Изчисти
Специалност Курс Изпит Сесия Дата Зала Преподавател
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Експертни системи
Ликвидационна 07.09.2022
08:30ч.-12:30ч.
222 Доц. д-р Веселин Христов
Всички специалности
Всички курсове Компютърни мрежи и комуникации 1 и 2
Ликвидационна 07.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
222 Доц. д-р Веселин Христов
Компютърни технологии в инженерната дейност
Всички курсове Компютърни мрежи и комуникации 1 и 2
Ликвидационна 07.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
222 Доц. д-р Веселин Христов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Web анимация
Ликвидационна 07.09.2022
09:00ч.-10:30ч.
237 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
2 Минни машини и съоръжения
Покажи бележка
2021/2022 уч. година
Ликвидационна 07.09.2022
09:30ч.-11:30ч.
421 Доц. д-р Антоанета Янева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
3 Механизация на мините 2
Покажи бележка
2021/2022 уч. година
Ликвидационна 07.09.2022
09:30ч.-11:30ч.
421 Доц. д-р Антоанета Янева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
Всички курсове Всички дисциплини
Ликвидационна 07.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
615 Доц. д-р Даниела Парашкевова
Всички специалности
1 Въведение в компютърните технологии
Ликвидационна 07.09.2022
10:30ч.-12:00ч.
237 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Защита и сигурност на информацията
Ликвидационна 07.09.2022
12:00ч.-13:00ч.
237 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
5 Мениджмънт и предприемачество в ИТ
Покажи бележка
Магистри
Ликвидационна 07.09.2022
13:00ч.-14:30ч.
237 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Всички специалности
Всички курсове Всички дисциплини
Ликвидационна 07.09.2022
13:00ч.-14:30ч.
237 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Автоматика, информационна и управляваща техника
Всички курсове ОП, ООП, ВП
Ликвидационна 08.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Компютърни технологии в инженерната дейност
Всички курсове ОП, ООП, ВП
Ликвидационна 08.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Биотехнология
(Редовно) (Задочно)
1 Аналитична химия/Инструментални методи за анализ на газове
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Доц. д-р Нели Минчева-Пенева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно) (Задочно)
1 Аналитична химия/Инструментални методи за анализ на газове
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Доц. д-р Нели Минчева-Пенева
Екология и опазване на околната среда
(Редовно) (Задочно)
1 Аналитична химия/Инструментални методи за анализ на газове
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Доц. д-р Нели Минчева-Пенева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
2 Органична химия
Покажи бележка
Да се носят студентски книжки.
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
320 Ас. д-р Александър Чаначев
Биотехнология
(Задочно)
2 Органична химия
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
2 Органична химия
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Органична химия
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Биотехнология
(Задочно)
2 Органична химия
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
2 Органична химия
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Органична химия
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-00:00ч.
303 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Биотехнология
1 Органична химия
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Екология и опазване на околната среда
1 Органична химия
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Обогатяване и рециклиране на суровини
1 Органична химия
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Биотехнология
(Редовно) (Задочно)
1 Органична химия
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Екология и опазване на околната среда
(Редовно) (Задочно)
1 Органична химия
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно) (Задочно)
1 Органична химия
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Всички специалности
(Задочно)
1 Органична химия
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
336 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Органична химия
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
4 ЕООС
Ликвидационна 08.09.2022
10:00ч.-11:00ч.
621 Ас. д-р Надежда Костадинова
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно) (Задочно)
4 ЕООС
Ликвидационна 08.09.2022
10:00ч.-11:00ч.
621 Ас. д-р Надежда Костадинова
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Всички дисциплини
Ликвидационна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
610 Доц. д-р Ясен Горбунов
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
610 Доц. д-р Ясен Горбунов
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Всички дисциплини
Ликвидационна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
608 Хон. пр. Величка Руйкова
Всички специалности
(Редовно)
1 Всички дисциплини
Ликвидационна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Ангел Зъбчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Полева геология
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Палеонтология
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 Палеонтология
Ликвидационна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Силова електроника и преобразувателни уредби
Ликвидационна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
508 Доц. д-р Ромео Александров
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Силова електроника и преобразувателни уредби
Ликвидационна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
508 Доц. д-р Ромео Александров
Всички специалности
Всички курсове Всички дисциплини
Ликвидационна 08.09.2022
11:00ч.-13:00ч.
222 Гл. ас. д-р Димитрина Делийска
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Автоматизирано електрозадвижване
Ликвидационна 08.09.2022
13:30ч.-15:30ч.
508 Доц. д-р Ромео Александров
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Автоматизирано електрозадвижване
Ликвидационна 08.09.2022
13:30ч.-15:30ч.
508 Доц. д-р Ромео Александров
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Електрообзавеждане
Ликвидационна 08.09.2022
13:30ч.-15:30ч.
508 Доц. д-р Ромео Александров
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Техническа безопасност
Поправителна 08.09.2022
14:00ч.-15:30ч.
629 Доц. д-р Благовеста Владкова
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Всички дисциплини
Ликвидационна 08.09.2022
16:00ч.-18:00ч.
501 Доц. д-р Иван Проданов 
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини
Поправителна 08.09.2022
16:00ч.-18:00ч.
501 Доц. д-р Иван Проданов 
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
5 ДАД, НМ
Покажи бележка
Магистри
Ликвидационна 09.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Всички специалности
(Редовно)
1 всички дисциплини
Ликвидационна 09.09.2022
09:00ч.-10:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
4 Учебна практика по фотограметрия и дистанционни изследвания
Ликвидационна 09.09.2022
10:00ч.-11:30ч.
207А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Микропроцесорна техника
Ликвидационна 09.09.2022
10:00ч.-11:00ч.
508 Доц. д-р Здравко Илиев
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Маркшайдерство при подземно разработване на находища, Кадастър, Специализирани кадастри в геодезията и маркшайдерството
Поправителна 09.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
202 Гл. ас. д-р Милена Бегновска
Всички специалности
(Редовно)
1 Физика
Ликвидационна 09.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Проектиране на вградени системи
Ликвидационна 09.09.2022
11:00ч.-13:00ч.
1 Доц. д-р Здравко Илиев
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Електронни устройства в компютърната техника
Ликвидационна 09.09.2022
11:00ч.-13:00ч.
119 Доц. д-р Мила Илиева-Обретенова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Регионална геология
Поправителна 09.09.2022
12:00ч.-13:00ч.
277 Гл. ас. д-р Елица Зарева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
4 Автоматизация на добивни и транспортни машини
Ликвидационна 09.09.2022
13:00ч.-15:00ч.
508 Доц. д-р Здравко Илиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
4 Основи на автоматизацията
Ликвидационна 09.09.2022
13:00ч.-15:00ч.
508 Доц. д-р Здравко Илиев
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Автоматизация на производството
Ликвидационна 09.09.2022
13:00ч.-15:00ч.
508 Доц. д-р Здравко Илиев
Геология и геоинформатика
(Задочно)
3 Исторична и регионална геология (част Регионална геология)
Поправителна 09.09.2022
13:00ч.-14:00ч.
277 Гл. ас. д-р Елица Зарева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
4 Близкообхватна фотограметрия за специални приложения
Ликвидационна 09.09.2022
14:00ч.-15:30ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 Физика 1
Поправителна 10.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Физика 1
Поправителна 10.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Физика 1
Поправителна 10.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Биотехнология
(Задочно)
1 Физика - първа част
Поправителна 10.09.2022
09:30ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Физика - първа част
Поправителна 10.09.2022
09:30ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Физика - първа част
Поправителна 10.09.2022
09:30ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Физика - първа част
Поправителна 10.09.2022
09:30ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Физика - първа част
Поправителна 10.09.2022
09:30ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Физика 1, Физика 2 и обща физика
Покажи бележка
Всички студенти, слушали курс по физика при мен. Студентите се допускат до изпит само с протокол. Изпитът е върху развиване на въпроси.
Поправителна 10.09.2022
09:30ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Геология и геоинформатика
(Редовно)
3 ГИС и пространствени анализи
Ликвидационна 10.09.2022
10:30ч.-11:30ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Биотехнология
(Редовно)
2 Физикохимия, хидрохимия
Покажи бележка
Могат да се явават и студенти с индивидуални протоколи, както и магистри - по водените от Панайотова дисциплини
Ликвидационна 10.09.2022
11:00ч.-14:00ч.
303 Проф. д-р Маринела Панайотова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
2 Физикохимия, хидрохимия
Покажи бележка
Могат да се явават и студенти с индивидуални протоколи, както и магистри - по водените от Панайотова дисциплини
Ликвидационна 10.09.2022
11:00ч.-14:00ч.
303 Проф. д-р Маринела Панайотова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
2 Физикохимия, хидрохимия
Покажи бележка
Могат да се явават и студенти с индивидуални протоколи, както и магистри - по водените от Панайотова дисциплини
Ликвидационна 10.09.2022
11:00ч.-14:00ч.
303 Проф. д-р Маринела Панайотова
Биотехнология
(Задочно)
3 Физикохимия
Покажи бележка
Може да се явяват и студенти с индивидуални протоколи, както и магистранти - по дисциплините, водени от Панайотова
Поправителна 10.09.2022
11:00ч.-14:00ч.
303 Проф. д-р Маринела Панайотова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
3 Физикохимия
Покажи бележка
Може да се явяват и студенти с индивидуални протоколи, както и магистранти - по дисциплините, водени от Панайотова
Поправителна 10.09.2022
11:00ч.-14:00ч.
303 Проф. д-р Маринела Панайотова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
2 Физикохимия
Поправителна 10.09.2022
11:00ч.-14:00ч.
303 Проф. д-р Маринела Панайотова
Биотехнология
(Задочно)
2 Хидрохимия
Поправителна 10.09.2022
11:00ч.-14:00ч.
303 Проф. д-р Маринела Панайотова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
2 Хидрохимия
Поправителна 10.09.2022
11:00ч.-14:00ч.
303 Проф. д-р Маринела Панайотова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Физика първа част
Поправителна 10.09.2022
14:00ч.-16:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Подземно строителство
(Задочно)
1 Физика първа част
Поправителна 10.09.2022
14:00ч.-16:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Физика първа част
Поправителна 10.09.2022
14:00ч.-16:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
1 Математически анализ
Ликвидационна 11.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
303 Доц. д-р Симеон Асеновски
Геология и геоинформатика
(Редовно)
2 Картография
Ликвидационна 11.09.2022
10:00ч.-11:30ч.
274 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Ликвидационна 11.09.2022
10:30ч.-12:00ч.
274 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Ликвидационна 11.09.2022
10:30ч.-12:00ч.
274 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
2 Геоморфология и кватернерна геология
Ликвидационна 11.09.2022
10:30ч.-12:00ч.
274 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Геология и геоинформатика
(Редовно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Ликвидационна 11.09.2022
10:30ч.-12:00ч.
274 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
2 Географски информационни системи - част I
Ликвидационна 11.09.2022
12:00ч.-14:00ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Географски информационни системи - част I
Поправителна 11.09.2022
12:00ч.-13:30ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Всички специалности
Всички курсове всички дисциплини
Поправителна 12.09.2022
00:00ч.-02:00ч.
320 Доц. д-р Райна Вучева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
3 Руднични вентилаторни и водоотливни уредби
Ликвидационна 12.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
1 Доц. д-р Николай Переновски
Механизация на минното производство
(Задочно)
3 Руднични вентилаторни и водоотливни уредби
Ликвидационна 12.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
1 Доц. д-р Николай Переновски
Механизация на минното производство
(Задочно)
2 Механика на флуидите
Ликвидационна 12.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
1 Доц. д-р Николай Переновски
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 Механика на флуидите
Ликвидационна 12.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
1 Доц. д-р Николай Переновски
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
3 Основи на дистанционните изследвания
Ликвидационна 12.09.2022
14:30ч.-16:00ч.
202 Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Всички специалности
Всички курсове всички дисциплини
Поправителна 13.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
143 Доц. д-р Евгени Крайчев
Всички специалности
Всички курсове всички дисциплини
Поправителна 13.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
301 Проф. д-р Михаил Вълков
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Полева геология
Ликвидационна 13.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
276 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Палеонтология
Ликвидационна 13.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
276 Доц. д-р Борис Вълчев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Електрически машини II част и Електротехнически материали
Ликвидационна 13.09.2022
11:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Теодора Христова
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Техническа безопасност
Ликвидационна 13.09.2022
14:00ч.-15:30ч.
629 Доц. д-р Благовеста Владкова
Биотехнология
(Редовно) (Задочно)
1 Аналитична химия/Инструментални методи за анализ на газове
Ликвидационна 14.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Доц. д-р Нели Минчева-Пенева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно) (Задочно)
1 Аналитична химия/Инструментални методи за анализ на газове
Ликвидационна 14.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Доц. д-р Нели Минчева-Пенева
Екология и опазване на околната среда
(Редовно) (Задочно)
1 Аналитична химия/Инструментални методи за анализ на газове
Ликвидационна 14.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Доц. д-р Нели Минчева-Пенева
Биотехнология
(Редовно) (Задочно)
2 Органична химия
Ликвидационна 14.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Екология и опазване на околната среда
(Редовно) (Задочно)
2 Органична химия
Ликвидационна 14.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно) (Задочно)
1 Органична химия
Ликвидационна 14.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини
Ликвидационна 14.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
610 Доц. д-р Ясен Горбунов
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
1 Машиностроителни CAD системи І
Ликвидационна 14.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
19 Доц. д-р Николай Переновски
Механизация на минното производство
(Задочно)
1 Машиностроителни CAD системи І
Ликвидационна 14.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
19 Доц. д-р Николай Переновски
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Географски информационни системи - част I
Ликвидационна 14.09.2022
10:30ч.-12:00ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Всички специалности
Всички курсове Механика и Съпротивление на материалите
Поправителна 15.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
301 Доц. д-р Стефан Пулев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
2 Органична химия
Покажи бележка
Да се носят студентски книжки.
Ликвидационна 15.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
320 Ас. д-р Александър Чаначев
Всички специалности
Всички курсове всички дисциплини
Ликвидационна 16.09.2022
00:00ч.-02:00ч.
301 Проф. д-р Михаил Вълков
Всички специалности
(Задочно)
1 Физика 1, Физика 2 и обща физика
Покажи бележка
Всички студенти, слушали курс по физика при мен. Студентите се допускат до изпит само с протокол. Изпитът е върху развиване на въпроси.
Ликвидационна 16.09.2022
09:30ч.-11:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Биотехнология
(Задочно)
1 Физика - първа част
Ликвидационна 16.09.2022
09:30ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Физика - първа част
Ликвидационна 16.09.2022
09:30ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Физика - първа част
Ликвидационна 16.09.2022
09:30ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Физика - първа част
Ликвидационна 16.09.2022
09:30ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Физика - първа част
Ликвидационна 16.09.2022
09:30ч.-11:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Всички специалности
Всички курсове всички дисциплини
Ликвидационна 16.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
143 Доц. д-р Евгени Крайчев
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Маркшайдерство при подземно разработване на находища, Кадастър, Специализирани кадастри в геодезията и маркшайдерството
Ликвидационна 16.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
202 Гл. ас. д-р Милена Бегновска
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Регионална геология
Ликвидационна 16.09.2022
12:00ч.-13:30ч.
277 Гл. ас. д-р Елица Зарева
Геология и геоинформатика
(Задочно)
3 Исторична и регионална геология (част Регионална геология)
Ликвидационна 16.09.2022
13:00ч.-14:30ч.
277 Гл. ас. д-р Елица Зарева
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Физика - първа част
Ликвидационна 16.09.2022
14:00ч.-15:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Инженерна геодезия
Ликвидационна 16.09.2022
14:00ч.-15:30ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Физика - първа част
Ликвидационна 16.09.2022
14:00ч.-15:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Подземно строителство
(Задочно)
1 Физика - първа част
Ликвидационна 16.09.2022
14:00ч.-15:30ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 Физика 1
Ликвидационна 17.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Физика 1
Ликвидационна 17.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 Физика 1
Ликвидационна 17.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
3 Цифрова обработка на изображения
Ликвидационна 17.09.2022
09:30ч.-11:00ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
1 Обща геология
Покажи бележка
зала 279
Ликвидационна 17.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Валери Сачански
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно) (Задочно)
2 Стратиграфия
Покажи бележка
зала 279
Ликвидационна 17.09.2022
12:00ч.-14:00ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Валери Сачански
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Регионална геология
Покажи бележка
зала 279
Ликвидационна 17.09.2022
14:00ч.-16:00ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Валери Сачански
Всички специалности
Всички курсове всички дисциплини
Ликвидационна 19.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
320 Доц. д-р Райна Вучева
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
2 Минни машини и съоръжения
Покажи бележка
учебна 2021/2022
Поправителна 20.09.2022
09:30ч.-11:30ч.
421 Доц. д-р Антоанета Янева
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
2 Минни машини и съоръжения
Ликвидационна 27.09.2022
09:30ч.-11:30ч.
421 Доц. д-р Антоанета Янева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
4 Механизация на мините 2
Покажи бележка
2021/2022 уч. година
Ликвидационна 27.09.2022
09:30ч.-11:30ч.
421 Доц. д-р Антоанета Янева