Изчисти
Специалност Курс Изпит Сесия Дата Зала Преподавател
Електроенергетика и електрообзавеждане
Всички курсове всичко
Редовна 31.03.2023
10:00ч.-12:00ч.
1 Доц. д-р Кирил Джустров
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
4 Бизнес комуникации
Редовна 04.04.2023
10:00ч.-11:00ч.
360 Доц. д-р Весела Петрова
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
4 Икономическа оценка на въздействията върху околната среда
Редовна 04.04.2023
11:00ч.-12:30ч.
360 Доц. д-р Весела Петрова
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
4 Банково дело
Редовна 11.04.2023
08:00ч.-10:00ч.
360 Доц. д-р Борислава Гълъбова
Подземно строителство
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове ВТТ; Въведение в специалността; Взривни явления и ВВ; Технология и механизация на ВР
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
235 Проф. дтн Валери Митков
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове ВТТ; Въведение в специалността; Взривни явления и ВВ; Технология и механизация на ВР
Поправителна 07.06.2023
10:00ч.-12:00ч.
235 Проф. дтн Валери Митков