Изчисти
Специалност Курс Изпит Сесия Дата Зала Преподавател
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 английски език
Покажи бележка
КТИД четвърти курс "ниско" ниво
Редовна 16.05.2022
13:00ч.-14:30ч.
301А Ст. пр. Милена Първанова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 английски език
Покажи бележка
КТИД втори курс "високо" ниво
Редовна 17.05.2022
09:00ч.-10:30ч.
301А Ст. пр. Милена Първанова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
КТИД първи курс "високо" ниво
Редовна 17.05.2022
12:00ч.-13:30ч.
301А Ст. пр. Милена Първанова
Геология и геоинформатика
(Редовно)
1 английски език
Редовна 17.05.2022
12:00ч.-13:30ч.
301А Ст. пр. Милена Първанова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
3 английски език
Покажи бележка
КТИД трети курс "високо" ниво
Редовна 26.05.2022
08:00ч.-09:30ч.
301А Ст. пр. Милена Първанова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
3 английски език
Покажи бележка
КТИД трети курс "ниско"
Редовна 26.05.2022
10:00ч.-11:30ч.
301А Ст. пр. Милена Първанова
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Всички Дисциплини
Редовна 26.05.2022
10:00ч.-12:00ч.
235 Хон. пр. доц. д-р Елена Демирева
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 английски език
Покажи бележка
КТИД втори курс "ниско" ниво
Редовна 26.05.2022
12:00ч.-13:30ч.
301А Ст. пр. Милена Първанова
Геология и геоинформатика
(Редовно)
2 английски език
Редовна 26.05.2022
12:00ч.-13:30ч.
301А Ст. пр. Милена Първанова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Експертни системи
Редовна 30.05.2022
09:00ч.-11:00ч.
503 Доц. д-р Веселин Христов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Защита и сигурност на информацията
Редовна 30.05.2022
11:00ч.-13:00ч.
514 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
КТИД първи курс "ниско" ниво
Редовна 30.05.2022
14:30ч.-16:00ч.
301А Ст. пр. Милена Първанова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 Кмпютърни мрежи и комуникации II
Редовна 31.05.2022
09:00ч.-12:00ч.
503 Доц. д-р Веселин Христов
Подземно строителство
(Редовно)
2 Икономика и управление
Редовна 31.05.2022
09:00ч.-10:00ч.
142 Проф. д-р Емил Димов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 Числени методи
Редовна 01.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
511 Проф. д-р Златинка Ковачева
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 Приложна статистика
Редовна 01.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
511 Проф. д-р Златинка Ковачева
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
3 Техническа безопасност
Редовна 01.06.2022
14:00ч.-15:30ч.
629 Доц. д-р Благовеста Владкова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
3 МА
Редовна 03.06.2022
10:30ч.-12:00ч.
621 Доц. д-р Захари Динчев
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
3 МА
Редовна 03.06.2022
10:30ч.-12:00ч.
621 Доц. д-р Захари Динчев
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
3 Програмиране в среда интернет
Редовна 06.06.2022
09:00ч.-10:30ч.
511 Доц. д-р Николай Янев
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 Икономикс
Редовна 06.06.2022
09:00ч.-09:00ч.
142 Проф. д-р Емил Димов
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове МА, ВПО
Покажи бележка
Всички студенти
Поправителна 06.06.2022
11:00ч.-12:30ч.
629 Доц. д-р Захари Динчев
Подземно строителство
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове МА, ВПО
Покажи бележка
Всички студенти
Поправителна 06.06.2022
11:00ч.-12:30ч.
629 Доц. д-р Захари Динчев
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове МА, ВПО
Покажи бележка
Всички студенти
Поправителна 06.06.2022
11:00ч.-12:30ч.
629 Доц. д-р Захари Динчев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
3 Ел.част на електрически централи и подстанции
Редовна 07.06.2022
09:00ч.-11:00ч.
103 Гл. ас. д-р Николай Лаков
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 Операционни системи
Редовна 07.06.2022
10:00ч.-11:30ч.
511 Доц. д-р Николай Янев
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
3 Открит добив II
Редовна 07.06.2022
13:30ч.-15:30ч.
220 Доц. д-р Евгения Александрова
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Всички дисциплини
Редовна 08.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
220 Проф. д-р Ивайло Копрев
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
3 Отводняване и устойчивост на откоси
Редовна 09.06.2022
13:30ч.-15:30ч.
220 Доц. д-р Евгения Александрова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
3 Микропроцесорна техника
Редовна 10.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
508 Доц. д-р Здравко Илиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
4 Основи на автоматизацията
Редовна 10.06.2022
12:00ч.-13:00ч.
508 Доц. д-р Здравко Илиев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
4 Автоматизация на добивни и транспортни машини
Редовна 10.06.2022
13:00ч.-14:00ч.
508 Доц. д-р Здравко Илиев
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
3 Подземен добив I (Подземен рудодобив), Курсов проект по подземен рудодобив
Редовна 13.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
236 Проф. д-р Димитър Анастасов
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Всички дисциплини
Редовна 14.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
220 Проф. д-р Ивайло Копрев
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
3 Подземен добив I (Подземен рудодобив), Курсов проект по подземен рудодобив
Редовна 15.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
236 Проф. д-р Димитър Анастасов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Техническа безопасност
Покажи бележка
Часът на изпита може да бъде променен според графика за задочно обучение!
Поправителна 16.06.2022
14:00ч.-15:30ч.
629 Доц. д-р Благовеста Владкова
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
3 Управление на проекти
Редовна 17.06.2022
09:00ч.-11:00ч.
142 Гл. ас. д-р Борислава Гълъбова
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
2 Финанси на предприятието
Редовна 17.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
142 Гл. ас. д-р Борислава Гълъбова
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
4 Комбиниран добив на полезни изкопаеми
Редовна 20.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
236 Проф. д-р Димитър Анастасов
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
3 Открит добив II
Поправителна 21.06.2022
13:30ч.-15:30ч.
220 Доц. д-р Евгения Александрова
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
4 Комбиниран добив на полезни изкопаеми
Редовна 22.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
236 Проф. д-р Димитър Анастасов
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 Отводняване и устойчивост на откоси
Поправителна 23.06.2022
13:30ч.-15:30ч.
220 Доц. д-р Евгения Александрова
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
3 Подземен добив I (Подземен рудодобив), Курсов проект по подземен рудодобив
Поправителна 27.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
236 Доц. д-р Евгения Александрова
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
4 Комбиниран добив на полезни изкопаеми
Поправителна 29.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
236 Проф. д-р Димитър Анастасов