Изчисти
Специалност Курс Изпит Сесия Дата Зала Преподавател
Биотехнология
(Задочно)
1 Аналитична химия
Редовна 24.06.2022
08:00ч.-10:00ч.
320 Доц. д-р Нели Минчева-Пенева
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Аналитична химия
Редовна 24.06.2022
08:00ч.-10:00ч.
320 Доц. д-р Нели Минчева-Пенева
Геология и геоинформатика
(Задочно)
3 Исторична и регионална геология (част Регионална геология)
Редовна 24.06.2022
08:30ч.-10:30ч.
277 Гл. ас. д-р Елица Зарева
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Минна аерология
Редовна 24.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
629 Доц. д-р Захари Динчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Полева геология
Редовна 24.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
4 НИМС
Редовна 24.06.2022
10:00ч.-10:30ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
3 Руднични вентилаторни и водоотливни уредби
Редовна 24.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
1 Доц. д-р Николай Переновски
Механизация на минното производство
(Задочно)
3 Руднични вентилаторни и водоотливни уредби
Редовна 24.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
1 Доц. д-р Николай Переновски
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
1 Метрология, стандартизация и контрол на качеството
Редовна 24.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
143 Гл. ас. д-р Юрий Иванов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
2 Теоретична електротехника II част
Редовна 24.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
303А Доц. д-р Ангел Зъбчев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
2 Теоретична електротехника II част
Редовна 24.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
303А Доц. д-р Ангел Зъбчев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
3 Силова електроника и преобразувателни уредби
Редовна 24.06.2022
10:30ч.-12:30ч.
508 Доц. д-р Ромео Александров
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
3 Силова електроника и преобразувателни уредби
Редовна 24.06.2022
10:30ч.-12:30ч.
508 Доц. д-р Ромео Александров
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
3 Геохимия
Редовна 24.06.2022
10:30ч.-11:00ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Биотехнология
(Задочно)
3 Геохимия
Редовна 24.06.2022
11:00ч.-11:30ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Физика 1
Редовна 24.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Геология и геоинформатика
(Задочно)
4 Промишлени типове находища на минерални суровини
Редовна 24.06.2022
11:05ч.-11:35ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Геология и проучване на минерални находища
Редовна 24.06.2022
11:08ч.-11:38ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Геология и геоинформатика
(Задочно)
4 Геология и проучване на минерални находища
Редовна 24.06.2022
11:10ч.-13:10ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Биотехнология
(Задочно)
5 Рекултивация на терени, Биотехнологична рекултивация
Редовна 24.06.2022
12:00ч.-14:00ч.
220 Доц. д-р Евгения Александрова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
5 Рекултивация на терени, Биотехнологична рекултивация
Редовна 24.06.2022
12:00ч.-14:00ч.
220 Доц. д-р Евгения Александрова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
3 Сондиране и добив на нефт и газ
Редовна 24.06.2022
13:00ч.-15:00ч.
260 Доц. д-р Румен Кулев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
4 Техническа безопасност
Редовна 24.06.2022
13:00ч.-15:00ч.
629 Доц. д-р Благовеста Владкова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
4 Техническа безопасност
Редовна 24.06.2022
13:00ч.-15:00ч.
629 Доц. д-р Благовеста Владкова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
4 Техническа безопасност
Редовна 24.06.2022
13:00ч.-15:00ч.
629 Доц. д-р Благовеста Владкова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
4 Техническа безопасност
Редовна 24.06.2022
13:00ч.-15:00ч.
629 Доц. д-р Благовеста Владкова
Механизация на минното производство
(Задочно)
4 Техническа безопасност
Редовна 24.06.2022
13:00ч.-15:00ч.
629 Доц. д-р Благовеста Владкова
Приложна геофизика
(Задочно)
4 Техническа безопасност
Редовна 24.06.2022
13:00ч.-15:00ч.
629 Доц. д-р Благовеста Владкова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
4 Електрообзавеждане
Редовна 24.06.2022
13:30ч.-15:30ч.
508 Доц. д-р Ромео Александров
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Приложна геометрия и инженерна графика, Инженерна графика
Редовна 24.06.2022
14:00ч.-16:00ч.
321 Гл. ас. д-р Малина Иванова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 Физика 1
Редовна 25.06.2022
09:00ч.-11:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Геология и геоинформатика
(Задочно)
3 Исторична и регионална геология
Редовна 25.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
277 Доц. д-р Георги Айданлийски
Биотехнология
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 25.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 25.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 25.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 25.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 25.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 25.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 25.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
3 Механизация на мините I част
Редовна 25.06.2022
12:00ч.-14:00ч.
20 Доц. д-р Симеон Савов
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 Физика 1
Редовна 25.06.2022
13:00ч.-15:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
2 Теория на автоматичното управление II част
Редовна 26.06.2022
09:30ч.-11:30ч.
608 Хон. пр. Величка Руйкова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини
Редовна 26.06.2022
09:30ч.-11:30ч.
608 Хон. пр. Величка Руйкова
Всички специалности
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 26.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
303 Доц. д-р Симеон Асеновски
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 CAD системи
Поправителна 26.06.2022
10:30ч.-13:30ч.
511 Доц. д-р Мариана Трифонова-Драганова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
3 Електрически машини II част
Редовна 26.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
121 Доц. д-р Теодора Христова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
2 Електротехнически материали
Редовна 26.06.2022
12:00ч.-14:00ч.
121 Доц. д-р Теодора Христова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 CAD системи
Поправителна 26.06.2022
14:00ч.-17:00ч.
511 Доц. д-р Мариана Трифонова-Драганова
Подземно строителство
(Задочно)
1 CAD системи
Поправителна 26.06.2022
14:00ч.-17:00ч.
511 Доц. д-р Мариана Трифонова-Драганова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 CAD системи
Поправителна 26.06.2022
14:00ч.-17:00ч.
511 Доц. д-р Мариана Трифонова-Драганова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
4 Търсене и проучване на нефтени и газови находища
Редовна 27.06.2022
09:00ч.-11:00ч.
257 Доц. д-р Христо Димитров
Електроенергетика и електрообзавеждане
Всички курсове По всичко
Редовна 27.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
105 Доц. д-р Илиян Илиев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Кристалооптика
Редовна 27.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
349 Доц. д-р Бануш Банушев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
2 Въведение в сондажното, петролното и газово инженерство
Редовна 27.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
261 Гл. ас. д-р Лъчезар Георгиев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 ТММ
Редовна 27.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
301 Доц. д-р Райна Вучева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
4 Релейни защити
Редовна 27.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
108 Доц. д-р Кирил Джустров
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
3 Подземен добив I (Подземен рудодобив), Курсов проект по подземен рудодобив
Поправителна 27.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
236 Доц. д-р Евгения Александрова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
4 СОНДИРАНЕ 2 ЧАСТ (СОНДИРАНЕ ЗА НЕФТ И ГАЗ)
Покажи бележка
От 10-11 часа - Защита на Курсов проект - презентация/дискусия. От 11-12 часа - Решаване на задачи - две задачи. От 12-13 часа - Въпроси.
Редовна 27.06.2022
10:00ч.-13:00ч.
262 Доц. д-р Щерьо Льомов
Биотехнология
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 27.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 27.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 27.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 27.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 27.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 27.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 27.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини
Редовна 27.06.2022
11:00ч.-15:00ч.
303А Доц. д-р Иван Проданов 
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
3 3D моделиране
Редовна 27.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
1 Гл. ас. д-р Любен Тасев
Механизация на минното производство
(Задочно)
3 3D моделиране
Редовна 27.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
1 Гл. ас. д-р Любен Тасев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
4 Технически средства за автоматизация
Редовна 28.06.2022
09:00ч.-11:00ч.
615 Доц. д-р Даниела Парашкевова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Физика 1
Покажи бележка
Изпитът е само за студенти, на които тиова е редовен изпит. Поправките са през септември.
Редовна 28.06.2022
09:00ч.-11:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Подземно строителство
(Задочно)
1 Физика 1
Покажи бележка
Изпитът е само за студенти, на които тиова е редовен изпит. Поправките са през септември.
Редовна 28.06.2022
09:00ч.-11:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Физика 1
Покажи бележка
Изпитът е само за студенти, на които тиова е редовен изпит. Поправките са през септември.
Редовна 28.06.2022
09:00ч.-11:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Физика 1
Покажи бележка
Изпитът е само за студенти, на които тиова е редовен изпит. Поправките са през септември.
Редовна 28.06.2022
09:00ч.-11:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология и Грунтознание
Поправителна 28.06.2022
09:00ч.-13:00ч.
375 Проф. д-р Стефчо Стойнев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
5 Транспорт и използване на нефт и газ
Редовна 28.06.2022
09:00ч.-11:00ч.
261 Доц. д-р Мартин Бояджиев
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
3 Машинознание
Редовна 28.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
320 Доц. д-р Евгени Крайчев
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Органична химия
Покажи бележка
Студентите трябва да имат индивидуални протоколи, подписани и подпечатани от съответния деканат.
Извънредна 28.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
320 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
3 Обща, подземна и сондажна хидравлика
Редовна 28.06.2022
13:00ч.-15:00ч.
261 Доц. д-р Мартин Бояджиев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 ГНСС-1 част, група А
Покажи бележка
По молба на студентите, изпитът ще се проведе онлайн.
Редовна 28.06.2022
17:00ч.-18:30ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Аспарух Камбуров
Геология и геоинформатика
(Задочно)
3 Основни на геостатистиката
Редовна 29.06.2022
09:00ч.-11:00ч.
246 Доц. д-р Калин Русков
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Основни на геостатистиката
Редовна 29.06.2022
09:00ч.-11:00ч.
246 Доц. д-р Калин Русков
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Палеонтология
Редовна 29.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
5 Проучване на минералните находища
Редовна 29.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
246 Доц. д-р Калин Русков
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 Машинни елементи
Редовна 29.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
301 Доц. д-р Райна Вучева
Електроенергетика и електрообзавеждане
Всички курсове По всичко
Редовна 29.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
105 Ас. Росен Йорданов
Подземно строителство
Всички курсове Механика на скалите
Поправителна 29.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
235 Гл. ас. д-р Веселин Балев
Разработване на полезни изкопаеми
Всички курсове Механика на скалите
Поправителна 29.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
235 Гл. ас. д-р Веселин Балев
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
4 Комбиниран добив на полезни изкопаеми
Поправителна 29.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
236 Проф. д-р Димитър Анастасов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно) (Задочно)
4 Търсене на минерални находища
Редовна 29.06.2022
10:30ч.-13:00ч.
246 Доц. д-р Камен Попов
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 ГНСС-1 част, група Б
Покажи бележка
По молба на студентите, изпитът ще се проведе онлайн.
Редовна 29.06.2022
17:00ч.-18:30ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Аспарух Камбуров
Биотехнология
(Задочно)
1 физика 1
Покажи бележка
Изпитът е само за студенти ЗО от редовната сесия
Редовна 30.06.2022
09:00ч.-11:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 физика 1
Покажи бележка
Изпитът е само за студенти ЗО от редовната сесия
Редовна 30.06.2022
09:00ч.-11:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 физика 1
Покажи бележка
Изпитът е само за студенти ЗО от редовната сесия
Редовна 30.06.2022
09:00ч.-11:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 физика 1
Покажи бележка
Изпитът е само за студенти ЗО от редовната сесия
Редовна 30.06.2022
09:00ч.-11:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Висша геодезия 2-ра част
Редовна 30.06.2022
09:00ч.-11:00ч.
204А Хон. пр. проф. д-р Момчил Минчев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
4 ЕООС
Редовна 30.06.2022
10:00ч.-11:00ч.
621 Ас. д-р Надежда Костадинова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
4 ЕООС
Редовна 30.06.2022
10:00ч.-11:00ч.
621 Ас. д-р Надежда Костадинова
Електроенергетика и електрообзавеждане
Всички курсове По всичко
Редовна 30.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
105 Ас. Росен Йорданов
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
3 КП по Машинни елементи
Редовна 30.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
143 Гл. ас. д-р Юрий Иванов
Механизация на минното производство
3 КП по Машинни елементи
Редовна 30.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
143 Гл. ас. д-р Юрий Иванов
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
2 Механика на флуидите
Редовна 30.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
162 Проф. д-р Пламен Савов
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
2 Механика на флуидите
Редовна 30.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
162 Проф. д-р Пламен Савов
Подземно строителство
(Задочно)
2 Механика на флуидите
Редовна 30.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
162 Проф. д-р Пламен Савов
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
2 Механика на флуидите
Редовна 30.06.2022
10:00ч.-12:00ч.
162 Проф. д-р Пламен Савов
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
Всички курсове ДМГМИ, Картография, ВП
Редовна 30.06.2022
10:30ч.-12:00ч.
204А Гл. ас. д-р Кремена Щерева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
4 Ремонт и ремонтни технологии
Редовна 30.06.2022
11:00ч.-13:00ч.
1 Гл. ас. д-р Любен Тасев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
4 Техническа безопасност
Редовна 30.06.2022
12:00ч.-13:30ч.
629 Доц. д-р Благовеста Владкова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
4 Техническа безопасност
Редовна 30.06.2022
12:00ч.-13:30ч.
629 Доц. д-р Благовеста Владкова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
4 Техническа безопасност
Редовна 30.06.2022
12:00ч.-13:30ч.
629 Доц. д-р Благовеста Владкова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
4 Техническа безопасност
Редовна 30.06.2022
12:00ч.-13:30ч.
629 Доц. д-р Благовеста Владкова
Механизация на минното производство
(Задочно)
4 Техническа безопасност
Редовна 30.06.2022
12:00ч.-13:30ч.
629 Доц. д-р Благовеста Владкова
Приложна геофизика
(Задочно)
4 Техническа безопасност
Редовна 30.06.2022
12:00ч.-13:30ч.
629 Доц. д-р Благовеста Владкова
Биотехнология
(Задочно)
1 Рекултивация на терени, Биотехнологична рекултивация
Редовна 01.07.2022
10:00ч.-12:00ч.
220 Доц. д-р Евгения Александрова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Рекултивация на терени, Биотехнологична рекултивация
Редовна 01.07.2022
10:00ч.-12:00ч.
220 Доц. д-р Евгения Александрова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 Механика на флуидите
Редовна 01.07.2022
10:00ч.-12:00ч.
1 Доц. д-р Николай Переновски
Механизация на минното производство
(Задочно)
2 Механика на флуидите
Редовна 01.07.2022
10:00ч.-12:00ч.
1 Доц. д-р Николай Переновски
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
3 Електрически апарати
Редовна 01.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
105 Доц. д-р Кирил Джустров
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
3 Машини и съоръжения за сондиране
Редовна 01.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
260 Доц. д-р Румен Кулев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 МОГМИ 1-ва част
Редовна 01.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
204А Хон. пр. проф. д-р Момчил Минчев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
4 Близкообхватна фотограметрия за специални приложения
Редовна 01.07.2022
12:00ч.-14:00ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Биотехнология
(Задочно)
2 Хидрохимия
Покажи бележка
Може да се явяват на изпит по Хидрохимия и Физикохимия и студенти с индивидуални протоколи /редовна и задочна форма на обучение/ , както и студенти-магистри /редовна и задочна форма на обучение/ по всички дисциплни, водени от Панайотова
Редовна 02.07.2022
10:00ч.-12:30ч.
303 Проф. д-р Маринела Панайотова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
2 Хидрохимия
Покажи бележка
Може да се явяват на изпит по Хидрохимия и Физикохимия и студенти с индивидуални протоколи /редовна и задочна форма на обучение/ , както и студенти-магистри /редовна и задочна форма на обучение/ по всички дисциплни, водени от Панайотова
Редовна 02.07.2022
10:00ч.-12:30ч.
303 Проф. д-р Маринела Панайотова
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Минни технологии, Технология на минното произвдство
Покажи бележка
Изпитът се провежда съвместно с гл.ас. Кирил Куцаров
Редовна 02.07.2022
10:00ч.-12:00ч.
236 Гл. ас. д-р Кирил Куцаров
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
4 Ел.част на електрически централи и подстанции
Редовна 02.07.2022
10:00ч.-12:00ч.
105 Гл. ас. д-р Николай Лаков
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
3 Оптимизация на технологични обекти
Редовна 02.07.2022
10:00ч.-12:00ч.
608 Хон. пр. Величка Руйкова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини
Редовна 02.07.2022
10:00ч.-12:00ч.
608 Хон. пр. Величка Руйкова
Всички специалности
(Задочно)
1 Геодезия и маркшайдерство
Редовна 02.07.2022
10:00ч.-12:00ч.
204А Проф. д-р Станислав Топалов
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
5 Разработване и експлоатация на нефтени и газови находища, II ч
Редовна 02.07.2022
10:30ч.-12:30ч.
261 Гл. ас. д-р Лъчезар Георгиев
Биотехнология
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 02.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 02.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 02.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 02.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 02.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 02.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 02.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Маркшайдерство и геодезия
2 Маркшайдерство при подземно разработване на находища
Редовна 02.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
202 Гл. ас. д-р Милена Бегновска
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 CAD системи
Редовна 02.07.2022
13:30ч.-15:30ч.
511 Доц. д-р Мариана Трифонова-Драганова
Всички специалности
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 03.07.2022
08:30ч.-10:30ч.
303 Доц. д-р Симеон Асеновски
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Приложение на интерпретативните дистанционни изследвания
Редовна 05.07.2022
09:30ч.-11:30ч.
203 Доц. д-р Веселина Господинова
Маркшайдерство и геодезия
Всички курсове Основи на фотограметрията и Аналитична и цифрова фотограметрия
Покажи бележка
за всички студенти
Ликвидационна 06.07.2022
09:30ч.-11:30ч.
206 Доц. д-р Веселина Господинова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
5 КОНТРОЛ НА СОНДАЖИТЕ (Практикум)
Покажи бележка
На указаната дата могат да явят и семестриално завършили студенти с невзет изпит по КОНТРОЛ НА СОНДАЖИТЕ само с платен и заверен индивидуален изпитен протокол от деканат ГПФ.
Редовна 07.07.2022
10:00ч.-12:00ч.
258 Хон. пр. Милко Харизанов
Всички специалности
Всички курсове Механика и Съпротивление на материалите
Редовна 07.07.2022
10:00ч.-12:00ч.
301 Доц. д-р Стефан Пулев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
3 Електробезопасност в промишлеността
Редовна 07.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
105 Доц. д-р Кирил Джустров
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
2 Минни машини и съоръжения
Редовна 08.07.2022
10:30ч.-12:30ч.
421 Доц. д-р Антоанета Янева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
3 Електрически машини II част
Редовна 08.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
121 Доц. д-р Теодора Христова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
2 Електротехнически материали
Редовна 08.07.2022
12:00ч.-14:00ч.
121 Доц. д-р Теодора Христова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
5 КОНТРОЛ НА СОНДАЖИТЕ (Практикум)
Покажи бележка
На указаната дата могат да явят и семестриално завършили студенти с невзет изпит по КОНТРОЛ НА СОНДАЖИТЕ само с платен и заверен индивидуален изпитен протокол от деканат ГПФ.
Редовна 09.07.2022
10:00ч.-12:00ч.
258 Хон. пр. Милко Харизанов
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
4 СОНДИРАНЕ 2 ЧАСТ (СОНДИРАНЕ ЗА НЕФТ И ГАЗ)
Покажи бележка
От 10-11 часа - Защита на Курсов проект - презентация/дискусия. От 11-12 часа - Решаване на задачи - две задачи. От 12-13 часа - Въпроси.
Редовна 11.07.2022
10:00ч.-13:00ч.
262 Доц. д-р Щерьо Льомов
Всички специалности
Всички курсове Механика и Съпротивление на материалите
Редовна 12.07.2022
10:00ч.-12:00ч.
301 Доц. д-р Стефан Пулев
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Минно строителсво / Подземно строителство
Извънредна 12.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
235 Проф. д-р Павел Павлов
Подземно строителство
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Минно строителсво / Подземно строителство
Извънредна 12.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
235 Проф. д-р Павел Павлов
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Минно строителсво / Подземно строителство
Извънредна 12.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
235 Проф. д-р Павел Павлов
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Приложна геометрия и инженерна графика, Инженерна графика
Редовна 12.07.2022
14:00ч.-16:00ч.
321 Гл. ас. д-р Малина Иванова
Механизация на минното производство
(Задочно)
4 Рудничен конвейерен транспорт
Редовна 15.07.2022
10:00ч.-12:00ч.
5 Доц. д-р Христо Шейретов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
Всички курсове Икономика и управление
Редовна 20.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
142 Гл. ас. д-р Митко Димов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
Всички курсове Икономика и управление
Редовна 21.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
142 Гл. ас. д-р Митко Димов
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
Всички курсове Икономика и управление
Редовна 21.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
142 Гл. ас. д-р Митко Димов
Механизация на минното производство
(Редовно)
Всички курсове Икономика и управление
Редовна 21.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
142 Гл. ас. д-р Митко Димов
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
Всички курсове Икономика и управление
Редовна 21.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
142 Гл. ас. д-р Митко Димов
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
Всички курсове Икономика и управление
Редовна 21.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
142 Гл. ас. д-р Митко Димов
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
Всички курсове Икономика и управление
Редовна 21.07.2022
11:00ч.-13:00ч.
142 Гл. ас. д-р Митко Димов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Полева геология
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Палеонтология
Поправителна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 Палеонтология
Ликвидационна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Силова електроника и преобразувателни уредби
Ликвидационна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
508 Доц. д-р Ромео Александров
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Силова електроника и преобразувателни уредби
Ликвидационна 08.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
508 Доц. д-р Ромео Александров
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Автоматизирано електрозадвижване
Ликвидационна 08.09.2022
13:30ч.-15:30ч.
508 Доц. д-р Ромео Александров
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Автоматизирано електрозадвижване
Ликвидационна 08.09.2022
13:30ч.-15:30ч.
508 Доц. д-р Ромео Александров
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Електрообзавеждане
Ликвидационна 08.09.2022
13:30ч.-15:30ч.
508 Доц. д-р Ромео Александров
Всички специалности
(Редовно)
1 всички дисциплини
Ликвидационна 09.09.2022
09:00ч.-10:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Всички специалности
(Редовно)
1 Физика
Ликвидационна 09.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Електронни устройства в компютърната техника
Ликвидационна 09.09.2022
11:00ч.-13:00ч.
119 Доц. д-р Мила Илиева-Обретенова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Регионална геология
Поправителна 09.09.2022
12:00ч.-13:00ч.
277 Гл. ас. д-р Елица Зарева
Геология и геоинформатика
(Задочно)
3 Исторична и регионална геология (част Регионална геология)
Поправителна 09.09.2022
13:00ч.-14:00ч.
277 Гл. ас. д-р Елица Зарева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 Физика 1
Поправителна 10.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Физика 1
Поправителна 10.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Физика 1
Поправителна 10.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Геология и геоинформатика
(Редовно)
3 ГИС и пространствени анализи
Ликвидационна 10.09.2022
10:30ч.-11:30ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Биотехнология
(Редовно)
2 Физикохимия, хидрохимия
Покажи бележка
Могат да се явават и студенти с индивидуални протоколи, както и магистри - по водените от Панайотова дисциплини
Ликвидационна 10.09.2022
11:00ч.-14:00ч.
303 Проф. д-р Маринела Панайотова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
2 Физикохимия, хидрохимия
Покажи бележка
Могат да се явават и студенти с индивидуални протоколи, както и магистри - по водените от Панайотова дисциплини
Ликвидационна 10.09.2022
11:00ч.-14:00ч.
303 Проф. д-р Маринела Панайотова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
2 Физикохимия, хидрохимия
Покажи бележка
Могат да се явават и студенти с индивидуални протоколи, както и магистри - по водените от Панайотова дисциплини
Ликвидационна 10.09.2022
11:00ч.-14:00ч.
303 Проф. д-р Маринела Панайотова
Биотехнология
(Задочно)
3 Физикохимия
Покажи бележка
Може да се явяват и студенти с индивидуални протоколи, както и магистранти - по дисциплините, водени от Панайотова
Поправителна 10.09.2022
11:00ч.-14:00ч.
303 Проф. д-р Маринела Панайотова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
3 Физикохимия
Покажи бележка
Може да се явяват и студенти с индивидуални протоколи, както и магистранти - по дисциплините, водени от Панайотова
Поправителна 10.09.2022
11:00ч.-14:00ч.
303 Проф. д-р Маринела Панайотова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
2 Физикохимия
Поправителна 10.09.2022
11:00ч.-14:00ч.
303 Проф. д-р Маринела Панайотова
Биотехнология
(Задочно)
2 Хидрохимия
Поправителна 10.09.2022
11:00ч.-14:00ч.
303 Проф. д-р Маринела Панайотова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
2 Хидрохимия
Поправителна 10.09.2022
11:00ч.-14:00ч.
303 Проф. д-р Маринела Панайотова
Геология и геоинформатика
(Редовно)
2 Картография
Ликвидационна 11.09.2022
10:00ч.-11:30ч.
274 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Ликвидационна 11.09.2022
10:30ч.-12:00ч.
274 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Ликвидационна 11.09.2022
10:30ч.-12:00ч.
274 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
2 Геоморфология и кватернерна геология
Ликвидационна 11.09.2022
10:30ч.-12:00ч.
274 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Геология и геоинформатика
(Редовно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Ликвидационна 11.09.2022
10:30ч.-12:00ч.
274 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
2 Географски информационни системи - част I
Ликвидационна 11.09.2022
12:00ч.-14:00ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Географски информационни системи - част I
Поправителна 11.09.2022
12:00ч.-13:30ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Полева геология
Ликвидационна 13.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
276 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Палеонтология
Ликвидационна 13.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
276 Доц. д-р Борис Вълчев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Географски информационни системи - част I
Ликвидационна 14.09.2022
10:30ч.-12:00ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Регионална геология
Ликвидационна 16.09.2022
12:00ч.-13:30ч.
277 Гл. ас. д-р Елица Зарева
Геология и геоинформатика
(Задочно)
3 Исторична и регионална геология (част Регионална геология)
Ликвидационна 16.09.2022
13:00ч.-14:30ч.
277 Гл. ас. д-р Елица Зарева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 Физика 1
Ликвидационна 17.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Физика 1
Ликвидационна 17.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 Физика 1
Ликвидационна 17.09.2022
09:00ч.-11:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
1 Обща геология
Покажи бележка
зала 279
Ликвидационна 17.09.2022
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Валери Сачански
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно) (Задочно)
2 Стратиграфия
Покажи бележка
зала 279
Ликвидационна 17.09.2022
12:00ч.-14:00ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Валери Сачански
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Регионална геология
Покажи бележка
зала 279
Ликвидационна 17.09.2022
14:00ч.-16:00ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Валери Сачански