Изчисти
Специалност Курс Изпит Сесия Дата Зала Преподавател
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно) (Задочно)
3 ПРОМИВНИ ТЕЧНОСТИ И ЦИМЕНТОВИ РАЗТВОРИ (ПРАКТИКУМ)
Покажи бележка
От 9:00ч. до 9:30ч. Лаб.измерване ПТЦР; От 9:30-10:30 Решаване на задача (Използване на калкулатор и справочни материали) и от 10:30ч. до 11:30ч. Писмени въпроси по теми от учебна програма с практически казуси. Не се допуска използване на моб.телефони!
Поправителна 02.09.2024
09:00ч.-12:00ч.
258 Хон. пр. Милко Харизанов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Седиментология, Въглищна геология
Поправителна 02.09.2024
10:00ч.-12:00ч.
244 Доц. д-р Александър Здравков
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
3 Основи на дистанционните изследвания
Ликвидационна 02.09.2024
10:00ч.-12:00ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Основи на дистанционните изследвания
Поправителна 02.09.2024
10:00ч.-12:00ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Компютърни технологии в инженерната дейност
(Редовно)
1 Дискретна математика
Ликвидационна 02.09.2024
10:30ч.-12:30ч.
320 Доц. д-р Елза Петрова Иванова-Димова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно) (Задочно)
5 КОНТРОЛ НА СОНДАЖИТЕ (ПРАКТИКУМ)
Покажи бележка
От 12:00ч. до 13:00ч. Решаване на задача - контрол сондаж (Използване на калкулатор и справочни материали) и от 13:00ч. до 14:00ч. Писмени Въпроси и практ. казуси по темите от уч. програма/уч. ръководство. Не се допуска използване на моб.телефон!
Поправителна 02.09.2024
12:00ч.-14:00ч.
262 Хон. пр. Милко Харизанов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Палеонтология
Поправителна 03.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Исторична геология
Поправителна 03.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Геоложко наследство
Поправителна 03.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
1 Палеонтология
Ликвидационна 03.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Геоложко наследство
Ликвидационна 03.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
2 Географски информационни системи
Ликвидационна 03.09.2024
10:30ч.-12:00ч.
273 Доц. д-р Валентина Николова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Географски информационни системи
Поправителна 03.09.2024
10:30ч.-12:00ч.
273 Доц. д-р Валентина Николова
Геология и геоинформатика
(Редовно)
1 Основи на картографията
Ликвидационна 03.09.2024
12:30ч.-13:30ч.
276 Доц. д-р Валентина Николова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Ликвидационна 03.09.2024
12:30ч.-14:00ч.
276 Доц. д-р Валентина Николова
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Ликвидационна 03.09.2024
12:30ч.-14:00ч.
276 Доц. д-р Валентина Николова
Геология и геоинформатика
(Задочно)
1 Основи на картографията
Поправителна 03.09.2024
12:30ч.-13:30ч.
276 Доц. д-р Валентина Николова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Поправителна 03.09.2024
12:30ч.-14:00ч.
276 Доц. д-р Валентина Николова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
3 Цифрова обработка на изображения
Ликвидационна 03.09.2024
13:00ч.-15:00ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Цифрова обработка на изображения
Поправителна 03.09.2024
13:00ч.-15:00ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
1 Въведение в геодезията и маркшайдерството
Ликвидационна 03.09.2024
13:00ч.-15:00ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Въведение в геодезията и маркшайдерството
Поправителна 03.09.2024
13:00ч.-15:00ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Геология и геоинформатика
(Задочно)
5 Картографско моделиране
Поправителна 03.09.2024
14:00ч.-15:00ч.
276 Доц. д-р Валентина Николова
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно) (Задочно)
4 СОНДИРАНЕ II част (Сондиране за нефт и газ с КП)
Покажи бележка
(1) От 9-10ч. Защита/Презентация на КП; (2) От 10-11ч. Решаване на задача (Използване на калкулатор, Ръководство Сонд2. и Справочни материали); (3) От 11-12ч. Въпроси от Уч. програма Сонд.2/Конспект ДИ (№13до№18).
Поправителна 04.09.2024
09:00ч.-12:00ч.
262 Хон. пр. Милко Харизанов
Управление на ресурси и производствени системи
Всички курсове Всички дисциплини
Ликвидационна 04.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
360А Доц. д-р Борислава Гълъбова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
4 Близкообхватна фотограметрия за специални приложения
Поправителна 04.09.2024
10:00ч.-12:00ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини
Ликвидационна 04.09.2024
10:00ч.-12:00ч.
320 Доц. д-р Райна Вучева
Биотехнология
(Редовно)
Всички курсове Физика 1 и 2
Ликвидационна 04.09.2024
10:00ч.-11:30ч.
162 Доц. д-р Майя Вацкичева
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Физика 1 и 2
Ликвидационна 04.09.2024
10:00ч.-11:30ч.
162 Доц. д-р Майя Вацкичева
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Редовно)
Всички курсове Физика 1 и 2
Ликвидационна 04.09.2024
10:00ч.-11:30ч.
162 Доц. д-р Майя Вацкичева
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно)
Всички курсове Физика 1 и 2
Ликвидационна 04.09.2024
10:00ч.-11:30ч.
162 Доц. д-р Майя Вацкичева
Екология и опазване на околната среда
(Редовно)
Всички курсове Физика 1 и 2
Ликвидационна 04.09.2024
10:00ч.-11:30ч.
162 Доц. д-р Майя Вацкичева
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Редовно)
Всички курсове Физика 1 и 2
Ликвидационна 04.09.2024
10:00ч.-11:30ч.
162 Доц. д-р Майя Вацкичева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
Всички курсове Физика 1 и 2
Ликвидационна 04.09.2024
10:00ч.-11:30ч.
162 Доц. д-р Майя Вацкичева
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Редовно)
Всички курсове Физика 1 и 2
Ликвидационна 04.09.2024
10:00ч.-11:30ч.
162 Доц. д-р Майя Вацкичева
Подземно строителство
(Редовно)
Всички курсове Физика 1 и 2
Ликвидационна 04.09.2024
10:00ч.-11:30ч.
162 Доц. д-р Майя Вацкичева
Приложна геофизика
(Редовно)
Всички курсове Физика 1 и 2
Ликвидационна 04.09.2024
10:00ч.-11:30ч.
162 Доц. д-р Майя Вацкичева
Разработване на полезни изкопаеми
(Редовно)
Всички курсове Физика 1 и 2
Ликвидационна 04.09.2024
10:00ч.-11:30ч.
162 Доц. д-р Майя Вацкичева
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Редовно)
Всички курсове Физика 1 и 2
Ликвидационна 04.09.2024
10:00ч.-11:30ч.
162 Доц. д-р Майя Вацкичева
Хидрогеология и инженерна геология
(Редовно)
Всички курсове Физика 1 и 2
Ликвидационна 04.09.2024
10:00ч.-11:30ч.
162 Доц. д-р Майя Вацкичева
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
2 Математическа обработка на геодезически и маркшайдерски измервания
Ликвидационна 05.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
204А Гл. ас. д-р Таня Славова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Математическа обработка на геодезически и маркшайдерски измервания
Поправителна 05.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
204А Гл. ас. д-р Таня Славова
Всички специалности
(Редовно)
Всички курсове Всички дисциплини
Ликвидационна 05.09.2024
14:30ч.-18:30ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Всички специалности
(Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини
Ликвидационна 05.09.2024
14:30ч.-18:30ч.
320 Доц. д-р Йорданка Анастасова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Висша геодезия II
Поправителна 07.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
204А Гл. ас. д-р Таня Славова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
3 Висша геодезия II
Ликвидационна 07.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
204А Гл. ас. д-р Таня Славова
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно)
3 Висша геодезия I
Ликвидационна 08.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
204А Гл. ас. д-р Таня Славова
Автоматика, информационна и управляваща техника
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2024
09:30ч.-11:30ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2024
09:30ч.-11:30ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Електроенергетика и електрообзавеждане
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2024
09:30ч.-11:30ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Механизация на минното производство
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2024
09:30ч.-11:30ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини
Поправителна 08.09.2024
10:00ч.-12:00ч.
202 Доц. д-р Милена Бегновска
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2024
12:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2024
12:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Обогатяване и рециклиране на суровини
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2024
12:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Приложна геофизика
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2024
12:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Разработване на полезни изкопаеми
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2024
12:00ч.-14:00ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Биотехнология
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2024
14:30ч.-16:30ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Геология и геоинформатика
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2024
14:30ч.-16:30ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2024
14:30ч.-16:30ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Екология и опазване на околната среда
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2024
14:30ч.-16:30ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Подземно строителство
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2024
14:30ч.-16:30ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
(Задочно)
1 Математически анализ
Поправителна 08.09.2024
14:30ч.-16:30ч.
304 Гл. ас. д-р Венцислав Радулов
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини (ЛААГ, МА и МАДУ)
Ликвидационна 09.09.2024
08:30ч.-12:30ч.
303 Гл. ас. д-р Любомир Георгиев
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 Свойства на природните газове и газовите горива
Поправителна 09.09.2024
09:30ч.-11:30ч.
257 Проф. д-р Ефросима Занева-Добранова
Всички специалности
(Задочно)
4 Механизация на мините 2, Руднични подемни уредби, MM и С, СПТМ
Поправителна 09.09.2024
09:30ч.-11:30ч.
5 Доц. д-р Антоанета Янева
Всички специалности
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини
Ликвидационна 09.09.2024
10:00ч.-12:00ч.
320 Доц. д-р Райна Вучева
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Основи на дистанционните изследвания
Ликвидационна 09.09.2024
13:00ч.-15:00ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
1 Палеонтология
Ликвидационна 10.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Исторична геология
Ликвидационна 10.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Геоложко наследство
Ликвидационна 10.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
274 Доц. д-р Борис Вълчев
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Цифрова обработка на изображения
Ликвидационна 10.09.2024
13:00ч.-15:00ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
1 Въведение в геодезията и маркшайдерството
Ликвидационна 10.09.2024
13:00ч.-15:00ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Географски информационни системи
Ликвидационна 11.09.2024
10:30ч.-12:00ч.
273 Доц. д-р Валентина Николова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Задочно)
3 Геоморфология и кватернерна геология
Ликвидационна 11.09.2024
13:00ч.-14:30ч.
277 Доц. д-р Валентина Николова
Геология и геоинформатика
(Задочно)
5 Картографско моделиране
Ликвидационна 11.09.2024
13:00ч.-14:00ч.
276 Доц. д-р Валентина Николова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
4 Близкообхватна фотограметрия за специални приложения
Ликвидационна 12.09.2024
10:00ч.-12:00ч.
204А Гл. ас. д-р Наталия Александрова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
2 Математическа обработка на геодезически и маркшайдерски измервания
Ликвидационна 13.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
204А Гл. ас. д-р Таня Славова
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
(Задочно)
1 Свойства на природните газове и газовите горива
Ликвидационна 13.09.2024
09:30ч.-11:30ч.
257 Проф. д-р Ефросима Занева-Добранова
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Седиментология, Въглищна геология
Ликвидационна 13.09.2024
10:00ч.-12:00ч.
244 Доц. д-р Александър Здравков
Маркшайдерство и геодезия
(Редовно) (Задочно)
Всички курсове Всички дисциплини
Ликвидационна 13.09.2024
10:00ч.-12:00ч.
202 Доц. д-р Милена Бегновска
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Висша геодезия II
Ликвидационна 14.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
204А Гл. ас. д-р Таня Славова
Всички специалности
(Задочно)
2 Теоретична механика
Ликвидационна 14.09.2024
10:00ч.-12:00ч.
304 Гл. ас. д-р Гергана Тонкова
Маркшайдерство и геодезия
(Задочно)
3 Висша геодезия I
Ликвидационна 15.09.2024
09:00ч.-11:00ч.
204А Гл. ас. д-р Таня Славова
Всички специалности
(Задочно)
3 Руднични подемни уредби, ММ и С, СПТМ
Ликвидационна 16.09.2024
09:30ч.-11:30ч.
5 Доц. д-р Антоанета Янева