Изчисти
Специалност Курс Изпит Сесия Дата Зала Преподавател
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 Математически анализ
Редовна 26.05.2024
10:30ч.-13:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Биотехнология
(Редовно)
1 Математически анализ
Редовна 26.05.2024
10:30ч.-13:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 Математически анализ
Редовна 26.05.2024
10:30ч.-13:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 Математически анализ
Редовна 26.05.2024
10:30ч.-13:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 Математически анализ
Редовна 26.05.2024
10:30ч.-13:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 Математически анализ
Редовна 26.05.2024
10:30ч.-13:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Приложна геофизика
(Редовно)
1 Математически анализ
Редовна 26.05.2024
10:30ч.-13:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 Математически анализ
Редовна 26.05.2024
10:30ч.-13:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 Математически анализ
Редовна 26.05.2024
10:30ч.-13:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 Математически анализ
Редовна 26.05.2024
13:30ч.-16:00ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 Математически анализ
Редовна 26.05.2024
13:30ч.-16:00ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Геология и геоинформатика
(Редовно)
1 Математически анализ
Редовна 26.05.2024
13:30ч.-16:00ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 Математически анализ
Редовна 26.05.2024
13:30ч.-16:00ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 Математически анализ
Редовна 26.05.2024
13:30ч.-16:00ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Математически анализ
Редовна 26.05.2024
13:30ч.-16:00ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 Математически анализ
Редовна 26.05.2024
13:30ч.-16:00ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология и Грунтознание
Редовна 27.05.2024
09:00ч.-12:00ч.
374 Проф. д-р Стефчо Стойнев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
2 Теория на автоматичното управление 2 част
Редовна 27.05.2024
12:00ч.-14:00ч.
121 доц. д-р Диана Дечева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 Основи на програмирането
Редовна 27.05.2024
13:00ч.-17:00ч.
237 Гл. ас. д-р Десислава Симеонова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Основи на програмирането
Редовна 27.05.2024
13:00ч.-17:00ч.
237 Гл. ас. д-р Десислава Симеонова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 Приложна статистика
Редовна 27.05.2024
13:00ч.-15:00ч.
303 Проф. д-р Златинка Ковачева
Подземно строителство
(Редовно)
3 Приложна статистика
Редовна 27.05.2024
13:00ч.-15:00ч.
303 Проф. д-р Златинка Ковачева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Геология на минералните находища
Редовна 27.05.2024
13:30ч.-14:00ч.
242 Доц. д-р Станислав Стойков
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Всички Дисциплини
Редовна 27.05.2024
13:30ч.-15:30ч.
235 Проф. д-р Павел Павлов
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
3 Основи на дистанционните изследвания
Редовна 27.05.2024
13:30ч.-14:30ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Биотехнология
(Редовно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 27.05.2024
14:00ч.-16:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 27.05.2024
14:00ч.-16:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 27.05.2024
14:00ч.-16:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 27.05.2024
14:00ч.-16:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Приложна геофизика
(Редовно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 27.05.2024
14:00ч.-16:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 27.05.2024
14:00ч.-16:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 27.05.2024
14:00ч.-16:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
2 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 27.05.2024
14:00ч.-16:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
2 Основи на автоматизацията
Редовна 28.05.2024
09:00ч.-11:00ч.
121 гл. ас. д-р Володя Джаров
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
4 Автоматизация на минното производство
Редовна 28.05.2024
09:00ч.-11:00ч.
121 гл. ас. д-р Володя Джаров
Електроенергетика и електрообзавеждане
4 Основи на автоматизацията
Редовна 28.05.2024
09:00ч.-11:00ч.
121 гл. ас. д-р Володя Джаров
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
2 Структурна геология и геоложко картиране
Редовна 28.05.2024
09:30ч.-11:30ч.
274 Доц. д-р Иван Иванов
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
2 Минни машини и съоръжения
Редовна 28.05.2024
09:30ч.-11:30ч.
421 Доц. д-р Антоанета Янева
Геология и геоинформатика
(Редовно)
3 Tриизмерно геоложко картиране
Редовна 28.05.2024
11:00ч.-13:00ч.
274 Доц. д-р Иван Иванов
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
2 Теория на механизмите и машините с машинни елементи
Покажи бележка
или зала 301
Редовна 28.05.2024
12:00ч.-14:00ч.
320 Доц. д-р Райна Вучева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
2 Теория на механизмите и машините с машинни елементи
Покажи бележка
или зала 301
Редовна 28.05.2024
12:00ч.-14:00ч.
320 Доц. д-р Райна Вучева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
2 Теория на механизмите и машините. Машинни елементи
Покажи бележка
или зала 301
Редовна 28.05.2024
12:00ч.-14:00ч.
320 Доц. д-р Райна Вучева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
2 Географски информационни системи
Редовна 28.05.2024
13:30ч.-15:30ч.
273 Доц. д-р Валентина Николова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
3 Електрически машини 2
Покажи бележка
Редовно и задочно.
Редовна 28.05.2024
14:30ч.-15:30ч.
321 Доц. д-р Теодора Христова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
2 ЕМУ
Покажи бележка
редовно и задочно
Редовна 28.05.2024
14:30ч.-15:30ч.
321 Доц. д-р Теодора Христова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
3 NoSQL
Редовна 29.05.2024
08:30ч.-11:00ч.
135 Доц. д-р Николай Янев
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
2 Финанси на предприятието
Редовна 29.05.2024
09:00ч.-12:00ч.
360А Доц. д-р Борислава Гълъбова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
2 Структурна геологи и геотектоника
Редовна 29.05.2024
09:30ч.-10:30ч.
276 Доц. д-р Иван Иванов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Обектно-ориентирано програмиране
Покажи бележка
Гл.ас. Тончева
Редовна 29.05.2024
10:00ч.-14:00ч.
222 Доц. д-р Веселин Христов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
2 Импулсна и цифрова схемотехника
Покажи бележка
Зала 4; всички дисциплини
Редовна 29.05.2024
10:00ч.-11:30ч.
Друго - Виж забележка Доц. д-р Ясен Горбунов
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 Физика 1
Редовна 29.05.2024
11:30ч.-13:00ч.
346 Доц. д-р Майя Вацкичева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 Физика 1
Редовна 29.05.2024
11:30ч.-13:00ч.
346 Доц. д-р Майя Вацкичева
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 Физика 1
Редовна 29.05.2024
11:30ч.-13:00ч.
346 Доц. д-р Майя Вацкичева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 Физика 1
Редовна 29.05.2024
11:30ч.-13:00ч.
346 Доц. д-р Майя Вацкичева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 Физика 1
Редовна 29.05.2024
11:30ч.-13:00ч.
346 Доц. д-р Майя Вацкичева
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 Физика 1
Редовна 29.05.2024
11:30ч.-13:00ч.
346 Доц. д-р Майя Вацкичева
Подземно строителство
(Редовно)
1 Физика 1
Редовна 29.05.2024
11:30ч.-13:00ч.
346 Доц. д-р Майя Вацкичева
Приложна геофизика
(Редовно)
1 Физика 1
Редовна 29.05.2024
11:30ч.-13:00ч.
346 Доц. д-р Майя Вацкичева
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 Физика 1
Редовна 29.05.2024
11:30ч.-13:00ч.
346 Доц. д-р Майя Вацкичева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 Физика 1
Редовна 29.05.2024
11:30ч.-13:00ч.
346 Доц. д-р Майя Вацкичева
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 Физика 1
Редовна 29.05.2024
11:30ч.-13:00ч.
346 Доц. д-р Майя Вацкичева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
2 Електрически машини I част
Редовна 29.05.2024
14:00ч.-17:00ч.
105 Доц. д-р Константин Костов
Всички специалности
(Редовно)
1 Основи на геостатистиката
Редовна 29.05.2024
14:00ч.-15:00ч.
246 Доц. д-р Калин Русков
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Минни технологии
Редовна 29.05.2024
14:00ч.-13:00ч.
303 Доц. д-р Симеон Асеновски
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
4 Близкообхватна фотограметрия за специални приложения
Поправителна 30.05.2024
10:00ч.-12:00ч.
202 Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
2 Теория на механизмите и машините
Покажи бележка
или зала 301
Редовна 30.05.2024
12:00ч.-14:00ч.
320 Доц. д-р Райна Вучева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 Обща геодезия
Редовна 31.05.2024
09:00ч.-11:00ч.
202 Хон. пр. доц. д-р Александър Цонков
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 Описателни езици
Редовна 31.05.2024
09:00ч.-11:00ч.
135 Гл. ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Геология и геоинформатика
(Редовно)
1 Петрография
Редовна 31.05.2024
10:00ч.-12:00ч.
362 проф. д-р Стефка Приставова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 Петрография
Редовна 31.05.2024
10:00ч.-12:00ч.
362 проф. д-р Стефка Приставова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
3 Микропроцесорна техника
Редовна 31.05.2024
11:00ч.-13:00ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
4 КОНТРОЛ НА СОНДАЖИТЕ (ПРАКТИКУМ)
Покажи бележка
От 12:00ч. до 13:00ч. Решаване на задача (Използване на калкулатор и предоставените справочни данни) и от 13:00ч. до 14:00ч. Писменни Въпроси по темите от учебна програма и уч. ръководство.
Редовна 31.05.2024
12:00ч.-14:00ч.
258 Хон. пр. Милко Харизанов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
2 Метаморфна петрология
Редовна 31.05.2024
12:00ч.-14:00ч.
1 проф. д-р Стефка Приставова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 Числени методи
Редовна 31.05.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
2 Числени методи
Редовна 31.05.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
2 Числени методи
Редовна 31.05.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
2 Числени методи
Редовна 31.05.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Механизация на минното производство
(Редовно)
2 Числени методи
Редовна 31.05.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Приложна геофизика
(Редовно)
2 Числени методи
Редовна 31.05.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
3 Висша геодезия II
Редовна 03.06.2024
08:00ч.-10:00ч.
202 Гл. ас. д-р Таня Славова
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология и Регионална инженерна геология
Поправителна 03.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
374 проф. д-р Радослав Велков Върбанов
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
4 Подземни води в България
Редовна 03.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
372 Ас. д-р Ивайло Петков
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
4 Експлоатация и ремонт на пречиствателна техника
Покажи бележка
или зала 146
Редовна 03.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
143 Доц. д-р Евгени Крайчев
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
Всички курсове Проучване на подземните води
Редовна 03.06.2024
10:30ч.-12:30ч.
372 Проф. д-р Николай Стоянов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Защита и сигурност на информацията
Редовна 03.06.2024
11:00ч.-13:00ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Дискретна математика
Редовна 03.06.2024
12:30ч.-16:30ч.
303 Доц. д-р Елза Петрова Иванова-Димова
Биотехнология
(Редовно)
2 Хидрохимия
Редовна 03.06.2024
13:30ч.-15:30ч.
336 Проф. д-р Маринела Панайотова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
2 Хидрохимия
Редовна 03.06.2024
13:30ч.-15:30ч.
336 Проф. д-р Маринела Панайотова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
2 Хидрохимия
Редовна 03.06.2024
13:30ч.-15:30ч.
336 Проф. д-р Маринела Панайотова
Приложна геофизика
(Редовно)
2 Хидрохимия
Редовна 03.06.2024
13:30ч.-15:30ч.
336 Проф. д-р Маринела Панайотова
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Всички Дисциплини
Редовна 03.06.2024
13:30ч.-15:30ч.
235 Проф. д-р Павел Павлов
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
3 СОНДИРАНЕ, І ч. с Курсов Проект
Покажи бележка
Условие за явяване на изпит: след представени предварително и приети курсови задачи в съответствие с индивидуалните задания!!!
Редовна 04.06.2024
10:30ч.-12:30ч.
261 Хон. пр. Иван Тодоров
Геология и геоинформатика
(Редовно)
2 Въведение в геоложкия геометричен анализ
Редовна 05.06.2024
09:30ч.-11:30ч.
276 Доц. д-р Иван Иванов
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
4 Топлотехника и топлоенергетика
Покажи бележка
или зала 146
Редовна 05.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
143 Доц. д-р Евгени Крайчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
4 Проучване на минералните находища
Редовна 05.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
246 Доц. д-р Калин Русков
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 Палеонтология
Редовна 06.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
277 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и геоинформатика
(Редовно)
4 Геоложко наследство
Редовна 06.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
277 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Геоложко наследство
Редовна 06.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
277 Доц. д-р Борис Вълчев
Биотехнология
(Редовно)
1 Аналитична химия
Редовна 06.06.2024
10:30ч.-12:30ч.
336 Доц. д-р Нели Минчева-Пенева
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 Аналитична химия
Редовна 06.06.2024
10:30ч.-12:30ч.
336 Доц. д-р Нели Минчева-Пенева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
3 Инструментални методи за анализ на газове
Редовна 06.06.2024
10:30ч.-12:30ч.
336 Доц. д-р Нели Минчева-Пенева
Всички специалности
(Редовно)
1 Съвременни методи за структурен и количествен анализ
Редовна 06.06.2024
10:30ч.-12:30ч.
336 Доц. д-р Нели Минчева-Пенева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
2 Минни и обогатителни машини
Редовна 06.06.2024
13:30ч.-15:30ч.
20 Доц. д-р Симеон Савов
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
3 Минна техника
Редовна 06.06.2024
13:30ч.-15:30ч.
20 Доц. д-р Симеон Савов
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
2 Маркшайдерство при подземно разработване на находища
Редовна 07.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
202 Доц. д-р Милена Бегновска
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
3 Динамика на подземните води
Редовна 07.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
372 Проф. д-р Николай Стоянов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 ЕУКТ
Покажи бележка
Да се носи собствен разпечатан конспект!
Редовна 08.06.2024
11:00ч.-14:00ч.
303 Доц. д-р Мила Илиева-Обретенова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Експертни системи
Покажи бележка
От 9:00 до 10:30 практически изпит с ас. Арсова. От 10:30 до 13:00 теоретичен изпит с доц. Христов.
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-13:00ч.
135A Доц. д-р Веселин Христов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Биотехнология
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология и Грунтознание
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
374 Проф. д-р Стефчо Стойнев
Подземно строителство
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Приложна геофизика
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
Всички курсове Опазване на подземните води
Поправителна 10.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
374 проф. д-р Павел Пенчев
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
4 Подземни води в България
Поправителна 10.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
372 Ас. д-р Ивайло Петков
Хидрогеология и инженерна геология
3 Динамика на подземните води
Поправителна 10.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
372 Проф. д-р Николай Стоянов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
2 Импулсна и цифрова схемотехника
Покажи бележка
Всички дисциплини
Поправителна 10.06.2024
10:00ч.-11:30ч.
121 Доц. д-р Ясен Горбунов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Защита и сигурност на информацията
Поправителна 10.06.2024
11:00ч.-13:00ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Регионална геология
Поправителна 10.06.2024
11:00ч.-13:00ч.
270 Проф. д-р Валери Сачански
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
3 Микропроцесорна техника
Поправителна 10.06.2024
12:00ч.-14:00ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Биотехнология
(Редовно)
2 Хидрохимия
Покажи бележка
Може да явяват и студенти с индивидуални протоколи
Поправителна 10.06.2024
13:30ч.-15:30ч.
320 Проф. д-р Маринела Панайотова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
2 Хидрохимия
Покажи бележка
Може да явяват и студенти с индивидуални протоколи
Поправителна 10.06.2024
13:30ч.-15:30ч.
320 Проф. д-р Маринела Панайотова
Приложна геофизика
(Редовно)
2 Хидрохимия
Покажи бележка
Може да явяват и студенти с индивидуални протоколи
Поправителна 10.06.2024
13:30ч.-15:30ч.
320 Проф. д-р Маринела Панайотова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
2 Хидрохимия
Покажи бележка
Може да явяват и студенти с индивидуални протоколи
Поправителна 10.06.2024
13:30ч.-15:30ч.
320 Проф. д-р Маринела Панайотова
Всички специалности
(Редовно)
2 Физикохимия
Покажи бележка
Може да се явяват и студенти с индивидуални протоколи
Поправителна 10.06.2024
13:30ч.-15:30ч.
320 Проф. д-р Маринела Панайотова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 Приложна статистика
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Подземно строителство
(Редовно)
3 Приложна статистика
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 Числени методи
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
2 Числени методи
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
2 Числени методи
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
2 Числени методи
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Механизация на минното производство
(Редовно)
2 Числени методи
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Приложна геофизика
(Редовно)
2 Числени методи
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Компютърно моделиране
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
135 Доц. д-р Елза Петрова Иванова-Димова
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Микропроцесорна техника
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Проектиране на вградени системи
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Биотехнология
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Всички специалности
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Геология и геоинформатика
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Приложна геофизика
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
2 Основи на автоматизацията
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
121 гл. ас. д-р Володя Джаров
Електроенергетика и електрообзавеждане
4 Основи на автоматизацията
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
121 гл. ас. д-р Володя Джаров
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
4 Автоматизация на минното производство
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
121 гл. ас. д-р Володя Джаров
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Биотехнология
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Подземно строителство
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Приложна геофизика
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 КМК2
Покажи бележка
От 9:00 до 10:30 практически изпит с ас. Арсова. От 10:30 до 13:00 теоретичен изпит с доц. Христов.
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-13:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 КМК1
Покажи бележка
От 9:00 до 10:30 практически изпит с ас. Арсова. От 10:30 до 13:00 теоретичен изпит с доц. Христов.
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-13:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Геология и геоинформатика
(Редовно)
3 КМК1
Покажи бележка
От 9:00 до 10:30 практически изпит с ас. Арсова. От 10:30 до 13:00 теоретичен изпит с доц. Христов.
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-13:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Всички специалности
(Редовно)
4 Техническа безопасност
Редовна 11.06.2024
09:00ч.-10:00ч.
235 гл. ас. д-р Диана Македонска
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Физика 2
Покажи бележка
Всички курсове
Поправителна 11.06.2024
09:30ч.-11:00ч.
162 Доц. д-р Майя Вацкичева
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Геоинформационни системи
Поправителна 11.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
273 Гл. ас. д-р Димитър Съчков
Геология и геоинформатика
(Редовно)
1 Основи на картографията
Поправителна 11.06.2024
10:30ч.-11:30ч.
273 Доц. д-р Валентина Николова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
2 Географски информационни системи
Поправителна 11.06.2024
10:30ч.-12:30ч.
273 Доц. д-р Валентина Николова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 Операционни системи
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Николай Янев
Управление на ресурси и производствени системи
Всички курсове Всички дисциплини
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
142 Доц. д-р Борислава Гълъбова
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Физика 1
Покажи бележка
Всички курсове
Поправителна 12.06.2024
09:30ч.-11:00ч.
346 Доц. д-р Майя Вацкичева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
3 Минна аерология
Поправителна 12.06.2024
10:00ч.-11:30ч.
236 доц. д-р Захари Динчев
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
3 Минна аерология
Поправителна 12.06.2024
10:00ч.-11:30ч.
236 доц. д-р Захари Динчев
Хидрогеология и инженерна геология
3 Инженерна геодинамика
Редовна 12.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
374 Доц. д-р Антонио Лаков
Геология и геоинформатика
(Редовно)
4 Геоложко наследство
Поправителна 13.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
277 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Геоложко наследство
Поправителна 13.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
277 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 Палеонтология
Поправителна 13.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
277 Доц. д-р Борис Вълчев
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини
Редовна 13.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
303 Проф. д-р Ивайло Копрев
Всички специалности
1 Всички
Поправителна 13.06.2024
10:30ч.-12:30ч.
336 Доц. д-р Нели Минчева-Пенева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Биотехнология
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Подземно строителство
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Приложна геофизика
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Биотехнология
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Подземно строителство
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Приложна геофизика
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Дискретна математика
Поправителна 14.06.2024
10:30ч.-14:30ч.
320 Доц. д-р Елза Петрова Иванова-Димова
Геология и геоинформатика
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Милена Първанова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Милена Първанова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
1 Обща геодезия
Поправителна 16.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
202 Хон. пр. доц. д-р Александър Цонков