Изчисти
Специалност Курс Изпит Сесия Дата Зала Преподавател
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
3 МА, ВПО
Покажи бележка
С индивидуални протоколи
Извънредна 05.12.2023
10:00ч.-11:00ч.
236 доц. д-р Захари Динчев
Подземно строителство
(Редовно) (Задочно)
3 МА, ВПО
Покажи бележка
С индивидуални протоколи
Извънредна 05.12.2023
10:00ч.-11:00ч.
236 доц. д-р Захари Динчев
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно) (Задочно)
3 МА, ВПО
Покажи бележка
С индивидуални протоколи
Извънредна 05.12.2023
10:00ч.-11:00ч.
236 доц. д-р Захари Динчев
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
3 Управление на качеството
Редовна 09.01.2024
10:00ч.-11:00ч.
142 Доц. д-р Весела Петрова