинформатика
(Редовно) (Задочно)
1 Основи на геоинформатиката
26.01.2022
13:30ч.-15:30ч.
246 Доц. д-р Камен Попов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Обща геология
26.01.2022
13:30ч.-14:30ч.
274 Доц. д-р Валери Сачански
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
3 Идентификация и Оптимизация на технологични обекти
26.01.2022
13:30ч.-15:00ч.
608 Ас. Величка Руйкова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Информационни технологии
27.01.2022
09:00ч.-11:00ч.
511 Доц. д-р Веселин Христов
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
4 Аналитична и цифрова фотограметрия
27.01.2022
09:00ч.-10:30ч.
203 Доц. д-р Веселина Господинова
Всички специалности
(Редовно)
1 Техническа механика
27.01.2022
09:00ч.-12:00ч.
303 Проф. д-р Михаил Вълков
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
3 Разработване на приложен софтуер
27.01.2022
09:30ч.-14:30ч.
515 Доц. д-р Мариана Трифонова-Драганова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Петролна геология
27.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
257 Доц. д-р Христо Димитров
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
3 Топлотехника и топлоенергетика
27.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
316 Доц. д-р Евгени Крайчев
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
2 Икономика на предприятието
27.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
360А Гл. ас. д-р Борислава Гълъбова
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
2 Физика - втора част
27.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
162 Доц. д-р Майя Вацкичева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
2 Физика - втора част
Покажи бележка
Зала 162 с РПИ
27.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Майя Вацкичева
Всички специалности
(Редовно)
1 Въведение в компютърните технологии
Покажи бележка
специалности: ОРС, ПС, РПИ,
27.01.2022
11:00ч.-13:00ч.
515 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
2 Импулсна и цифрова схемотехника
27.01.2022
11:00ч.-12:30ч.
508 Доц. д-р Ясен Горбунов
Геология и геоинформатика
(Редовно)
3 ГИС и пространствени анализи
27.01.2022
11:30ч.-12:00ч.
276 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Всички специалности
(Редовно)
1 Обща геология
Покажи бележка
Специалности: ГГПТТ, ЕЕЕО, АУИТ, КМКПМ
27.01.2022
13:30ч.-14:30ч.
274 Доц. д-р Валери Сачански
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
4 Опазване и пречистване на въздуха
28.01.2022
09:00ч.-12:00ч.
316 Доц. д-р Евгени Крайчев
Биотехнология
(Редовно)
2 Част Петрография /Минералогия и петрография/
28.01.2022
13:00ч.-15:00ч.
361 Доц. д-р Стефка Приставова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
2 Част Петрография /Минералогия и петрография/
28.01.2022
13:00ч.-15:00ч.
361 Доц. д-р Стефка Приставова
Всички специалности
(Редовно)
1 Обща геология
Покажи бележка
Специалности: МиГ, ОРС, ПС, РПИ
28.01.2022
13:30ч.-14:30ч.
274 Доц. д-р Валери Сачански
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
2 Стратиграфия
Покажи бележка
Зала 274
28.01.2022
13:30ч.-14:30ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Валери Сачански
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
3 Промивни течности и циментови разтвори
Покажи бележка
От 14 до 14:30ч - лабораторни измервания ПТЦР От 14:30 до 15:15ч - задача ПТЦР От 15:15 до 16ч - въпроси от уч. материал
28.01.2022
14:00ч.-16:00ч.
258 Хон. пр. Милко Харизанов
Всички специалности
(Редовно)
1 Обща геология
29.01.2022
13:30ч.-14:30ч.
274 Доц. д-р Валери Сачански
Всички специалности
(Редовно)
1 Обща геология
30.01.2022
13:30ч.-14:30ч.
274 Доц. д-р Валери Сачански
Всички специалности
(Редовно)
2 английски език
Покажи бележка
първи и втори курс
31.01.2022
09:00ч.-11:00ч.
361 Ст. пр. Велислава Паничкова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
3 Грунтознание
31.01.2022
09:00ч.-13:00ч.
375 Проф. д-р Стефчо Стойнев
Всички специалности
(Редовно)
3 Хидрогеология и инженерна геология
Покажи бележка
Датата е за всички специалности РЕДОВНА форма на обучение!
31.01.2022
09:00ч.-13:00ч.
374 Проф. д-р Стефчо Стойнев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
2 Магмена петрология
31.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
349 Доц. д-р Бануш Банушев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Основи на сондирането
31.01.2022
10:00ч.-12:00ч.
262 Доц. д-р Щерьо Льомов
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
2 Физика
31.01.2022
10:00ч.-13:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 Физика
Покажи бележка
Изпитът ще се проведе в зала 162
31.01.2022
10:00ч.-13:00ч.
Друго - Виж забележка Хон. пр. Вили Лилков
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
4 Управление на електрозадвижванията
31.01.2022
12:00ч.-13:45ч.
508 Доц. д-р Здравко Илиев
Всички специалности
(Редовно)
1 ЛААГ
Покажи бележка
ПГ, СДТНГ, УРПС, РПИ, ПС, ГГПТТ, КТИД
31.01.2022
13:00ч.-14:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно) (Задочно)
4 ТМН
31.01.2022
13:30ч.-15:30ч.
246 Доц. д-р Камен Попов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Проектиране на вградени системи
31.01.2022
14:00ч.-16:00ч.
508 Доц. д-р Здравко Илиев
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
3 Структури от данни и алгоритми
31.01.2022
14:00ч.-18:00ч.
514 Доц. д-р Мариана Трифонова-Драганова
Всички специалности
(Редовно)
2 руски език
01.02.2022
08:00ч.-10:00ч.
260 Ст. пр. д-р Елена Давчева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
4 Електроснабдяване и електрообзавеждане при транспорт и съхранение на нефт и газ
01.02.2022
10:00ч.-12:00ч.
103 Гл. ас. д-р Николай Лаков
Всички специалности
(Редовно)
2 испански език
01.02.2022
10:00ч.-12:00ч.
260 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Приложна геофизика
(Редовно)
1 Основи на геофизиката
01.02.2022
10:30ч.-13:30ч.
175 Проф. дгн Стефан Димовски
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
4 Култура на предприемачеството
01.02.2022
11:00ч.-14:00ч.
142 Доц. д-р Мария Фъртунова
Всички специалности
(Редовно)
2 Физика
01.02.2022
11:00ч.-13:00ч.
162 Проф. д-р Пламен Савов
Всички специалности
(Редовно)
1 Съпротивление на материалите, Механика
01.02.2022
13:00ч.-15:00ч.
301 Доц. д-р Стефан Пулев
Всички специалности
(Редовно)
1 ЛААГ
Покажи бележка
ГПМЕР, ХИГ, ЕООС, БТ, ГГИ
01.02.2022
13:00ч.-14:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
3 Физика на нефтения и газов пласт
01.02.2022
13:30ч.-16:00ч.
245 Проф. д-р Ефросима Занева-Добранова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
4 Кадастър
01.02.2022
13:30ч.-15:30ч.
203 Гл. ас. д-р Милена Бегновска
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
3 Подготовка на минерални суровини и горива за промишлено и битово използване
02.02.2022
09:00ч.-11:00ч.
301 Доц. д-р Райна Вучева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Структурна геология
02.02.2022
10:00ч.-11:00ч.
276 Доц. д-р Иван Иванов
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
4 Минна електротехника
02.02.2022
10:00ч.-12:00ч.
103 Гл. ас. д-р Николай Лаков
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
3 ГИС-2, ГНСС-1, ГНСС-2
Покажи бележка
Изпитът е за студенти както в редовна, така и в задочна форма на обучение, от всички курсове и дисциплини.
02.02.2022
10:00ч.-12:00ч.
202 Доц. д-р Аспарух Камбуров
Биотехнология
(Редовно)
3 Основи на екологията
Покажи бележка
В Катедра ИГЕ
02.02.2022
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Пламен Георгиев
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
2 Основи на екологията
Покажи бележка
в кат. ИГЕ
02.02.2022
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Пламен Георгиев
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
4 Ландшафтознание и екология на населените места
Покажи бележка
в кат. ИГЕ
02.02.2022
10:00ч.-10:55ч.
М8А Гл. ас. д-р Росен Иванов
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
4 Икономика и управление
02.02.2022
10:00ч.-11:00ч.
303 Гл. ас. д-р Митко Димов
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
3 Открит добив I
02.02.2022
11:00ч.-13:00ч.
220 Доц. д-р Евгения Александрова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 Въведете в компютърните технологии
02.02.2022
11:00ч.-13:00ч.
511 Ас. д-р Десислава Симеонова
Всички специалности
(Редовно)
2 Физикохимия
Покажи бележка
Могат да се явят и студенти с индивидуални протоколи, вкл. и по хидрохимия
02.02.2022
11:00ч.-13:00ч.
235 Проф. д-р Маринела Панайотова
Всички специалности
(Редовно)
1 ЛААГ
Покажи бележка
КМКПМ, АИУТ, ЕЕЕО, ОРС, М и Г
02.02.2022
12:00ч.-13:30ч.
321 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Всички специалности
(Редовно)
2 МАДУ (ВМ III)
Покажи бележка
УРПС, РПИ, М и Г, ГГПТТ, КТИД
02.02.2022
13:00ч.-14:30ч.
320 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Геология и геоинформатика
(Редовно) (Задочно)
1 Основи на геоинформатиката
02.02.2022
13:30ч.-15:30ч.
246 Доц. д-р Камен Попов
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
4 Основи на автоматизацията, Автоматизация на минното производство, Методи за оптимизация на нелинейни обекти
Покажи бележка
ЕЕЕО V - задочно обучение, ММП IV - редовно обучение, КТИД IV - редовно обучение
02.02.2022
13:30ч.-15:00ч.
608 Ас. Величка Руйкова
Всички специалности
1 Машинознание
Покажи бележка
ЕЕЕО 1, КТИД 2, РПИ 2
03.02.2022
09:00ч.-12:00ч.
320 Доц. д-р Райна Вучева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
3 Висша геосезия 1-ва част
03.02.2022
09:00ч.-11:00ч.
202 Хон. пр. проф. д-р Момчил Минчев
Всички специалности
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
първи и втори курс
03.02.2022
09:00ч.-11:00ч.
360 Ст. пр. Цветелина Вукадинова
Всички специалности
(Редовно)
1 Техническа механика
03.02.2022
09:00ч.-12:00ч.
303 Проф. д-р Михаил Вълков
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
3 Силова електроника и преобразувателни уредби
03.02.2022
10:00ч.-11:00ч.
401 Доц. д-р Ромео Александров
Биотехнология
(Редовно)
4 Биотехнологии за пречистване на почви
Покажи бележка
в кат. ИГЕ
03.02.2022
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Пламен Георгиев
Всички специалности
2 английски език
03.02.2022
11:00ч.-12:30ч.
321 Ст. пр. Моника Христова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
3 Силова електроника и преобразувателни уредби
03.02.2022
11:15ч.-12:15ч.
401 Доц. д-р Ромео Александров
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
4 Електрообзавеждане, Управление на електрозадвижванията в мините
Покажи бележка
ЕЕЕО IV, ОКС "Бакалавър" - редовно обучение, ЕЕЕО I, ОКС "Магистър" - задочно обучение
03.02.2022
12:30ч.-14:15ч.
508 Доц. д-р Ромео Александров
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
2 Въведение в сондажното, петролното и газово инженерство
03.02.2022
14:00ч.-16:00ч.
261 Гл. ас. д-р Лъчезар Георгиев
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
4 За всички дисциплини
04.02.2022
08:00ч.-10:00ч.
221 Проф. д-р Ивайло Копрев
Всички специалности
(Редовно)
4 Процеси и апарати ГЕ и БТ
04.02.2022
09:30ч.-11:00ч.
М8А Доц. д-р Анатолий Ангелов
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
2 Електроника
04.02.2022
10:00ч.-12:00ч.
119 Доц. д-р Мила Илиева-Обретенова
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
1 Всички дисциплини
04.02.2022
10:00ч.-12:00ч.
220 Гл. ас. д-р Даниел Георгиев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
3 Промивни течности и циментови разтвори
Покажи бележка
От 14 до 14:30ч - лабораторни измервания ПТЦР От 14:30 до 15:15ч - задача ПТЦР От 15:15 до 16ч - въпроси от уч. материал
04.02.2022
14:00ч.-16:00ч.
258 Хон. пр. Милко Харизанов
Всички специалности
(Редовно)
1 "Биосензори и биоиндикатори" и "Екотоксикология"
05.02.2022
13:30ч.-14:30ч.
М8А Проф. дн Александър Луканов
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
4 Физика на нефтения и газов пласт
15.02.2022
09:30ч.-12:00ч.
245 Проф. д-р Ефросима Занева-Добранова
Всички специалности
(Редовно)
1 СУАСД
Покажи бележка
АИУТ1, ЕЕЕО 1, ММП 2
15.02.2022
14:30ч.-16:30ч.
511 Гл. ас. д-р Димитрина Делийска
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
4 Свойства на природните газове и газовите горива
16.02.2022
09:30ч.-12:00ч.
245 Проф. д-р Ефросима Занева-Добранова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
1 Микроконтролери
Покажи бележка
АИУТ I магистри
19.02.2022
10:00ч.-11:30ч.
508 Доц. д-р Ясен Горбунов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
1 Измерване на неелектрични величини
Покажи бележка
Приравнителен изпит за АИУТ I магистри
19.02.2022
12:00ч.-13:30ч.
508 Доц. д-р Ясен Горбунов
Механизация на минното производство
(Задочно)
2 Физика - втора част
Покажи бележка
Изпитът ще се проведе в зала 346. Само за студентите, за които сесията е редовна
25.02.2022
09:00ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 Физика - втора част
Покажи бележка
Изпитът ще се проведе в зала 346. Само за студенти, за които сесията е редовна
25.02.2022
09:00ч.-11:30ч.
Друго - Виж забележка Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
2 Физика - втора част
Покажи бележка
Изпитът ще се проведе в зала 346. Само за студенти, за които сесията е редовна
25.02.2022
09:00ч.-11:30ч.
Друго - Виж забележка Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
5 Физика 1 и Физика 2 -поправителен
Покажи бележка
Изпитът ще се проведе в зала 346. Всички студенти от специалността, които са слушали курса при мене.
25.02.2022
09:00ч.-11:30ч.
Друго - Виж забележка Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
4 Физика на нефтения и газов пласт
28.02.2022
09:30ч.-12:00ч.
245 Проф. д-р Ефросима Занева-Добранова
Механизация на минното производство
(Задочно)
2 Физика 1 и Физика 2 -поправителен
Покажи бележка
Изпитът ще се проведе в зала 346. Всички студенти от специалността, които са слушали курса при мене.
11.03.2022
09:00ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 Физика 1 и Физика 2 -поправителен
Покажи бележка
Изпитът ще се проведе в зала 346. Всички студенти от специалността, които са слушали курса при мене.
11.03.2022
09:00ч.-11:30ч.
Друго - Виж забележка Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
5 Физика -поправителен
Покажи бележка
Изпитът ще се проведе в зала 346. Всички студенти от специалността.
11.03.2022
09:00ч.-11:30ч.
Друго - Виж забележка Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
5 Физика -поправителен
Покажи бележка
Изпитът ще се проведе в зала 346. Всички студенти от специалността, които са слушали курса при мене.
11.03.2022
09:00ч.-11:30ч.
Друго - Виж забележка Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
4 Свойства на природните газове и газовите горива
11.03.2022
09:30ч.-12:00ч.
1 Проф. д-р Ефросима Занева-Добранова