Изчисти
Специалност Курс Изпит Сесия Дата Зала Преподавател
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
2 Маркшайдерство при подземно разработване на находища
Редовна 07.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
202 Доц. д-р Милена Бегновска
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
3 Динамика на подземните води
Редовна 07.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
372 Проф. д-р Николай Стоянов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 ЕУКТ
Покажи бележка
Да се носи собствен разпечатан конспект!
Редовна 08.06.2024
11:00ч.-14:00ч.
303 Доц. д-р Мила Илиева-Обретенова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
4 ЕООС
Поправителна 08.06.2024
13:00ч.-15:00ч.
346 гл. ас. д-р Надежда Костадинова
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
4 ЕООС
Поправителна 08.06.2024
13:00ч.-15:00ч.
346 гл. ас. д-р Надежда Костадинова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Експертни системи
Покажи бележка
От 9:00 до 10:30 практически изпит с ас. Арсова. От 10:30 до 13:00 теоретичен изпит с доц. Христов.
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-13:00ч.
135A Доц. д-р Веселин Христов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Биотехнология
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология и Грунтознание
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
374 Проф. д-р Стефчо Стойнев
Подземно строителство
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Приложна геофизика
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 10.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Златка Михова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
Всички курсове Опазване на подземните води
Поправителна 10.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
374 проф. д-р Павел Пенчев
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
4 Подземни води в България
Поправителна 10.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
372 Ас. д-р Ивайло Петков
Хидрогеология и инженерна геология
3 Динамика на подземните води
Поправителна 10.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
372 Проф. д-р Николай Стоянов
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 Обща топография
Поправителна 10.06.2024
10:00ч.-11:00ч.
204А доц. д-р Кремена Щерева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
3 Основи на дистанционните изследвания
Поправителна 10.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
2 Импулсна и цифрова схемотехника
Покажи бележка
Всички дисциплини
Поправителна 10.06.2024
10:00ч.-11:30ч.
121 Доц. д-р Ясен Горбунов
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Географски информационни системи
Редовна 10.06.2024
10:30ч.-12:00ч.
273 Доц. д-р Валентина Николова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Защита и сигурност на информацията
Поправителна 10.06.2024
11:00ч.-13:00ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Мениджмънт и предприемачество в ИТ
Покажи бележка
Магистри КТИД 1 курс.
Поправителна 10.06.2024
11:00ч.-13:00ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Регионална геология
Поправителна 10.06.2024
11:00ч.-13:00ч.
270 Проф. д-р Валери Сачански
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
3 Микропроцесорна техника
Поправителна 10.06.2024
12:00ч.-14:00ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Биотехнология
(Редовно)
2 Хидрохимия
Покажи бележка
Може да явяват и студенти с индивидуални протоколи
Поправителна 10.06.2024
13:30ч.-15:30ч.
320 Проф. д-р Маринела Панайотова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
2 Хидрохимия
Покажи бележка
Може да явяват и студенти с индивидуални протоколи
Поправителна 10.06.2024
13:30ч.-15:30ч.
320 Проф. д-р Маринела Панайотова
Приложна геофизика
(Редовно)
2 Хидрохимия
Покажи бележка
Може да явяват и студенти с индивидуални протоколи
Поправителна 10.06.2024
13:30ч.-15:30ч.
320 Проф. д-р Маринела Панайотова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
2 Хидрохимия
Покажи бележка
Може да явяват и студенти с индивидуални протоколи
Поправителна 10.06.2024
13:30ч.-15:30ч.
320 Проф. д-р Маринела Панайотова
Всички специалности
(Редовно)
2 Физикохимия
Покажи бележка
Може да се явяват и студенти с индивидуални протоколи
Поправителна 10.06.2024
13:30ч.-15:30ч.
320 Проф. д-р Маринела Панайотова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 Приложна статистика
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Подземно строителство
(Редовно)
3 Приложна статистика
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 Числени методи
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
2 Числени методи
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
2 Числени методи
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
2 Числени методи
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Механизация на минното производство
(Редовно)
2 Числени методи
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Приложна геофизика
(Редовно)
2 Числени методи
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Компютърно моделиране
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
135 Доц. д-р Елза Петрова Иванова-Димова
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Микропроцесорна техника
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Проектиране на вградени системи
Поправителна 10.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Биотехнология
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Всички специалности
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Геология и геоинформатика
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Приложна геофизика
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 Математически анализ
Поправителна 11.06.2024
08:30ч.-12:30ч.
304 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
2 Основи на автоматизацията
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
121 гл. ас. д-р Володя Джаров
Електроенергетика и електрообзавеждане
4 Основи на автоматизацията
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
121 гл. ас. д-р Володя Джаров
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
4 Автоматизация на минното производство
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
121 гл. ас. д-р Володя Джаров
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Биотехнология
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Подземно строителство
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Приложна геофизика
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 руски език
Покажи бележка
кабинет 6, катедра "Чужди езици"
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 КМК2
Покажи бележка
От 9:00 до 10:30 практически изпит с ас. Арсова. От 10:30 до 13:00 теоретичен изпит с доц. Христов.
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-13:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 КМК1
Покажи бележка
От 9:00 до 10:30 практически изпит с ас. Арсова. От 10:30 до 13:00 теоретичен изпит с доц. Христов.
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-13:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Геология и геоинформатика
(Редовно)
3 КМК1
Покажи бележка
От 9:00 до 10:30 практически изпит с ас. Арсова. От 10:30 до 13:00 теоретичен изпит с доц. Христов.
Поправителна 11.06.2024
09:00ч.-13:00ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Всички специалности
(Редовно)
4 Техническа безопасност
Редовна 11.06.2024
09:00ч.-10:00ч.
235 гл. ас. д-р Диана Македонска
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Физика 2
Покажи бележка
Всички курсове
Поправителна 11.06.2024
09:30ч.-11:00ч.
162 Доц. д-р Майя Вацкичева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Основи на фотограметрията и Аналитична и цифрова фотограметрия
Покажи бележка
До изпит се допускат студенти със заверени упражнения, които се представят на изпита
Редовна 11.06.2024
09:30ч.-10:30ч.
203 Доц. д-р Веселина Господинова
Биотехнология
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 11.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Радостин Паздеров
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 11.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Радостин Паздеров
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 11.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Радостин Паздеров
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 11.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Радостин Паздеров
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 11.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Радостин Паздеров
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 11.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Радостин Паздеров
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 11.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Радостин Паздеров
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
2 ЕМУ
Редовна 11.06.2024
10:00ч.-11:00ч.
121 Доц. д-р Теодора Христова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
2 Електрически машини 2
Редовна 11.06.2024
10:00ч.-11:00ч.
121 Доц. д-р Теодора Христова
Геология и геоинформатика
(Задочно)
1 Основи на картографията
Редовна 11.06.2024
10:00ч.-11:00ч.
277 Доц. д-р Валентина Николова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Геоинформационни системи
Поправителна 11.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
273 Гл. ас. д-р Димитър Съчков
Геология и геоинформатика
(Редовно)
1 Основи на картографията
Поправителна 11.06.2024
10:30ч.-11:30ч.
273 Доц. д-р Валентина Николова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
2 Географски информационни системи
Поправителна 11.06.2024
10:30ч.-12:30ч.
273 Доц. д-р Валентина Николова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
4 НМС
Редовна 11.06.2024
11:30ч.-12:00ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Техническа безопасност
Редовна 11.06.2024
14:00ч.-15:30ч.
346 доц. д-р Благовеста Владкова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 Операционни системи
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-12:00ч.
135 Доц. д-р Николай Янев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Биотехнология
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Всички специалности
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Управление на ресурси и производствени системи
Всички курсове Всички дисциплини
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
142 Доц. д-р Борислава Гълъбова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Подземно строителство
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Приложна геофизика
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 немски език
Покажи бележка
кабинет 5, катедра "Чужди езици"
Поправителна 12.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. д-р Цветелина Вукадинова
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Физика 1
Покажи бележка
Всички курсове
Поправителна 12.06.2024
09:30ч.-11:00ч.
346 Доц. д-р Майя Вацкичева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
3 Технически средства за автоматизация
Редовна 12.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
204Б Доц. д-р Даниела Парашкевова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
3 Минна аерология
Поправителна 12.06.2024
10:00ч.-11:30ч.
236 доц. д-р Захари Динчев
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
3 Минна аерология
Поправителна 12.06.2024
10:00ч.-11:30ч.
236 доц. д-р Захари Динчев
Хидрогеология и инженерна геология
3 Инженерна геодинамика
Редовна 12.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
374 Доц. д-р Антонио Лаков
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Геология и проучване на минерални находища
Редовна 12.06.2024
11:00ч.-11:30ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно) (Задочно)
2 Основи на геостатистиката
Редовна 12.06.2024
12:00ч.-13:00ч.
246 Доц. д-р Калин Русков
Подземно строителство
(Задочно)
2 Полезни изкопаеми
Редовна 12.06.2024
12:00ч.-12:30ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 Руднични вентилаторни и водоотливни уредби
Редовна 12.06.2024
13:00ч.-15:00ч.
19 Доц. д-р Николай Переновски
Механизация на минното производство
(Задочно)
2 Руднични вентилаторни и водоотливни уредби
Редовна 12.06.2024
13:00ч.-15:00ч.
19 Доц. д-р Николай Переновски
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
2 Полезни изкопаеми
Редовна 12.06.2024
14:00ч.-14:30ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Геология и геоинформатика
(Редовно)
4 Геоложко наследство
Поправителна 13.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
277 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Геоложко наследство
Поправителна 13.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
277 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 Палеонтология
Поправителна 13.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
277 Доц. д-р Борис Вълчев
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Електротехника
Поправителна 13.06.2024
09:30ч.-11:30ч.
204Б Проф. д-р Константин Тричков
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Обектно ориентирано програмиране
Поправителна 13.06.2024
09:30ч.-13:30ч.
135 Доц. д-р Веселин Христов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
2 Описателни езици
Поправителна 13.06.2024
09:30ч.-11:00ч.
135 Гл. ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
4 Web анимация
Поправителна 13.06.2024
09:30ч.-11:00ч.
135 Гл. ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
3 Геология и проучване на минерални находища
Редовна 13.06.2024
10:00ч.-10:30ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
2 Органична химия
Поправителна 13.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
320 Гл. ас. д-р Господинка Гичева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
4 Автоматизация на обогатителни процеси
Редовна 13.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
203 Доц. д-р Даниела Парашкевова
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини
Редовна 13.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
303 Проф. д-р Ивайло Копрев
Всички специалности
1 Всички
Поправителна 13.06.2024
10:30ч.-12:30ч.
336 Доц. д-р Нели Минчева-Пенева
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Полезни изкопаеми
Редовна 13.06.2024
11:00ч.-11:30ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Геология на минералните находища
Редовна 13.06.2024
11:00ч.-11:30ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Земна и скална механика
Редовна 13.06.2024
11:00ч.-13:00ч.
235 гл. ас. д-р Веселин Балев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 13.06.2024
11:30ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Биотехнология
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 13.06.2024
11:30ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Всички специалности
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 13.06.2024
11:30ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 13.06.2024
11:30ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 13.06.2024
11:30ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 13.06.2024
11:30ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 13.06.2024
11:30ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 13.06.2024
11:30ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 13.06.2024
11:30ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 13.06.2024
11:30ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 13.06.2024
11:30ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Подземно строителство
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 13.06.2024
11:30ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Приложна геофизика
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 13.06.2024
11:30ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 13.06.2024
11:30ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 13.06.2024
11:30ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 13.06.2024
11:30ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 1, катедра "Чужди езици"
Поправителна 13.06.2024
11:30ч.-13:30ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Моника Христова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно) (Задочно)
4 Курсов проект по технологично проектиране на обогатителни фабрики
Редовна 13.06.2024
12:00ч.-14:00ч.
1 Ас. Люпчо Димитров
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
4 НИМС
Редовна 13.06.2024
13:00ч.-13:30ч.
260 Доц. д-р Станислав Стойков
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Биотехнология
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Подземно строителство
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Приложна геофизика
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 френски език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Биотехнология
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Подземно строителство
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Приложна геофизика
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 испански език
Поправителна 13.06.2024
15:00ч.-17:00ч.
361 Ст. пр. д-р Екатерина Балачева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Кристалооптика
Редовна 14.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
346 Гл.ас. д-р Камелия Маринова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 CAD системи
Редовна 14.06.2024
10:00ч.-14:00ч.
135 Доц. д-р Мариана Трифонова-Драганова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Физика 1 част
Редовна 14.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Николай Колев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Физика 1 част
Редовна 14.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Николай Колев
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Физика 1 част
Редовна 14.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Николай Колев
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Дискретна математика
Поправителна 14.06.2024
10:30ч.-14:30ч.
320 Доц. д-р Елза Петрова Иванова-Димова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
4 ЕООС
Редовна 14.06.2024
11:00ч.-12:00ч.
236 гл. ас. д-р Надежда Костадинова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
4 ЕООС
Редовна 14.06.2024
13:00ч.-14:00ч.
236 гл. ас. д-р Надежда Костадинова
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Всички дисциплини
Поправителна 14.06.2024
13:00ч.-16:00ч.
135 Доц. д-р Мариана Трифонова-Драганова
Биотехнология
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 14.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 14.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 14.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 14.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 14.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 14.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Част Петрография /Минералогия и петрография/
Редовна 14.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
346 проф. д-р Стефка Приставова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
5 Разработване и експлоатация на нефтени и газови находища, II ч-Разработка на нефтени и газови находища
Редовна 14.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
261 Доц. д-р Лъчезар Георгиев
Всички специалности
(Задочно)
2 Електротехника
Редовна 15.06.2024
09:30ч.-11:30ч.
303 Проф. д-р Константин Тричков
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Висша геодезия II
Редовна 15.06.2024
09:30ч.-11:30ч.
204А Гл. ас. д-р Таня Славова
Геология и геоинформатика
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Милена Първанова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 английски език
Покажи бележка
кабинет 2, катедра "Чужди езици"
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
Друго - Виж забележка Ст. пр. Милена Първанова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
3 Машини и съоръжения за ДТНГ
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
261 Доц. д-р Лъчезар Георгиев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
3 Машини и съоръжения за ДТНГ
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
261 Доц. д-р Лъчезар Георгиев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Биотехнология
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Геология и геоинформатика
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Механизация на минното производство
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Подземно строителство
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Математически анализ
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Биотехнология
(Редовно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Геология и геоинформатика
(Редовно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Редовно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Механизация на минното производство
(Редовно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Подземно строителство
(Редовно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Приложна геофизика
(Редовно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Управление на ресурси и производствени системи
(Редовно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Биотехнология
(Задочно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Геология и геоинформатика
(Задочно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Механизация на минното производство
(Задочно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Подземно строителство
(Задочно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Дескриптивна геометрия
Поправителна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
1 Теоретична механика - I част
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
303А Гл. ас. д-р Гергана Тонкова
Механизация на минното производство
(Задочно)
1 Теоретична механика - I част
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
303А Гл. ас. д-р Гергана Тонкова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
2 Теоретична механика
Извънредна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
303А Гл. ас. д-р Гергана Тонкова
Биотехнология
(Задочно)
2 Теоретична механика
Извънредна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
303А Гл. ас. д-р Гергана Тонкова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
2 Теоретична механика
Извънредна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
303А Гл. ас. д-р Гергана Тонкова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
2 Теоретична механика
Извънредна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
303А Гл. ас. д-р Гергана Тонкова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Теоретична механика
Извънредна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
303А Гл. ас. д-р Гергана Тонкова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
2 Теоретична механика
Извънредна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
303А Гл. ас. д-р Гергана Тонкова
Подземно строителство
(Задочно)
2 Теоретична механика
Извънредна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
303А Гл. ас. д-р Гергана Тонкова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
2 Теоретична механика
Извънредна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
303А Гл. ас. д-р Гергана Тонкова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
2 Теоретична механика
Извънредна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
303А Гл. ас. д-р Гергана Тонкова
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 Теория на механизмите и машините
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
320 Доц. д-р Райна Вучева
Механизация на минното производство
(Задочно)
2 Теория на механизмите и машините
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
320 Доц. д-р Райна Вучева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно) (Задочно)
5 КОНТРОЛ НА СОНДАЖИТЕ (ПРАКТИКУМ)
Покажи бележка
От 10:00ч. до 11:00ч. Решаване на задача (Използване на калкулатор и предоставените справочни данни) и от 11:00ч. до 12:00ч. Писменни Въпроси по темите от учебна програма, уч. ръководство и практически казуси.
Редовна 15.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
258 Хон. пр. Милко Харизанов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
1 Числени методи
Редовна 15.06.2024
11:00ч.-13:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
2 Числени методи
Редовна 15.06.2024
11:00ч.-13:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
2 Числени методи
Редовна 15.06.2024
11:00ч.-13:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 Числени методи
Редовна 15.06.2024
11:00ч.-13:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Механизация на минното производство
(Задочно)
2 Числени методи
Редовна 15.06.2024
11:00ч.-13:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Приложна геофизика
(Задочно)
2 Числени методи
Редовна 15.06.2024
11:00ч.-13:00ч.
135A Проф. д-р Златинка Ковачева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
2 Електрически машини I част
Редовна 15.06.2024
11:30ч.-13:30ч.
303 Проф. д-р Константин Тричков
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Техническа безопасност
Редовна 15.06.2024
14:00ч.-15:30ч.
346 доц. д-р Благовеста Владкова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
1 Обща геодезия
Поправителна 16.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
202 Хон. пр. доц. д-р Александър Цонков
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 Физика 1
Редовна 16.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
162 Гл. ас. д-р Димитър Димитров
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 Физика 1
Редовна 16.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
162 Гл. ас. д-р Димитър Димитров
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Физика 1
Редовна 16.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
162 Гл. ас. д-р Димитър Димитров
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
2 Математическа обработка на геодезически и маркшайдерски измервания
Поправителна 16.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
204А Гл. ас. д-р Таня Славова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
3 Висша геодезия II
Поправителна 16.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
204А Гл. ас. д-р Таня Славова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
2 Импулсна и Цифрова схемотехника
Редовна 16.06.2024
09:00ч.-12:00ч.
119 Доц. д-р Мила Илиева-Обретенова
Биотехнология
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 16.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Радостин Паздеров
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 16.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Радостин Паздеров
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 16.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Радостин Паздеров
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 16.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Радостин Паздеров
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 16.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Радостин Паздеров
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 16.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Радостин Паздеров
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Част Минералогия /Минералогия и петрография/
Редовна 16.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
346 Доц. д-р Радостин Паздеров
Биотехнология
(Задочно)
1 Физика 1 част
Редовна 16.06.2024
12:00ч.-14:00ч.
346 Доц. д-р Николай Колев
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Физика 1 част
Редовна 16.06.2024
12:00ч.-14:00ч.
346 Доц. д-р Николай Колев
Подземно строителство
(Задочно)
1 Физика 1 част
Редовна 16.06.2024
12:00ч.-14:00ч.
346 Доц. д-р Николай Колев
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
2 Теория на автоматичното управление 2 част
Редовна 16.06.2024
14:30ч.-16:30ч.
121 доц. д-р Диана Дечева
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно)
2 Теория на автоматичното управление 2 част
Поправителна 16.06.2024
14:30ч.-16:30ч.
121 доц. д-р Диана Дечева
Всички специалности
(Задочно)
2 Механика на Флуидите
Редовна 17.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
162 Проф. д-р Пламен Савов
Биотехнология
(Задочно)
1 CAD системи
Редовна 17.06.2024
10:30ч.-14:30ч.
135 Доц. д-р Мариана Трифонова-Драганова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 CAD системи
Редовна 17.06.2024
10:30ч.-14:30ч.
135 Доц. д-р Мариана Трифонова-Драганова
Подземно строителство
(Задочно)
1 CAD системи
Редовна 17.06.2024
10:30ч.-14:30ч.
135 Доц. д-р Мариана Трифонова-Драганова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 CAD системи
Редовна 17.06.2024
10:30ч.-14:30ч.
135 Доц. д-р Мариана Трифонова-Драганова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно) (Задочно)
1 Курсов проект по зърнометрична подготовка на суровините
Редовна 17.06.2024
12:00ч.-14:00ч.
1 Ас. Люпчо Димитров
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове По всичко
Редовна 17.06.2024
13:00ч.-15:00ч.
105 Доц. д-р Кирил Джустров
Всички специалности
(Задочно)
5 Техническа безопасност
Редовна 17.06.2024
14:00ч.-15:30ч.
346 доц. д-р Благовеста Владкова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
1 Управление на електрозадвижванията
Покажи бележка
Изпитът ще се проведе в зала 4
Редовна 18.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
Друго - Виж забележка гл. ас. д-р Володя Джаров
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
4 Технически средства за автоматизация
Редовна 18.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
203 Доц. д-р Даниела Парашкевова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно) (Задочно)
3 Преработка и рециклиране на битови отпадъци
Редовна 18.06.2024
11:00ч.-13:00ч.
138 Гл. ас. д-р Теодора Янкова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно) (Задочно)
1 Зърнометрична подготовка на суровините
Редовна 18.06.2024
11:00ч.-13:00ч.
1 Проф. дтн Ирена Григорова
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Физика 1 част
Редовна 18.06.2024
14:30ч.-16:30ч.
346 Доц. д-р Николай Колев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
2 Основи на автоматизацията
Редовна 19.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
204Б гл. ас. д-р Володя Джаров
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
3 Автоматизация на технологични процеси
Редовна 19.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
203 Доц. д-р Даниела Парашкевова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Въглищна геология
Редовна 19.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
244 Доц. д-р Александър Здравков
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология
Редовна 19.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
360 Проф. д-р Стефчо Стойнев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
4 Вертикално планиране
Редовна 19.06.2024
10:00ч.-11:00ч.
204А доц. д-р Кремена Щерева
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно) (Задочно)
3 Магнитни, електромагнитни и специални методи за обогатяване и рециклиране на суровини
Редовна 19.06.2024
11:00ч.-13:00ч.
138 Гл. ас. д-р Теодора Янкова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 Физика 1
Редовна 20.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
162 Гл. ас. д-р Димитър Димитров
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 Физика 1
Редовна 20.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
162 Гл. ас. д-р Димитър Димитров
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Физика 1
Редовна 20.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
162 Гл. ас. д-р Димитър Димитров
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
4 Ел.част на електрически централи и подстанции
Редовна 20.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
105 Гл. ас. д-р Николай Лаков
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно) (Задочно)
2 Гравитационни и импулсни методи за обогатяване и рециклиране на суровини
Редовна 20.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
1 Гл. ас. д-р Теодора Янкова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
3 Микропроцесорна техника
Редовна 20.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
121 Доц. д-р Здравко Илиев
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Земна и скална механика
Поправителна 20.06.2024
11:00ч.-13:00ч.
235 гл. ас. д-р Веселин Балев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
5 Проучване на минералните находища
Редовна 20.06.2024
12:00ч.-14:00ч.
246 Доц. д-р Калин Русков
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
3 Минна техника
Покажи бележка
Първа дата за изпит
Редовна 20.06.2024
12:00ч.-14:00ч.
20 Доц. д-р Симеон Савов
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно) (Задочно)
4 СОНДИРАНЕ II част (Сондиране за нефт и газ с КП)
Покажи бележка
(1) От 9-10ч. Защита/Презентация на КП; (2) от 10-11ч. Решаване на задача (използване на Ръководство Сонд2. и Справочни материали); (3) от 11-12ч. Въпроси от учебната програма/Конспект ДИ (№13до№18)
Редовна 21.06.2024
09:00ч.-12:00ч.
262 Хон. пр. Милко Харизанов
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
2 Маркшайдерство при подземно разработване на находища
Редовна 21.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
202 Доц. д-р Милена Бегновска
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
2 Теория на механизмите и машините с машинни елементи
Редовна 21.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
320 Доц. д-р Райна Вучева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
2 Теория на механизмите и машините с машинни елементи
Редовна 21.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
320 Доц. д-р Райна Вучева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
5 Структура на минералните находища
Редовна 21.06.2024
12:00ч.-14:00ч.
246 Доц. д-р Калин Русков
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
3 Минна техника
Покажи бележка
Втора дата за изпит
Редовна 21.06.2024
12:00ч.-14:00ч.
20 Доц. д-р Симеон Савов
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 Руднични вентилаторни и водоотливни уредби
Редовна 21.06.2024
13:00ч.-15:00ч.
19 Доц. д-р Николай Переновски
Механизация на минното производство
(Задочно)
2 Руднични вентилаторни и водоотливни уредби
Редовна 21.06.2024
13:00ч.-15:00ч.
19 Доц. д-р Николай Переновски
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
2 Минни и обогатителни машини
Редовна 21.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
20 Доц. д-р Симеон Савов
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Редовно) (Задочно)
3 АЕЗ
Редовна 22.06.2024
09:30ч.-11:30ч.
121 Доц. д-р Ромео Александров
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
3 АЕЗ
Редовна 22.06.2024
09:30ч.-11:30ч.
121 Доц. д-р Ромео Александров
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
2 Минни машини и съоръжения
Редовна 22.06.2024
09:30ч.-11:30ч.
5 Доц. д-р Антоанета Янева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно) (Задочно)
5 КОНТРОЛ НА СОНДАЖИТЕ (ПРАКТИКУМ)
Покажи бележка
От 10:00ч. до 11:00ч. Решаване на задача (Използване на калкулатор и предоставените справочни данни) и от 11:00ч. до 12:00ч. Писменни Въпроси по темите от учебна програма, уч. ръководство и практически казуси.
Редовна 22.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
258 Хон. пр. Милко Харизанов
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно) (Задочно)
4 Електрообзавеждане с КП
Редовна 22.06.2024
10:30ч.-11:30ч.
121 Доц. д-р Ромео Александров
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Математическа обработка на геодезически и маркшайдерски измервания
Редовна 23.06.2024
09:00ч.-11:00ч.
204А Гл. ас. д-р Таня Славова
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 CAD системи
Редовна 23.06.2024
11:00ч.-15:00ч.
135 Доц. д-р Мариана Трифонова-Драганова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
2 Импулсна и Цифрова схемотехника
Редовна 23.06.2024
11:00ч.-14:00ч.
119 Доц. д-р Мила Илиева-Обретенова
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
3 Минна аерология
Редовна 24.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
236 доц. д-р Захари Динчев
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
2 Машинни елементи
Редовна 24.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
320 Доц. д-р Райна Вучева
Механизация на минното производство
(Задочно)
2 Машинни елементи
Редовна 24.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
320 Доц. д-р Райна Вучева
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Приложна геофизика
Редовна 24.06.2024
11:00ч.-12:00ч.
175 Доц. д-р Мая Томова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
4 Топлоснабдяване и горивна техника
Редовна 24.06.2024
11:00ч.-13:00ч.
320 Доц. д-р Райна Вучева
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Хидрогеология и инженерна геология
Поправителна 27.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
360 Проф. д-р Стефчо Стойнев
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно) (Задочно)
3 СОНДИРАНЕ, І ч. с Курсов Проект
Покажи бележка
Условие за явяване на изпит: след представени предварително и приети курсови задачи в съответствие с индивидуалните задания!!!
Редовна 27.06.2024
14:00ч.-16:00ч.
262 Хон. пр. Иван Тодоров
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
2 Минни машини и съоръжения
Поправителна 28.06.2024
09:30ч.-11:30ч.
5 Доц. д-р Антоанета Янева
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Минна аерология
Покажи бележка
Две групи
Редовна 28.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
236 доц. д-р Захари Динчев
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
3 Ел.част на електрически централи и подстанции
Редовна 29.06.2024
10:00ч.-12:00ч.
105 Гл. ас. д-р Николай Лаков
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Палеонтология
Редовна 05.07.2024
09:00ч.-11:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Седиментология, Въглищна геология
Поправителна 02.09.2024
10:00ч.-12:00ч.
244 Доц. д-р Александър Здравков
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Палеонтология
Поправителна 03.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Исторична геология
Поправителна 03.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Геоложко наследство
Поправителна 03.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 Палеонтология
Ликвидационна 03.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Геоложко наследство
Ликвидационна 03.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
2 Географски информационни системи
Ликвидационна 03.09.2024
10:30ч.-12:00ч.
273 Доц. д-р Валентина Николова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Географски информационни системи
Поправителна 03.09.2024
10:30ч.-12:00ч.
273 Доц. д-р Валентина Николова
Геология и геоинформатика
(Редовно)
1 Основи на картографията
Ликвидационна 03.09.2024
12:30ч.-13:30ч.
276 Доц. д-р Валентина Николова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Ликвидационна 03.09.2024
12:30ч.-14:00ч.
276 Доц. д-р Валентина Николова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Ликвидационна 03.09.2024
12:30ч.-14:00ч.
276 Доц. д-р Валентина Николова
Геология и геоинформатика
(Задочно)
1 Основи на картографията
Поправителна 03.09.2024
12:30ч.-13:30ч.
276 Доц. д-р Валентина Николова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Поправителна 03.09.2024
12:30ч.-14:00ч.
276 Доц. д-р Валентина Николова
Геология и геоинформатика
(Задочно)
5 Картографско моделиране
Поправителна 03.09.2024
14:00ч.-15:00ч.
276 Доц. д-р Валентина Николова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Палеонтология
Ликвидационна 10.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Исторична геология
Ликвидационна 10.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Геоложко наследство
Ликвидационна 10.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Географски информационни системи
Ликвидационна 11.09.2024
10:30ч.-12:00ч.
273 Доц. д-р Валентина Николова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Ликвидационна 11.09.2024
13:00ч.-14:30ч.
277 Доц. д-р Валентина Николова
Геология и геоинформатика
(Задочно)
5 Картографско моделиране
Ликвидационна 11.09.2024
13:00ч.-14:00ч.
276 Доц. д-р Валентина Николова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Седиментология, Въглищна геология
Ликвидационна 13.09.2024
10:00ч.-12:00ч.
244 Доц. д-р Александър Здравков