Изчисти
Специалност Курс Изпит Сесия Дата Зала Преподавател
Приложна геофизика
(Редовно)
2 Структурна геология и геоложко картиране
Редовна 01.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
276 Доц. д-р Иван Иванов
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Инженерна геодинамика
Редовна 01.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
372 Доц. д-р Антонио Лаков
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
2 Структурна геология и геоложко картиране
Редовна 01.06.2023
11:00ч.-13:00ч.
276 Доц. д-р Иван Иванов
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология
Поправителна 02.06.2023
09:00ч.-13:00ч.
375 Проф. д-р Стефчо Стойнев
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология и РИГ
Поправителна 02.06.2023
09:00ч.-13:00ч.
375 проф. д-р Радослав Велков Върбанов
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
4 Разработване и експлоатация на нефтени и газови находища, II ч-Разработка на нефтени и газови находища
Редовна 02.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
261 Гл. ас. д-р Лъчезар Георгиев
Всички специалности
(Редовно)
1 Физика 1
Редовна 02.06.2023
10:00ч.-11:30ч.
162 Доц. д-р Майя Вацкичева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 Палеонтология
Редовна 02.06.2023
13:30ч.-14:30ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Исторична геология
Редовна 02.06.2023
13:30ч.-14:30ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Подземни води в България
Редовна 04.06.2023
00:00ч.-02:00ч.
372 Ас. д-р Ивайло Петков
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Електронни устройства в компютърната техника
Редовна 04.06.2023
11:00ч.-14:00ч.
303А Доц. д-р Мила Илиева-Обретенова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Експертни системи
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Биотехнология
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Геология и геоинформатика
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Механизация на минното производство
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Подземно строителство
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Приложна геофизика
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Биотехнология
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 КМК
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Геология и геоинформатика
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Механизация на минното производство
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Подземно строителство
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Приложна геофизика
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
Всички курсове КМК, КМК1, КМК2
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 КМК
Поправителна 05.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Въглищна геология
Поправителна 05.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
244 Доц. д-р Александър Здравков
Геология и геоинформатика
(Редовно)
3 Геология и геохимия на изкопаемите горива
Поправителна 05.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
244 Доц. д-р Александър Здравков
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
3 3D Моделиране
Редовна 05.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
1 Гл. ас. д-р Любен Тасев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 Руднични вентилаторни и водоотливни уредби
Редовна 05.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
1 Доц. д-р Николай Переновски
Механизация на минното производство
(Задочно)
2 Руднични вентилаторни и водоотливни уредби
Редовна 05.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
1 Доц. д-р Николай Переновски
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
4 Топлоснабдяване и горивна техника
Редовна 05.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
316 Доц. д-р Райна Вучева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Велислава Паничкова
Биотехнология
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Велислава Паничкова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Велислава Паничкова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Велислава Паничкова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Велислава Паничкова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Велислава Паничкова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Велислава Паничкова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Велислава Паничкова
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Велислава Паничкова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Велислава Паничкова
Подземно строителство
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Велислава Паничкова
Приложна геофизика
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Велислава Паничкова
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Велислава Паничкова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Велислава Паничкова
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Велислава Паничкова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Велислава Паничкова
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Покажи бележка
На посочените дати могат да се явят и студенти от други курсове и специалности, които не са издържали успешно изпита по Минералогия при гл. ас. д-р Цанкова в предишни учебни години.
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
360 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология
Извънредна 05.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
374 Гл.ас. д-р Ина Попова
Биотехнология
(Редовно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Покажи бележка
На посочените дати могат да се явят и студенти от други курсове и специалности, които не са издържали успешно изпита по Минералогия при гл. ас. д-р Цанкова в предишни учебни години.
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
360 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Покажи бележка
На посочените дати могат да се явят и студенти от други курсове и специалности, които не са издържали успешно изпита по Минералогия при гл. ас. д-р Цанкова в предишни учебни години.
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
360 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Покажи бележка
На посочените дати могат да се явят и студенти от други курсове и специалности, които не са издържали успешно изпита по Минералогия при гл. ас. д-р Цанкова в предишни учебни години.
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
360 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
2 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Покажи бележка
На посочените дати могат да се явят и студенти от други курсове и специалности, които не са издържали успешно изпита по Минералогия при гл. ас. д-р Цанкова в предишни учебни години.
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
360 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Приложна геофизика
(Редовно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Покажи бележка
На посочените дати могат да се явят и студенти от други курсове и специалности, които не са издържали успешно изпита по Минералогия при гл. ас. д-р Цанкова в предишни учебни години.
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
360 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Покажи бележка
На посочените дати могат да се явят и студенти от други курсове и специалности, които не са издържали успешно изпита по Минералогия при гл. ас. д-р Цанкова в предишни учебни години.
Поправителна 05.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
360 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 Числени методи
Поправителна 05.06.2023
13:00ч.-15:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
2 Числени методи
Поправителна 05.06.2023
13:00ч.-15:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
2 Числени методи
Поправителна 05.06.2023
13:00ч.-15:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
2 Числени методи
Поправителна 05.06.2023
13:00ч.-15:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Приложна геофизика
(Редовно)
2 Числени методи
Поправителна 05.06.2023
13:00ч.-15:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
2 Числени методи
Редовна 05.06.2023
13:00ч.-15:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 Числени методи
Редовна 05.06.2023
13:00ч.-15:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Механизация на минното производство
(Задочно)
2 Числени методи
Редовна 05.06.2023
13:00ч.-15:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 Приложна статистика
Поправителна 05.06.2023
13:00ч.-15:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
1 Числени методи
Редовна 05.06.2023
15:00ч.-17:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
2 Числени методи
Редовна 05.06.2023
15:00ч.-17:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Приложна геофизика
(Задочно)
2 Числени методи
Редовна 05.06.2023
15:00ч.-17:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Биотехнология
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 06.06.2023
08:30ч.-10:30ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 06.06.2023
08:30ч.-10:30ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 06.06.2023
08:30ч.-10:30ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 06.06.2023
08:30ч.-10:30ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 06.06.2023
08:30ч.-10:30ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 06.06.2023
08:30ч.-10:30ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
2 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 06.06.2023
08:30ч.-10:30ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 ООП
Поправителна 06.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 Визуално програмиране
Поправителна 06.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
3 Web дизайн
Поправителна 06.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135A Доц. д-р Николай Янев
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
3 Програмиране в среда Интернет
Поправителна 06.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135A Доц. д-р Николай Янев
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
Всички курсове английски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици", блок 3
Поправителна 06.06.2023
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Милена Първанова
Геология и геоинформатика
(Редовно)
2 английски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици", блок 3
Поправителна 06.06.2023
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Милена Първанова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
3 Руднични подемни уредби
Поправителна 06.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
421 Доц. д-р Антоанета Янева
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
2 Минни машини и съоръжения
Поправителна 06.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
1 Доц. д-р Антоанета Янева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Биотехнология
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Подземно строителство
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Приложна геофизика
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
4 Вертикално планиране
Редовна 06.06.2023
10:00ч.-11:00ч.
204А доц. д-р Кремена Щерева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
2 Маркшайдерство при подземно разработване на находища
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
202 Доц. д-р Милена Бегновска
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Опазване на подземните води
Редовна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
372 проф. д-р Павел Пенчев
Всички специалности
(Редовно)
2 ТММ с машинни елементи
Редовна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
321 Доц. д-р Райна Вучева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове По всичко
Редовна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
105 Доц. д-р Илиян Илиев
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно) (Задочно)
3 Открит добив I, Открит добив II, Отводняване и устойчивост
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
220 Доц. д-р Евгения Александрова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 френски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Биотехнология
(Редовно)
1 френски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 френски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 френски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 френски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 френски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 френски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 френски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 френски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 френски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 КП по Машинни елементи
Редовна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
146 Гл. ас. д-р Юрий Иванов
Подземно строителство
(Редовно)
1 френски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Механизация на минното производство
(Задочно)
2 КП по Машинни елементи
Редовна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
146 Гл. ас. д-р Юрий Иванов
Приложна геофизика
(Редовно)
1 френски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 френски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 френски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 френски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 френски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 испански език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Биотехнология
(Редовно)
1 испански език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 испански език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 испански език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 испански език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 испански език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 испански език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 испански език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 испански език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 испански език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Подземно строителство
(Редовно)
1 испански език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Приложна геофизика
(Редовно)
1 испански език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 испански език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 испански език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 испански език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 испански език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
Всички курсове Картография, Вертикално планиране
Поправителна 06.06.2023
11:00ч.-12:00ч.
204А доц. д-р Кремена Щерева
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Динамика на подземните води
Редовна 06.06.2023
11:00ч.-13:00ч.
372 Проф. д-р Николай Стоянов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Web анимация
Поправителна 06.06.2023
12:00ч.-13:30ч.
135 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 Описателни езици
Поправителна 06.06.2023
12:00ч.-13:30ч.
135 Ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Основи на геостатистиката
Редовна 06.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
246 Доц. д-р Калин Русков
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
2 Основи на геостатистиката
Редовна 06.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
246 Доц. д-р Калин Русков
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Основи на геостатистиката
Редовна 06.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
246 Доц. д-р Калин Русков
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 Метрология, стандартизация и контрол на качеството
Редовна 06.06.2023
14:00ч.-16:00ч.
146 Гл. ас. д-р Юрий Иванов
Автоматика, информационна и управляваща техника
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
14:30ч.-16:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Биотехнология
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
14:30ч.-16:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
14:30ч.-16:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
14:30ч.-16:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Екология и опазване на околната среда
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
14:30ч.-16:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Електроенергетика и електрообзавеждане
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
14:30ч.-16:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
14:30ч.-16:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Маркшайдерство и геодезия
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
14:30ч.-16:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Механизация на минното производство
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
14:30ч.-16:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Обогатяване и рециклиране на суровини
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
14:30ч.-16:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Подземно строителство
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
14:30ч.-16:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Приложна геофизика
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
14:30ч.-16:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Разработване на полезни изкопаеми
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
14:30ч.-16:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
14:30ч.-16:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Управление на ресурси и производствени системи
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
14:30ч.-16:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Хидрогеология и инженерна геология
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 06.06.2023
14:30ч.-16:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 07.06.2023
08:00ч.-10:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Елена Давчева
Биотехнология
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 07.06.2023
08:00ч.-10:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Елена Давчева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 07.06.2023
08:00ч.-10:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Елена Давчева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 07.06.2023
08:00ч.-10:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Елена Давчева
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 07.06.2023
08:00ч.-10:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Елена Давчева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 07.06.2023
08:00ч.-10:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Елена Давчева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 07.06.2023
08:00ч.-10:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Елена Давчева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 07.06.2023
08:00ч.-10:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Елена Давчева
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 07.06.2023
08:00ч.-10:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Елена Давчева
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 07.06.2023
08:00ч.-10:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Елена Давчева
Подземно строителство
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 07.06.2023
08:00ч.-10:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Елена Давчева
Приложна геофизика
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 07.06.2023
08:00ч.-10:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Елена Давчева
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 07.06.2023
08:00ч.-10:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Елена Давчева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 07.06.2023
08:00ч.-10:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Елена Давчева
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 07.06.2023
08:00ч.-10:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Елена Давчева
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 07.06.2023
08:00ч.-10:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Елена Давчева
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Основи на програмирането
Поправителна 07.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Всички Дисциплини
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
235 Гл. ас. д-р Веселин Балев
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
3 СУБД
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
135A Доц. д-р Николай Янев
Подземно строителство
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове ВТТ; Въведение в специалността; Взривни явления и ВВ; Технология и механизация на ВР
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
235 Проф. дтн Валери Митков
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове ВТТ; Въведение в специалността; Взривни явления и ВВ; Технология и механизация на ВР
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
235 Проф. дтн Валери Митков
Биотехнология
(Редовно)
1 Въведение в компютърните технологии
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-13:00ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 Въведение в компютърните технологии
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-13:00ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 Въведение в компютърните технологии
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-13:00ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 Въведение в компютърните технологии
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-13:00ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 Въведение в компютърните технологии
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-13:00ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 Въведение в компютърните технологии
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-13:00ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Подземно строителство
(Редовно)
1 Въведение в компютърните технологии
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-13:00ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Приложна геофизика
(Редовно)
1 Въведение в компютърните технологии
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-13:00ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 Въведение в компютърните технологии
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-13:00ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 Въведение в компютърните технологии
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-13:00ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 Въведение в компютърните технологии
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-13:00ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 Въведение в компютърните технологии
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-13:00ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Информационни технологии
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-13:00ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
Всички курсове Всички дисциплини
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
142 Доц. д-р Борислава Гълъбова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
2 Импулсна и цифрова схемотехника
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Ясен Горбунов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
3 Измерване на неелектрични величини
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Ясен Горбунов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Микроконтролери
Редовна 07.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Ясен Горбунов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Мехатроника
Редовна 07.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Ясен Горбунов
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
3 Минна аерология
Поправителна 07.06.2023
11:00ч.-12:00ч.
236 доц. д-р Захари Динчев
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
3 Минна аерология
Поправителна 07.06.2023
11:00ч.-12:00ч.
236 доц. д-р Захари Динчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Регионална геология
Редовна 07.06.2023
11:00ч.-13:00ч.
270 Доц. д-р Валери Сачански
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
3 Машини и съоръжения за ДТНГ
Покажи бележка
двама преподаватели - доц. Р. Кулев и доц. М. Бояджиев
Поправителна 07.06.2023
11:00ч.-13:00ч.
260 Доц. д-р Румен Кулев
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
3 Машини и съоръжения за ДТНГ
Покажи бележка
двама преподаватели - доц. Р. Кулев и доц. М. Бояджиев
Поправителна 07.06.2023
11:00ч.-13:00ч.
260 Доц. д-р Румен Кулев
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 Операционни системи
Покажи бележка
доц. Николай Янев, ас. Иван Дрънков
Поправителна 07.06.2023
12:00ч.-15:00ч.
135 Доц. д-р Николай Янев
Геология и геоинформатика
5 Статистически анализ на геоложка информация
Редовна 07.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
246 Доц. д-р Калин Русков
Биотехнология
(Редовно) (Задочно)
1 Аналитична химия
Редовна 07.06.2023
12:30ч.-14:30ч.
320 Доц. д-р Нели Минчева-Пенева
Екология и опазване на околната среда
(Редовно) (Задочно)
1 Аналитична химия
Редовна 07.06.2023
12:30ч.-14:30ч.
320 Доц. д-р Нели Минчева-Пенева
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Инженерна геодинамика
Поправителна 07.06.2023
13:30ч.-14:30ч.
372 Доц. д-р Антонио Лаков
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
4 Близкообхватна фотограметрия за специални приложения
Поправителна 07.06.2023
13:30ч.-15:30ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
5 Транспорт и използване на нефта и газа
Редовна 08.06.2023
09:31ч.-11:31ч.
262 Доц. д-р Мартин Бояджиев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
3 Обща, подземна и сондажна хидравлика
Редовна 08.06.2023
09:33ч.-11:33ч.
261 Доц. д-р Мартин Бояджиев
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Физика 1
Поправителна 08.06.2023
10:00ч.-11:30ч.
346 Доц. д-р Майя Вацкичева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 Палеонтология
Поправителна 08.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Исторична геология
Поправителна 08.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Палеонтология
Редовна 08.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Подземни води в България
Поправителна 08.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
372 Ас. д-р Ивайло Петков
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
4 Газаснабдяване и газова техника
Редовна 08.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
316 Доц. д-р Райна Вучева
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини
Поправителна 08.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
303 Проф. д-р Ивайло Копрев
Биотехнология
(Редовно)
2 Хидрохимия
Покажи бележка
Може да се явяват на изпит и студенти с индивидуални протоколи - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" по всички дисциплини, водени от Панайотова. Моля, информирайте предварително по имейл.
Поправителна 08.06.2023
11:00ч.-13:30ч.
304 Проф. д-р Маринела Панайотова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
2 Хидрохимия
Покажи бележка
Може да се явяват на изпит и студенти с индивидуални протоколи - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" по всички дисциплини, водени от Панайотова. Моля, информирайте предварително по имейл.
Поправителна 08.06.2023
11:00ч.-13:30ч.
304 Проф. д-р Маринела Панайотова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
2 Хидрохимия
Покажи бележка
Може да се явяват на изпит и студенти с индивидуални протоколи - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" по всички дисциплини, водени от Панайотова. Моля, информирайте предварително по имейл.
Поправителна 08.06.2023
11:00ч.-13:30ч.
304 Проф. д-р Маринела Панайотова
Биотехнология
(Задочно)
2 Хидрохимия
Покажи бележка
Може да се явяват на изпит и студенти с индивидуални протоколи - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" по всички дисциплини, водени от Панайотова. Моля, информирайте предварително по имейл.
Редовна 08.06.2023
11:00ч.-13:30ч.
304 Проф. д-р Маринела Панайотова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
2 Хидрохимия
Покажи бележка
Може да се явяват на изпит и студенти с индивидуални протоколи - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" по всички дисциплини, водени от Панайотова. Моля, информирайте предварително по имейл.
Редовна 08.06.2023
11:00ч.-13:30ч.
304 Проф. д-р Маринела Панайотова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
2 ЕМУ
Редовна 08.06.2023
11:00ч.-12:00ч.
303А Доц. д-р Теодора Христова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
3 ЕМ2
Редовна 08.06.2023
11:00ч.-12:00ч.
303А Доц. д-р Теодора Христова
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Органична химия
Поправителна 08.06.2023
11:00ч.-13:00ч.
335 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
5 Техническа безопасност
Покажи бележка
може да има промяна в часа и залата според натоварването.
Редовна 08.06.2023
14:00ч.-15:30ч.
346 доц. д-р Благовеста Владкова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
5 Техническа безопасност
Покажи бележка
може да има промяна в часа и залата според натоварването.
Редовна 08.06.2023
14:00ч.-15:30ч.
346 доц. д-р Благовеста Владкова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
5 Техническа безопасност
Покажи бележка
може да има промяна в часа и залата според натоварването.
Редовна 08.06.2023
14:00ч.-15:30ч.
346 доц. д-р Благовеста Владкова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
5 Техническа безопасност
Покажи бележка
може да има промяна в часа и залата според натоварването.
Редовна 08.06.2023
14:00ч.-15:30ч.
346 доц. д-р Благовеста Владкова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Задочно)
5 Техническа безопасност
Покажи бележка
може да има промяна в часа и залата според натоварването.
Редовна 08.06.2023
14:00ч.-15:30ч.
346 доц. д-р Благовеста Владкова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
5 Техническа безопасност
Покажи бележка
може да има промяна в часа и залата според натоварването.
Редовна 08.06.2023
14:00ч.-15:30ч.
346 доц. д-р Благовеста Владкова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
4 ЕООС
Редовна 08.06.2023
14:00ч.-15:00ч.
236 гл. ас. д-р Надежда Костадинова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
4 ЕООС
Редовна 08.06.2023
14:00ч.-15:00ч.
236 гл. ас. д-р Надежда Костадинова
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология
Редовна 09.06.2023
09:00ч.-13:00ч.
375 Проф. д-р Стефчо Стойнев
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология и РИГ
Поправителна 09.06.2023
09:00ч.-13:00ч.
375 проф. д-р Радослав Велков Върбанов
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини
Поправителна 09.06.2023
09:00ч.-11:00ч.
303 Гл. ас. д-р Даниел Георгиев
Биотехнология
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 09.06.2023
09:00ч.-10:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 09.06.2023
09:00ч.-10:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 09.06.2023
09:00ч.-10:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 09.06.2023
09:00ч.-10:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 09.06.2023
09:00ч.-10:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 09.06.2023
09:00ч.-10:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
2 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 09.06.2023
09:00ч.-10:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
3 Основи на фотограметрията и Аналитична и цифрова фотограметрия
Покажи бележка
До изпит се допускат студенти със заверени упражнения
Поправителна 09.06.2023
09:00ч.-10:30ч.
203 Доц. д-р Веселина Господинова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 Свойства на природните газове и газовите горива
Поправителна 09.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
257 Проф. д-р Ефросима Занева-Добранова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
4 Физика на нефтения пласт
Поправителна 09.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
257 Проф. д-р Ефросима Занева-Добранова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
4 Нефтопромишлена геология
Поправителна 09.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
257 Проф. д-р Ефросима Занева-Добранова
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Физика 2
Поправителна 09.06.2023
10:00ч.-11:30ч.
162 Доц. д-р Майя Вацкичева
Всички специалности
(Редовно)
1 ЛААГ
Поправителна 09.06.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Всички специалности
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 09.06.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Биотехнология
(Редовно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Поправителна 09.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Бануш Банушев
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Поправителна 09.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Бануш Банушев
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Поправителна 09.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Бануш Банушев
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
2 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Поправителна 09.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Бануш Банушев
Приложна геофизика
(Редовно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Поправителна 09.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Бануш Банушев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Поправителна 09.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Бануш Банушев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
4 Управление на електрозадвижванията
Редовна 09.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
3 Микропроцесорна техника
Поправителна 09.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Проектиране на вградени системи
Поправителна 09.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
4 Основи на автоматизацията
Поправителна 09.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
5 КОНТРОЛ НА СОНДАЖИТЕ (ПРАКТИКУМ)
Покажи бележка
От 10:00 до 11:00ч. Решаване на задача КОНТРОЛ СОНДАЖИ (Използване на калкулатор и предоставените справочни данни). От 11:00 до 12:00 Писменни Въпроси по темите от учебна програма.
Редовна 09.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
258 Хон. пр. Милко Харизанов
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Приложение на интерпретативните дистанционни изследвания
Редовна 09.06.2023
11:00ч.-12:00ч.
206 Доц. д-р Веселина Господинова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно) (Задочно)
3 ПРОМИВНИ ТЕЧНОСТИ И ЦИМЕНТОВИ РАЗТВОРИ (ПРАКТИКУМ)
Покажи бележка
От 12:00 до 12:30ч. Лабораторни измервания ПТ и ЦР. От 12:30 до 13:30 Решаване на задача ПТ и ЦР (Използване на калкулатор и предоставените справочни данни). От 13:30 до 14:30 Писменни Въпроси по темите от учебна програма.
Поправителна 09.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
258 Хон. пр. Милко Харизанов
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
2 Теоретична електротехника II-ра част
Извънредна 10.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 доц. д-р Константин Костов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
3 Оптимизация на технологични обекти
Редовна 10.06.2023
11:00ч.-13:00ч.
121 доц. д-р Диана Дечева
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 МАДУ
Поправителна 11.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
2 МАДУ
Поправителна 11.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Подземно строителство
(Редовно)
2 МАДУ
Поправителна 11.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
2 МАДУ
Поправителна 11.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
2 МАДУ
Поправителна 11.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Биотехнология
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 11.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 11.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 11.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 11.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 11.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Подземно строителство
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 11.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 11.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 11.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 11.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Биотехнология
(Задочно)
3 Геохимия
Редовна 11.06.2023
10:15ч.-10:45ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Електронни устройства в компютърната техника
Поправителна 11.06.2023
11:00ч.-14:00ч.
119 Доц. д-р Мила Илиева-Обретенова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Географски информационни системи
Редовна 11.06.2023
11:00ч.-13:00ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 11.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 11.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 11.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Механизация на минното производство
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 11.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 11.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
2 Географски информационни системи
Покажи бележка
Моля студентите, които ще се явяват на изпит да информира преподавателя на email: v.nikolova@mgu.bg до 10 юни, вкл.
Поправителна 11.06.2023
12:00ч.-13:00ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
4 Ремонт и ремонтни технологии
Редовна 12.06.2023
09:00ч.-10:30ч.
1 Гл. ас. д-р Любен Тасев
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Дескриптивна геометрия
Поправителна 12.06.2023
09:00ч.-10:30ч.
320 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Приложна геофизика
(Задочно)
2 Структурна геология и геоложко картиране
Редовна 12.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
274 Доц. д-р Иван Иванов
Геология и геоинформатика
(Задочно)
4 Структурна геология и геоложко картиране
Редовна 12.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
274 Доц. д-р Иван Иванов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
4 Находища на индустриални минерали и скали
Редовна 12.06.2023
10:30ч.-11:00ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Геология и геоинформатика
(Задочно)
4 Геология и проучване на минерални находища
Редовна 12.06.2023
11:00ч.-11:30ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
3 Геохимия
Редовна 12.06.2023
11:00ч.-13:00ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Основи на дистанционните изследвания
Поправителна 12.06.2023
13:00ч.-15:00ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Цифрова обработка на изображения
Поправителна 12.06.2023
13:00ч.-15:00ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
2 Структурна геология и геотектоника
Редовна 13.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
274 Доц. д-р Иван Иванов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Полева геология
Редовна 13.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
274 Доц. д-р Иван Иванов
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Картография
Редовна 13.06.2023
10:00ч.-11:30ч.
204А доц. д-р Кремена Щерева
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Полезни изкопаеми
Редовна 13.06.2023
10:00ч.-11:00ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
2 Полезни изкопаеми
Редовна 13.06.2023
10:00ч.-10:30ч.
1 Доц. д-р Станислав Стойков
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Минна аерология
Редовна 13.06.2023
11:00ч.-13:00ч.
236 доц. д-р Захари Динчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
4 Находища на метални суровини
Редовна 13.06.2023
11:00ч.-11:30ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Геология и геоинформатика
(Задочно)
4 Промишлени типове минерални находища
Редовна 13.06.2023
11:00ч.-13:00ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
2 Полезни изкопаеми
Редовна 13.06.2023
11:00ч.-11:30ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
2 Основи на автоматизацията
Редовна 14.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
122 Доц. д-р Здравко Илиев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
2 Теория на автоматичното управление 2 част
Поправителна 14.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 доц. д-р Диана Дечева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
2 Теория на автоматичното управление 2 част
Редовна 14.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
121 доц. д-р Диана Дечева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
5 Разработване и експлоатация на нефтени и газови находища, II ч-Разработка на нефтени и газови находища
Редовна 14.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
261 Гл. ас. д-р Лъчезар Георгиев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
3 Силова електроника и преобразувателни уредби
Редовна 14.06.2023
10:03ч.-11:33ч.
121 Доц. д-р Ромео Александров
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
3 Силова електроника и преобразувателни уредби
Редовна 14.06.2023
10:03ч.-11:33ч.
121 Доц. д-р Ромео Александров
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
3 Минна аерология
Редовна 14.06.2023
11:00ч.-12:30ч.
236 доц. д-р Захари Динчев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Геология и проучване на минерални находища
Редовна 14.06.2023
11:00ч.-12:00ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Търсене на минерални находища; Географски Информационни Системи
Поправителна 14.06.2023
11:00ч.-13:00ч.
246 Доц. д-р Камен Попов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Регионална геология
Редовна 14.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
277 Гл. ас. д-р Елица Зарева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
5 Структура на минералните находища
Редовна 14.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
246 Доц. д-р Калин Русков
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
4 Сондиране на хидрогеоложки и инженерногеоложки сондажи
Редовна 15.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
261 Гл. ас. д-р Лъчезар Георгиев
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
4 Опазване и пречистване на въздуха
Редовна 15.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
316 Доц. д-р Евгени Крайчев
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология
Редовна 16.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
375 Проф. д-р Стефчо Стойнев
Биотехнология
(Задочно)
1 Физика - първа част
Покажи бележка
Изпитът е само за студенти, задочно обучение, първи курс
Редовна 16.06.2023
09:30ч.-11:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Физика - първа част
Покажи бележка
Изпитът е само за студенти, задочно обучение, първи курс
Редовна 16.06.2023
09:30ч.-11:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Физика - първа част
Покажи бележка
Изпитът е само за студенти, задочно обучение, първи курс
Редовна 16.06.2023
09:30ч.-11:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Физика - първа част
Покажи бележка
Изпитът е само за студенти, задочно обучение, първи курс
Редовна 16.06.2023
09:30ч.-11:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Подземно строителство
(Задочно)
1 Физика - първа част
Покажи бележка
Изпитът е само за студенти, задочно обучение, първи курс
Редовна 16.06.2023
09:30ч.-11:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Физика - първа част
Покажи бележка
Изпитът е само за студенти, задочно обучение, първи курс
Редовна 16.06.2023
09:30ч.-11:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Физика - първа част
Покажи бележка
Изпитът е само за студенти, задочно обучение, първи курс
Редовна 16.06.2023
09:30ч.-11:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Физика - първа част
Покажи бележка
Изпитът е само за студенти, задочно обучение, първи курс
Редовна 16.06.2023
09:30ч.-11:00ч.
346 Гл. ас. д-р Калинка Величкова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
3 Руднични вентилаторни и водоотливни уредби
Редовна 16.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
1 Доц. д-р Николай Переновски
Механизация на минното производство
(Задочно)
3 Руднични вентилаторни и водоотливни уредби
Редовна 16.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
1 Доц. д-р Николай Переновски
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
5 КОНТРОЛ НА СОНДАЖИТЕ (ПРАКТИКУМ)
Покажи бележка
От 10:00 до 11:00ч. Решаване на задача КОНТРОЛ СОНДАЖИ (Използване на калкулатор и предоставените справочни данни). От 11:00 до 12:00 Писменни Въпроси по темите от учебна програма.
Редовна 16.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
258 Хон. пр. Милко Харизанов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
3 Механизация на мините I част
Редовна 16.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
20 Доц. д-р Симеон Савов
Всички специалности
Всички курсове Инженерна графика
Редовна 16.06.2023
14:00ч.-16:00ч.
321 Гл. ас. д-р Малина Иванова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
Всички курсове Геодезия и маркшайдерство
Редовна 17.06.2023
09:00ч.-11:00ч.
204А Проф. д-р Станислав Топалов
Подземно строителство
(Задочно)
Всички курсове Геодезия и маркшайдерство
Редовна 17.06.2023
09:00ч.-11:00ч.
204А Проф. д-р Станислав Топалов
Приложна геофизика
(Задочно)
Всички курсове Геодезия и маркшайдерство
Редовна 17.06.2023
09:00ч.-11:00ч.
204А Проф. д-р Станислав Топалов
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
Всички курсове Геодезия и маркшайдерство
Редовна 17.06.2023
09:00ч.-11:00ч.
204А Проф. д-р Станислав Топалов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
1 Интелигентни системи за управление
Редовна 17.06.2023
11:00ч.-14:00ч.
119 Доц. д-р Мила Илиева-Обретенова
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология
Редовна 17.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
374 Гл.ас. д-р Ина Попова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 Физика 1
Покажи бележка
На изпита могат да се явяват и студенти от по-горни курсове от същата специалност.
Редовна 18.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 Физика 1
Редовна 18.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Физика 1
Покажи бележка
На изпита могат да се явят и студенти от същата специалност от по-горни курсове.
Редовна 18.06.2023
13:00ч.-15:00ч.
162 Хон. пр. Вили Лилков
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
3 Висша геодезия II
Редовна 19.06.2023
09:00ч.-10:30ч.
204А хон. пр. проф. д-р Славейко Господинов
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
3 Обща, подземна и сондажна хидравлика
Редовна 19.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
261 Доц. д-р Мартин Бояджиев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
5 Транспорт и използване на нефта и газа
Редовна 19.06.2023
09:32ч.-11:32ч.
262 Доц. д-р Мартин Бояджиев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
5 Надежност и Технически измервания
Редовна 19.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
1 Гл. ас. д-р Любен Тасев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 ТММ с машинни елементи
Покажи бележка
ММП 2 и КМКПМ 2
Редовна 19.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
321 Доц. д-р Райна Вучева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
3 Автомобилни газови уедби
Редовна 19.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
316 Доц. д-р Евгени Крайчев
Подземно строителство
(Задочно)
2 Полезни изкопаеми
Редовна 19.06.2023
10:00ч.-11:00ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Полезни изкопаеми
Редовна 19.06.2023
10:00ч.-10:30ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
4 СОНДИРАНЕ II част (Сондиране за нефт и газ с КП)
Покажи бележка
От 10:00 до 11:00ч. Защита на Курсов проект. От 11:00 до 12:00ч. Решаване на задача (Използване на калкулатор и предоставени справочни данни - Ръководство упражнения/справочни таблици). От 12:00 до 14:00 Писмени Въпроси
Редовна 19.06.2023
10:00ч.-14:00ч.
262 Хон. пр. Милко Харизанов
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
3 Маркшайдерство в минното строителство
Редовна 19.06.2023
14:00ч.-16:00ч.
204А Проф. д-р Станислав Топалов
Биотехнология
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 20.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 20.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 20.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 20.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 20.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 20.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
2 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 20.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
346 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 Машинни елементи
Редовна 21.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
321 Доц. д-р Райна Вучева
Механизация на минното производство
(Задочно)
2 Машинни елементи
Редовна 21.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
321 Доц. д-р Райна Вучева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
5 Проучване на минералните находища
Редовна 21.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
246 Доц. д-р Калин Русков
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
3 Машинознание
Редовна 22.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
321 Доц. д-р Райна Вучева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
5 ЕРПТ
Редовна 22.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
316 Доц. д-р Евгени Крайчев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
2 Минни и обогатителни машини
Редовна 22.06.2023
12:00ч.-14:00ч.
20 Доц. д-р Симеон Савов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
Всички курсове Техническа безопасност
Покажи бележка
Може да има промяна в залата и часът на изпита!
Редовна 22.06.2023
16:00ч.-17:30ч.
346 доц. д-р Благовеста Владкова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
Всички курсове Техническа безопасност
Покажи бележка
Може да има промяна в залата и часът на изпита!
Редовна 22.06.2023
16:00ч.-17:30ч.
346 доц. д-р Благовеста Владкова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
Всички курсове Техническа безопасност
Покажи бележка
Може да има промяна в залата и часът на изпита!
Редовна 22.06.2023
16:00ч.-17:30ч.
346 доц. д-р Благовеста Владкова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
Всички курсове Техническа безопасност
Покажи бележка
Може да има промяна в залата и часът на изпита!
Редовна 22.06.2023
16:00ч.-17:30ч.
346 доц. д-р Благовеста Владкова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Задочно)
Всички курсове Техническа безопасност
Покажи бележка
Може да има промяна в залата и часът на изпита!
Редовна 22.06.2023
16:00ч.-17:30ч.
346 доц. д-р Благовеста Владкова
Механизация на минното производство
(Задочно)
Всички курсове Техническа безопасност
Покажи бележка
Може да има промяна в залата и часът на изпита!
Редовна 22.06.2023
16:00ч.-17:30ч.
346 доц. д-р Благовеста Владкова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
2 Минни машини и съоръжения
Редовна 23.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
421 Доц. д-р Антоанета Янева
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Маркшайдерство при подземно разработване на находища
Редовна 23.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
202 Доц. д-р Милена Бегновска
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Техническа безопасност
Редовна 23.06.2023
16:00ч.-17:30ч.
346 доц. д-р Благовеста Владкова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
2 Минни машини и съоръжения
Поправителна 24.06.2023
09:30ч.-11:30ч.
421 Доц. д-р Антоанета Янева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
2 ТММ с машинни елементи
Редовна 24.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
303 Доц. д-р Райна Вучева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
2 ТММ с машинни елементи
Редовна 24.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
303 Доц. д-р Райна Вучева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
Всички курсове Геодезия и маркшайдерство
Редовна 25.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
204А Проф. д-р Станислав Топалов
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология
Редовна 26.06.2023
09:00ч.-12:00ч.
375 Проф. д-р Стефчо Стойнев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Ел.част на електрически централи и подстанции
Редовна 26.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
105 Гл. ас. д-р Николай Лаков
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Регионална геология
Поправителна 04.09.2023
10:00ч.-12:00ч.
270 Гл. ас. д-р Елица Зарева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Въглищна геология
Ликвидационна 04.09.2023
10:00ч.-12:00ч.
244 Доц. д-р Александър Здравков
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Седиментология
Ликвидационна 04.09.2023
10:00ч.-12:00ч.
244 Доц. д-р Александър Здравков
Геология и геоинформатика
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Геология и геохимия на изкопаемите горива
Ликвидационна 04.09.2023
10:00ч.-12:00ч.
244 Доц. д-р Александър Здравков
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
2 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Поправителна 08.09.2023
09:00ч.-11:00ч.
360 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Биотехнология
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Механизация на минното производство
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Подземно строителство
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Всички специалности
(Редовно)
1 ЛААГ
Ликвидационна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Всички специалности
(Редовно)
1 Математически анализ
Ликвидационна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 МАДУ
Ликвидационна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
2 МАДУ
Ликвидационна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Подземно строителство
(Редовно)
2 МАДУ
Ликвидационна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
2 МАДУ
Ликвидационна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
2 МАДУ
Ликвидационна 08.09.2023
10:00ч.-11:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Биотехнология
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-12:00ч.
360 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-12:00ч.
360 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-12:00ч.
360 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-12:00ч.
360 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-12:00ч.
360 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-12:00ч.
360 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
2 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Поправителна 08.09.2023
10:00ч.-12:00ч.
360 Гл. ас. д-р Николета Цанкова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Специализирани кадастри в геодезията и маркшайдерството, Кадастър, Маркшайдерство при подземно разработване на находища
Поправителна 10.09.2023
10:00ч.-12:00ч.
202 Доц. д-р Милена Бегновска
Геология и геоинформатика
(Редовно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Покажи бележка
Моля студентите, които ще се явяват на изпит да информират преподавателя на email: v.nikolova@mgu.bg до 7 септември, вкл.
Ликвидационна 10.09.2023
10:00ч.-11:00ч.
277 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Покажи бележка
Моля студентите, които ще се явяват на изпит да информират преподавателя на email: v.nikolova@mgu.bg до 7 септември, вкл.
Ликвидационна 10.09.2023
10:00ч.-11:00ч.
277 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Геология и геоинформатика
(Редовно)
3 ГИС и пространствени анализи
Покажи бележка
Моля студентите, които ще се явяват на изпит да информират преподавателя на email: v.nikolova@mgu.bg до 7 септември, вкл.
Ликвидационна 10.09.2023
11:00ч.-12:00ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
2 Географски информационни системи
Покажи бележка
Моля студентите, които ще се явяват на изпит да информират преподавателя на email: v.nikolova@mgu.bg до 7 септември, вкл.
Ликвидационна 10.09.2023
11:00ч.-12:00ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Географски информационни системи
Покажи бележка
Моля студентите, които ще се явяват на изпит да информират преподавателя на email: v.nikolova@mgu.bg до 7 септември, вкл.
Поправителна 10.09.2023
11:00ч.-12:00ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Покажи бележка
Моля студентите, които ще се явяват на изпит да информират преподавателя на email: v.nikolova@mgu.bg до 7 септември, вкл.
Поправителна 10.09.2023
12:00ч.-13:00ч.
277 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
1 ЛААГ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Биотехнология
(Задочно)
1 ЛААГ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 ЛААГ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 ЛААГ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 ЛААГ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 ЛААГ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
1 ЛААГ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 ЛААГ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Механизация на минното производство
(Задочно)
1 ЛААГ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 ЛААГ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Подземно строителство
(Задочно)
1 ЛААГ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Приложна геофизика
(Задочно)
1 ЛААГ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 ЛААГ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 ЛААГ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
1 Математически анализ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Биотехнология
(Задочно)
1 Математически анализ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 Математически анализ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Математически анализ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Математически анализ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 Математически анализ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
1 Математически анализ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Математически анализ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Механизация на минното производство
(Задочно)
1 Математически анализ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Математически анализ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Подземно строителство
(Задочно)
1 Математически анализ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Математически анализ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Математически анализ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Математически анализ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:00ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 МАДУ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:30ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Подземно строителство
(Задочно)
2 МАДУ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:30ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
2 МАДУ
Ликвидационна 11.09.2023
08:30ч.-10:30ч.
346 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Регионална геология
Ликвидационна 11.09.2023
10:00ч.-12:00ч.
270 Гл. ас. д-р Елица Зарева
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Географски информационни системи
Покажи бележка
Моля студентите, които ще се явяват на изпит да информират преподавателя на email: v.nikolova@mgu.bg до 12 септември, вкл.
Ликвидационна 13.09.2023
13:30ч.-14:30ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Покажи бележка
Моля студентите, които ще се явяват на изпит да информират преподавателя на email: v.nikolova@mgu.bg до 12 септември, вкл.
Ликвидационна 13.09.2023
13:30ч.-14:30ч.
273 Гл. ас. д-р Валентина Николова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Специализирани кадастри в геодезията и маркшайдерството, Кадастър, Маркшайдерство при подземно разработване на находища
Ликвидационна 15.09.2023
10:00ч.-12:00ч.
202 Доц. д-р Милена Бегновска