Изчисти
Специалност Курс Изпит Сесия Дата Зала Преподавател
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
4 Екология и опазване на околната среда
Покажи бележка
Всички специалности
Редовна 16.04.2024
15:00ч.-16:00ч.
220 гл. ас. д-р Надежда Костадинова
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
4 Банково дело
Покажи бележка
каб. 390 на ГПФ
Поправителна 18.04.2024
10:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Борислава Гълъбова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове По всичко
Поправителна 26.04.2024
10:00ч.-12:00ч.
105 Доц. д-р Кирил Джустров
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
2 Финанси на предприятието
Покажи бележка
Кабинет 390. Изпитна дата за студенти, пътуващи на бригада в САЩ, с индивидуален протокол.
Извънредна 26.04.2024
14:00ч.-16:00ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Борислава Гълъбова