Изчисти
Специалност Курс Изпит Сесия Дата Зала Преподавател
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
Всички курсове Петролна геология; ТПНГН
Поправителна 20.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
257 Доц. д-р Христо Димитров
Електроенергетика и електрообзавеждане
Всички курсове По всичко
Поправителна 20.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
105 Ас. Десислава Делчева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
1 Числени методи
Поправителна 20.09.2022
11:00ч.-13:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
Всички курсове Управление на електрозадвижванията
Ликвидационна 20.09.2022
14:30ч.-16:30ч.
508 Доц. д-р Здравко Илиев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Приложно програмно осигуряване
Ликвидационна 21.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
616 Ас. Володя Джаров
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
Всички курсове Микропроцесорна техника
Ликвидационна 21.09.2022
14:30ч.-16:30ч.
508 Доц. д-р Здравко Илиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
Всички курсове Микропроцесорна техника
Ликвидационна 21.09.2022
14:30ч.-16:30ч.
508 Доц. д-р Здравко Илиев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
Всички курсове Автоматизация на добивни и транспортни машини
Ликвидационна 21.09.2022
14:30ч.-16:30ч.
508 Доц. д-р Здравко Илиев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Информационно - измервателни и диагностични системи
Ликвидационна 21.09.2022
14:30ч.-16:30ч.
508 Доц. д-р Здравко Илиев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
Всички курсове Автоматизация на минното производство
Ликвидационна 21.09.2022
14:30ч.-16:30ч.
508 Доц. д-р Здравко Илиев
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 Приложна статистика
Ликвидационна 24.09.2022
11:00ч.-13:00ч.
135 Проф. д-р Златинка Ковачева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
1 Числени методи
Ликвидационна 24.09.2022
11:00ч.-13:00ч.
135 Проф. д-р Златинка Ковачева
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове всички дисциплини
Ликвидационна 26.09.2022
15:30ч.-17:30ч.
220 Гл. ас. д-р Малина Иванова
Биотехнология
(Редовно) (Задочно)
3 Генетика
Ликвидационна 27.09.2022
09:00ч.-10:00ч.
М8А Проф. дн Александър Луканов
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове всички дисциплини
Поправителна 27.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
320 Доц. д-р Райна Вучева
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
Всички курсове Всички
Ликвидационна 29.09.2022
12:00ч.-13:30ч.
142 Гл. ас. д-р Борислава Гълъбова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
Всички курсове Петролна геология; ТПНГН;
Ликвидационна 30.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
257 Доц. д-р Христо Димитров